Teksti suurus:

Keskkonnatasude seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2020
Avaldamismärge:RT I, 19.06.2020, 40

Välja kuulutanud
Vabariigi President
17.06.2020 otsus nr 594

Keskkonnatasude seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 09.06.2020

§ 1.  Keskkonnatasude seaduse muutmine

Keskkonnatasude seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 esimese lause lõppu lisatakse sõnad „ning keskkonnakasutuse eesmärgist ja viisist”;

2) paragrahvi 17 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Saastetasu ei rakendata käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1–4 nimetatud ainete ja ühendite veeseaduses või selle alusel keskkonda viia lubatud koguste eest, kui neid aineid ja ühendeid viiakse veekogusse, põhjavette või pinnasesse elusorganismide, sealhulgas taimede, loomade ja seente kasvatamiseks.”;

3) paragrahvi 341 lõiget 1 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

„4) käesoleva seaduse § 17 lõikes 2 viidatud lubatud koguseid ületavate koguste eest.”.

§ 2.  Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2020. aasta 1. juulil.

Henn Põlluaas
Riigikogu esimees

/otsingu_soovitused.json