Teksti suurus:

Justiitsministri määruste muutmine seoses Patendiameti ametlike väljaannete paberkandjal väljaandmise lõpetamisega

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.12.2014
Avaldamismärge:RT I, 19.08.2014, 2

Justiitsministri määruste muutmine seoses Patendiameti ametlike väljaannete paberkandjal väljaandmise lõpetamisega

Vastu võetud 12.08.2014 nr 26

Määrus kehtestatakse Euroopa patentide väljaandmise konventsiooni kohaldamise seaduse § 20 lõike 1 punkti 2, kasuliku mudeli seaduse § 31 lõike 3, kaubamärgiseaduse § 40 lõike 2, patendiseaduse § 24 lõike 8 ja § 34 lõike 3 ning tööstusdisaini kaitse seaduse § 55 lõike 3 alusel.

§ 1.  Justiitsministri 3. jaanuari 2012. a määruse nr 1 „Eesti Kasuliku Mudeli Lehe põhimäärus” muutmine

Justiitsministri 3. jaanuari 2012. a määruses nr 1 „Eesti Kasuliku Mudeli Lehe põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 sissejuhatavat lauseosa täiendatakse pärast sõna „tiitellehest” tekstiosaga „ja järgnevast lehest”;

2) paragrahvi 4 pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

§ 4. Tiitelleht ja järgnev leht”;

3) paragrahvi 4 lõike 1 sissejuhatavas lauseosas asendatakse sõnad „Tiitellehe esiküljel” sõnaga „Tiitellehel”;

4) paragrahvi 4 lõike 2 sissejuhatavas lauseosas asendatakse sõnad „Tiitellehe pöördel” tekstiosaga „Järgneval lehel”;

5) paragrahvi 4 lõike 2 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

„4) toimetaja nimi ja kontaktandmed (eesti ja inglise keeles);”;

6) määruse 3. peatüki pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

3. peatükk
Lehe kujundus, vormindamisnõuded ja väljaandmine
”;

7) paragrahv 22 tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahvi 23 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Lehe kaanel on § 4 lõikes 1 loetletud andmed, välja arvatud punktides 4 ja 5 loetletud andmed, ja Patendiameti embleem.”;

9) paragrahv 24 sõnastatakse järgmiselt:

§ 24. Lehe vormindamisnõuded ja väljaandmine

(1) Leht ilmub iga kuu 15. kuupäeval. Kui lehe ilmumise päev ei ole tööpäev, ilmub leht nimetatud kuupäevale järgneval esimesel tööpäeval.

(2) Leht avaldatakse lõikes 1 nimetatud tähtpäeval PDF-vormingus Patendiameti veebilehel.”.

§ 2.  Justiitsministri 3. jaanuari 2012. a määruse nr 4 „Eesti Patendilehe põhimäärus” muutmine

Justiitsministri 3. jaanuari 2012. a määruses nr 4 „Eesti Patendilehe põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 sissejuhatavat lauseosa täiendatakse pärast sõna „tiitellehest” tekstiosaga „ja järgnevast lehest”;

2) paragrahvi 4 pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

§ 4. Tiitelleht ja järgnev leht”;

3) paragrahvi 4 lõike 1 sissejuhatavas lauseosas asendatakse sõnad „Tiitellehe esiküljel” sõnaga „Tiitellehel”;

4) paragrahvi 4 lõike 2 sissejuhatavas lauseosas asendatakse sõnad „Tiitellehe pöördel” tekstiosaga „Järgneval lehel”;

5) paragrahvi 4 lõike 2 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

„4) toimetaja nimi ja kontaktandmed (eesti ja inglise keeles);”;

6) määruse 9. peatüki pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

9. peatükk
Lehe kujundus, vormindamisnõuded ja väljaandmine
”;

7) paragrahv 36 tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahvi 37 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Lehe kaanel on § 4 lõikes 1 loetletud andmed, välja arvatud punktides 4 ja 5 loetletud andmed, ja Patendiameti embleem.”;

9) paragrahv 38 sõnastatakse järgmiselt:

§ 38. Lehe vormindamisnõuded ja väljaandmine

(1) Leht ilmub iga kuu 15. kuupäeval. Kui lehe ilmumise päev ei ole tööpäev, ilmub leht sellele järgneval esimesel tööpäeval.

(2) Leht avaldatakse lõikes 1 nimetatud tähtpäeval PDF-vormingus Patendiameti veebilehel.”.

§ 3.  Justiitsministri 3. jaanuari 2012. a määruse nr 12 „Kaubamärgimäärus” muutmine

Justiitsministri 3. jaanuari 2012. a määruses nr 12 „Kaubamärgimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 47 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 48 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) tiitelleht ja järgnev leht;”;

3) paragrahvi 49 pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

§ 49. Kaubamärgilehe tiitelleht ja järgnev leht”;

4) paragrahvi 49 lõike 2 sissejuhatavas lauseosas asendatakse sõnad „Tiitellehe pöördel” tekstiosaga „Järgneval lehel”;

5) paragrahvi 49 lõike 2 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahv 70 sõnastatakse järgmiselt:

§ 70. Kaubamärgilehe vormindamisnõuded ja väljaandmine

(1) Kaubamärgileht ilmub iga kuu esimesel tööpäeval.

(2) Kaubamärgileht avaldatakse PDF-vormingus Patendiameti veebilehel.”.

§ 4.  Justiitsministri 3. jaanuari 2012. a määruse nr 23 „Patenditaotluse avaldamise kord” muutmine

Justiitsministri 3. jaanuari 2012. a määruses nr 23 „Patenditaotluse avaldamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) punkti 15 alapunktis 1, punkti 17 alapunktides 1 ja 2 ning punktis 19 asendatakse sõnad „üks kuu” tekstiosaga „15 tööpäeva”;

2) punktis 22 asendatakse sõnad „kolm nädalat” tekstiosaga „10 tööpäeva”.

§ 5.  Justiitsministri 3. jaanuari 2012. a määruse nr 27 „Tööstusdisainilahenduse määrus” muutmine

Justiitsministri 3. jaanuari 2012. a määruses nr 27 „Tööstusdisainilahenduse määrus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 52 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 53 sissejuhatavat lauseosa täiendatakse pärast sõna „tiitellehest” tekstiosaga „ja järgnevast lehest”;

3) paragrahvi 54 pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

§ 54. Tiitelleht ja järgnev leht”;

4) paragrahvi 54 lõike 1 sissejuhatavas lauseosas asendatakse sõnad „Tiitellehe esiküljel” sõnaga „Tiitellehel”;

5) paragrahvi 54 lõike 2 sissejuhatavas lauseosas asendatakse sõnad „Tiitellehe pöördel” tekstiosaga „Järgneval lehel”;

6) paragrahvi 54 lõike 2 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahv 69 sõnastatakse järgmiselt:

§ 69. Lehe vormindamisnõuded ja väljaandmine

(1) Leht ilmub iga kuu esimesel tööpäeval.

(2) Leht avaldatakse PDF-vormingus Patendiameti veebilehel.”.

§ 6.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. detsembril 2014. aastal.

Andres Anvelt
Minister

Margus Sarapuu
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json