Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 29. juuli 2009. a määruse nr 78 „Laevaheitmete ja lastijäätmete üleandmise ja vastuvõtmise korralduslikud nõuded” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:22.06.2020
Avaldamismärge:RT I, 19.06.2020, 36

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 29. juuli 2009. a määruse nr 78 „Laevaheitmete ja lastijäätmete üleandmise ja vastuvõtmise korralduslikud nõuded” muutmine

Vastu võetud 16.06.2020 nr 33

Määrus kehtestatakse sadamaseaduse § 25 lõike 12 ja § 27 lõike 6 alusel.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 29. juuli 2009. a määruses nr 78 „Laevaheitmete ja lastijäätmete üleandmise ja vastuvõtmise korralduslikud nõuded” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Laevaheitmete ja lastijäätmete vastuvõtjal peab olema jäätmeseaduse kohane keskkonnakaitseluba.”;

2) paragrahvi 5 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Ohtlike jäätmete üleandmisel tuleb koostada ohtlike jäätmete saatekiri vastavalt jäätmeseaduse § 64 lõike 5 alusel kehtestatud määrusele.”;

3) paragrahvi 7 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Laevaheitmete ja lastijäätmete vastuvõtja koostab ja esitab vastuvõetud laevaheitmete ja lastijäätmete kohta aruande jäätmeseaduse § 117 kohaselt.”.

Taavi Aas
Majandus- ja taristuminister

Ando Leppiman
Kantsler

/otsingu_soovitused.json