Teksti suurus:

Riigihalduse ministri 11. oktoobri 2017. a määruse nr 72 „Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigihalduse minister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:22.07.2019
Avaldamismärge:RT I, 19.07.2019, 5

Riigihalduse ministri 11. oktoobri 2017. a määruse nr 72 „Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine” muutmine

Vastu võetud 03.07.2019 nr 32

Määrus kehtestatakse Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 6 lõike 51 alusel.

Riigihalduse ministri 11. oktoobri 2017. a määruses nr 72 „Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 11 täiendatakse lõikega 13 järgmises sõnastuses:

„(13) Võru maakonna Võru valla Kahkva küla, Pääväkese küla ja Rõssa küla lahkmejooni muudetakse vastavalt katastrikaardi väljavõttele, mis on esitatud käesoleva määruse lisas 13.”;

2) määrust täiendatakse lisaga 13 „Võru valla Kahkva küla, Pääväkese küla ja Rõssa küla lahkmejooned” (lisatud).

Jaak Aab
Riigihalduse minister

Veiko Tali
Kantsler

Lisa 13 Võru valla Kahkva, Pääväkese ja Rõssa külade lahkmejooned

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json