Teksti suurus:

Riigihalduse ministri 11. oktoobri 2017. a määruse nr 72 „Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigihalduse minister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:22.07.2019
Avaldamismärge:RT I, 19.07.2019, 6

Riigihalduse ministri 11. oktoobri 2017. a määruse nr 72 „Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine” muutmine

Vastu võetud 03.07.2019 nr 33

Määrus kehtestatakse Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 6 lõike 51 alusel.

§ 1.  Riigihalduse ministri 11. oktoobri 2017. a määruses nr 72 „Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 11 täiendatakse lõigetega 14–16 järgmises sõnastuses:

„(14) Harju maakonna Kiili valla Kangru aleviku, Luige aleviku ning Saku valla Tammejärve küla lahkmejooni muudetakse vastavalt katastrikaardi väljavõttele, mis on esitatud käesoleva määruse lisas 14.

(15) Harju maakonna Kiili valla Kurevere küla ning Saku valla Tagadi küla lahkmejooni muudetakse vastavalt katastrikaardi väljavõttele, mis on esitatud käesoleva määruse lisas 15.

(16) Harju maakonna Kiili valla Sausti küla ja Saku valla Saustinõmme küla lahkmejooni muudetakse vastavalt katastrikaardi väljavõttele, mis on esitatud käesoleva määruse lisas 16.”;

2) määruse lisas 1 „Asustusüksuste nimistu” jäetakse välja Harju maakonna Saku valla külade loetelu lahtrist sõna „Tammejärve”;

3) määrust täiendatakse lisaga 14 „Kiili valla Kangru aleviku, Luige aleviku ja Männiku küla lahkmejooned”, lisaga 15 „Kiili valla Kurevere küla ja Tagadi küla lahkmejooned” ning lisaga 16 „Saku valla Männiku küla ja Saustinõmme küla lahkmejooned” (lisatud).

§ 2.  Määrust rakendatakse 2019. aasta 1. juulist.

Jaak Aab
Riigihalduse minister

Veiko Tali
Kantsler

Lisa 14 Kiili valla Kangru aleviku, Luige aleviku ja Männiku küla lahkmejooned

Lisa 15 Kiili valla Kurevere küla ja Tagadi küla lahkmejooned

Lisa 16 Saku valla Männiku küla ja Saustinõmme küla lahkmejooned

/otsingu_soovitused.json