Teksti suurus:

Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määruse nr 112 „Eesti Haigekassa ravimite loetelu” muutmise määrus

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2020
Avaldamismärge:RT I, 19.06.2020, 10

Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määruse nr 112 „Eesti Haigekassa ravimite loetelu” muutmise määrus

Vastu võetud 11.06.2020 nr 29

Määrus kehtestatakse ravikindlustuse seaduse § 43 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määruse nr 112 „Eesti Haigekassa ravimite loetelu” lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juulil 2020. a.

Tanel Kiik
Sotsiaalminister

Marika Priske
Kantsler

Lisa Eesti Haigekassa ravimite loetelu

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json