Teksti suurus:

Kaitseministri 17. detsembri 2009. a määruse nr 37 „Kaitseväe teenetemärkide kirjeldus ja andmise kord” muutmine

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:22.06.2020
Avaldamismärge:RT I, 19.06.2020, 25

Kaitseministri 17. detsembri 2009. a määruse nr 37 „Kaitseväe teenetemärkide kirjeldus ja andmise kord” muutmine

Vastu võetud 12.06.2020 nr 12

Määrus kehtestatakse Kaitseväe korralduse seaduse § 6 lõike 1 alusel.

Kaitseministri 17. detsembri 2009. a määruses nr 37 „Kaitseväe teenetemärkide kirjeldus ja andmise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Maaväe teenetemärgil on kolm klassi:
1) I klass – «Kuldrist»;
2) II klass – «Hõberist»;
3) III klass – «Pronksrist».”;

2) paragrahvi 5 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 5 lõike 4 teises lauses asendatakse sõnad „liigi või alaliigi” sõnaga „klassi”;

4) paragrahvi 5 lõike 5 esimeses lauses asendatakse sõna „vapikilp” sõnaga „vapp”;

5) paragrahvi 5 lõiked 6 ja 7 sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Maaväe teenetemärgi klasside põhikujundused on ühesugused, arvestades järgmisi erisusi:
1) kuldrist – rist ja vapikilp valmistatakse hõbedast ning kullatakse. Vapikilbi serv ja sellel olev müür on kullatud, kilbi põhi on must ja vapilõvid sinised;
2) hõberist – rist valmistatakse hõbedast, vapikilp valmistatakse hõbedast ja kullatakse. Vapikilbi serv ja sellel olev müür on kullatud, kilbi põhi on must ja vapilõvid sinised;
3) pronksrist – rist valmistatakse punasest vasest, vapikilp valmistatakse hõbedast ja kullatakse. Vapikilbi serv ja sellel olev müür on kullatud, kilbi põhi on must ja vapilõvid sinised.

(7) Maaväe teenetemärgi lint on 35 mm laiune. Teenetemärgi klasside lindid on ühesugused, arvestades järgmisi erisusi:
1) kuldrist – lint on rohelist värvi. Lindi keskel on 2 mm laiuse kuldse äärisega 10 mm laiune must palk;
2) hõberist – lint on rohelist värvi. Lindi keskel on 2 mm laiuse hõbedase äärisega 10 mm laiune must palk;
3) pronksrist – lint on rohelist värvi. Lindi keskel on 11 mm laiune musta värvi palk.”;

6) määruse lisa 3 asendatakse käesoleva määruse lisaga.

Jüri Luik
Minister

Kristjan Prikk
Kantsler

Lisa Maaväe teenetemärk

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json