Teksti suurus:

Justiitsministri 14. detsembri 2001. a määruse nr 97 „Välisriikide ametiisikute loetelu, kelle kinnitatud või tõestatud volikiri on võrdne Eesti notari tõestatud volikirjaga” muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:22.07.2018
Avaldamismärge:RT I, 19.07.2018, 17

Justiitsministri 14. detsembri 2001. a määruse nr 97 „Välisriikide ametiisikute loetelu, kelle kinnitatud või tõestatud volikiri on võrdne Eesti notari tõestatud volikirjaga” muutmine

Vastu võetud 18.07.2018 nr 19

Määrus kehtestatakse tõestamisseaduse § 57 lõike 1 alusel.

Justiitsministri 14. detsembri 2001. a määruse nr 97 „Välisriikide ametiisikute loetelu, kelle kinnitatud või tõestatud volikiri on võrdne Eesti notari tõestatud volikirjaga” § 1 lõiget 1 täiendatakse punktiga 121 järgmises sõnastuses:

„121) India;”.

Urmas Reinsalu
Minister

Marko Aavik
Asekantsler kantsleri ülesannetes