Teksti suurus:

Eesti topograafia andmekogu alusel loodud trükikaartide kasutusse andmise ja teenuste osutamise kord

Eesti topograafia andmekogu alusel loodud trükikaartide kasutusse andmise ja teenuste osutamise kord - sisukord
Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.07.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 19.07.2018, 10

Eesti topograafia andmekogu alusel loodud trükikaartide kasutusse andmise ja teenuste osutamise kord

Vastu võetud 12.07.2018 nr 21

Määrus kehtestatakse ruumiandmete seaduse § 73 lõike 3 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega sätestatakse Eesti topograafia andmekogu alusel loodud tardkujul kaartide ja plaanide (edaspidi kaardid) ning digitaalkujul kaartidest väljatrükkide tasumäärad.

§ 2.   Kaartide kasutusse andmine

  (1) Tardkujul kaardi, selle koopia või olemasolevast digitaalkujul kaardist väljatrüki saamiseks esitab taotleja Maa-ametile kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis taotluse. Nimetatud kaartide saamiseks litsentsilepingut ei sõlmita ning kaarte kasutatakse kooskõlas autoriõiguse seadusega.

  (2) Digitaalkujul andmete trükkimise kaudu antakse plotterikaardina või plotterikaardi trükifailina kasutusse juba koostatud ja kujundatud kaarte ning andmeid.

§ 3.   Kaartide tasumäärad

  (1) Digitaalkujul andmete paberkandjale või trükifailiks trükkimise tasumäärad on:
  1) kuni A2 formaadis kaart 20 eurot;
  2) kuni A1 formaadis kaart 25 eurot;
  3) kuni A0 formaadis kaart 30 eurot.

  (2) Tardkujul kaardi tasumäärad on:
  1) kuni A1 formaadis kaart 7 eurot;
  2) kuni A0 formaadis kaart 15 eurot;
  3) vanema kui 10 aastase kaardi puhul 2,5 eurot.

  (3) Tardkujul kaardist koopia tegemise tasumäärad on:
  1) kuni A2 formaadis kaart 7 eurot;
  2) kuni A1 formaadis kaart 13 eurot;
  3) kuni A0 formaadis kaart 25 eurot.

§ 4.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Keskkonnaministri 25. märtsi 2015 määrus nr 20 „Eesti topograafia andmekogu andmete kasutusse andmise ja teenuste osutamise kord” tunnistatakse kehtetuks.

Siim Kiisler
Minister

Meelis Münt
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json