Teksti suurus:

Kõrgharidustaseme õppe ainepunktide tasu ülemmäärad

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 19.07.2019, 12

Kõrgharidustaseme õppe ainepunktide tasu ülemmäärad

Vastu võetud 18.07.2019 nr 63

Määrus kehtestatakse kõrgharidusseaduse § 16 lõike 3 alusel.

§ 1. Määruse reguleerimisala

 (1) Määrusega kehtestatakse kõrgharidustaseme õppe ainepunktide tasu ülemmäärad.

 (2) Määrust kohaldatakse kõrgkoolidele, millele on eraldatud kõrgharidustaseme õppe korraldamiseks tegevustoetust.

§ 2. Tasu ülemmäärad kõrgharidustaseme õppes

 (1) Tasu ülemmäär kõrgharidustaseme kõigil astmetel, välja arvatud lõikes 2 nimetatud õppekavadel, on 50 eurot ainepunkti kohta.

 (2) Tasu ülemmäärad õppekavade erisustest tulenevalt on:
 1) kunstide õppesuuna õppekavadel 100 eurot ainepunkti kohta;
 2) integreeritud bakalaureuse- ja magistriõppe õppekavadel arstiõppes, hambaarstiõppes ja loomaarstiõppes 100 eurot ainepunkti kohta;
 3) rakenduskõrgharidusõppe õhusõiduki juhi õppekaval 120 eurot ainepunkti kohta.

§ 3. Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. septembril 2019. a.

Mailis Reps
Haridus- ja teadusminister peaministri ülesannetes

Mailis Reps
Haridus- ja teadusminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json