Teksti suurus:

Kõrgharidustaseme õppe ainepunktide tasu ülemmäärad

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 19.07.2019, 12

Kõrgharidustaseme õppe ainepunktide tasu ülemmäärad

Vastu võetud 18.07.2019 nr 63

Määrus kehtestatakse kõrgharidusseaduse § 16 lõike 3 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse kõrgharidustaseme õppe ainepunktide tasu ülemmäärad.

  (2) Määrust kohaldatakse kõrgkoolidele, millele on eraldatud kõrgharidustaseme õppe korraldamiseks tegevustoetust.

§ 2.  Tasu ülemmäärad kõrgharidustaseme õppes

  (1) Tasu ülemmäär kõrgharidustaseme kõigil astmetel, välja arvatud lõikes 2 nimetatud õppekavadel, on 50 eurot ainepunkti kohta.

  (2) Tasu ülemmäärad õppekavade erisustest tulenevalt on:
  1) kunstide õppesuuna õppekavadel 100 eurot ainepunkti kohta;
  2) integreeritud bakalaureuse- ja magistriõppe õppekavadel arstiõppes, hambaarstiõppes ja loomaarstiõppes 100 eurot ainepunkti kohta;
  3) rakenduskõrgharidusõppe õhusõiduki juhi õppekaval 120 eurot ainepunkti kohta.

§ 3.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. septembril 2019. a.

Mailis Reps
Haridus- ja teadusminister peaministri ülesannetes

Mailis Reps
Haridus- ja teadusminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json