Teksti suurus:

Veeteede Ametile esitatavate laeva tehniliste dokumentide loetelu ja dokumentide esitamise kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 19.08.2014, 15

Veeteede Ametile esitatavate laeva tehniliste dokumentide loetelu ja dokumentide esitamise kord

Vastu võetud 14.08.2014 nr 65

Määrus kehtestatakse meresõiduohutuse seaduse § 14 lõike 3 alusel.

§ 1.   Veeteede Ametile esitatavate laeva tehniliste dokumentide loetelu

  Veeteede Ametile esitatavad laeva tehnilised dokumendid käesoleva määruse tähenduses on tehniline ülesanne, laeva ülddokumentatsioon, laeva kerekonstruktsiooni joonised, laeva süsteemide joonised, laeva seadmete joonised, laeva mehhanismide dokumentatsioon, laeva raadio- ja navigatsiooniseadmete dokumentatsioon, laeva elektriseadmete dokumentatsioon, laeva ujuvuse ja püstuvuse dokument ja laeva katsetuste dokumentatsioon.

§ 2.   Tehniline ülesanne

  Tehniline ülesanne sisaldab järgmisi andmeid:
  1) laeva põhiandmed, milledeks on tehnilised üldandmed, kasutusotstarve ja sõiduomadused;
  2) laeva kere andmed, milledeks on konstruktsiooni ja materjalide andmed;
  3) laeva süsteemide andmed;
  4) laeva seadmete andmed;
  5) teave laeva ruumide paigutuse ja nende seadmestamise kohta;
  6) teave isolatsiooni ja viimistlemise kohta;
  7) masinate, mehhanismide ja nende süsteemide, käiturite andmed;
  8) elektrisüsteemide ja -seadmete andmed;
  9) raadio-, navigatsiooni- ja alarmseadmete andmed;
  10) kai- ja käigukatsetuste nimistu.

§ 3.   Laeva ülddokumentatsioon

  Laeva ülddokumentatsioon koosneb järgmistest dokumentidest:
  1) teoreetiline joonis;
  2) üldasendi joonis;
  3) dokumendid konstruktiivsete elementide määratlemise kohta;
  4) tankide plaan.

§ 4.   Laeva kerekonstruktsiooni joonised

  Laeva kerekonstruktsiooni joonised on:
  1) kerekonstruktsiooni pikilõike joonis;
  2) keskkaare joonis;
  3) tekkide konstruktsiooni joonis;
  4) sisepõhja konstruktsiooni joonis;
  5) veekindlate vaheseinte joonised;
  6) välisplaadistuse joonis metallkerega laeval;
  7) peamasina ja suuremate seadmete vundamendite joonised;
  8) luukide, veekindlate uste ja kaante joonised;
  9) paigaldatud mahutite joonised.

§ 5.   Laeva süsteemide joonised

  Laeva süsteemide joonised on:
  1) tulekaitsesüsteemide joonis;
  2) kuivendussüsteemi joonis;
  3) ballastsüsteemi joonis;
  4) sanitaarsüsteemide joonis;
  5) ventilatsiooni- ja konditsioneerimise süsteemi joonis;
  6) tankide ja tsisternide täite-, õhu- ja mõõtesüsteemide joonis.

§ 6.   Laeva seadmete joonised

  Laeva seadmete joonised on:
  1) ankruseadme joonis;
  2) rooliseadme joonis;
  3) päästevahendite paigutuse joonis;
  4) veeskamise seadmete joonis;
  5) reelingu ja umbreelingu joonis;
  6) lastiseadmete joonis;
  7) kinnitus- ja puksiirseadmete joonis;
  8) mastide ja taglase joonis.

§ 7.   Laeva mehhanismide dokumentatsioon

  Laeva mehhanismide dokumentatsioon koosneb järgmistest dokumentidest:
  1) masinaruumi üldpaigutuse joonis;
  2) võllide ja tugilaagrite tugevusarvutus;
  3) võlliliini koostejoonis;
  4) käituri koostejoonis;
  5) peamasina, abimasinate ja muude masinaruumis asuvate mehhanismide süsteemide, see tähendab kütte- ja õlitorustiku, jahutussüsteemide, käivitussüsteemide ning heitgaasitorustike joonised koos katelde ja katalüsaatoriga;
  6) pea- ja abimasinate juhtimisautomaatika ja kontrollisüsteemide skeemid.

§ 8.   Laeva raadio- ja navigatsiooniseadmete dokumentatsioon

  Laeva raadio- ja navigatsiooniseadmete dokumentatsioon koosneb järgmistest dokumentidest:
  1) raadio- ja navigatsiooniseadmete paigaldusjoonised;
  2) antennide paigaldusjoonised;
  3) seadmete pea- ja reservtoiteskeemid;
  4) seadmete montaažiskeemid koos spetsifikatsioonidega;
  5) avariiakude mahutavuse arvutus.

§ 9.   Laeva elektriseadmete dokumentatsioon

  Laeva elektriseadmete dokumentatsioon koosneb järgmistest dokumentidest:
  1) elektrivõrgu, see tähendab jõuseadmete, valgustuse, avariivalgustuse, navigatsioonitulede, kontroll- ja avariisignalisatsiooni skeemid;
  2) peajaotuskilbi skeem;
  3) elektrivõrgu koormuste tabelid;
  4) elektriseadmete maandamise skeem.

§ 10.   Laeva ujuvuse ja püstuvuse dokument

  Laeva ujuvuse ja püstuvuse dokument sisaldab järgmisi andmeid:
  1) laeva teoreetilise joonise elemendid;
  2) püstuvuse arvutused;
  3) vigastatud laeva püstuvuse ja uppumatuse arvutused;
  4) püstuvuse informatsioon;
  5) mahutavuse arvutus;
  6) vabaparda arvutus.

§ 11.   Laeva katsetuste dokumentatsioon

  Laeva katsetuste dokumentatsioon koosneb järgmistest dokumentidest:
  1) kaikatsetuste programm;
  2) käigukatsetuste programm;
  3) kreenikatse protokoll;
  4) spetsiaalsete katsetuste programmid.

§ 12.   Dokumentide esitamise kord

  (1) Käesolevas määruses nimetatud dokumendid tuleb esitada Veeteede Ametile kooskõlastamiseks enne ehitamise alustamist. Määruse §-s 2 nimetatud tehnilise ülesande võib esitada Veeteede Ametile eraldiseisvalt kooskõlastamiseks enne projekteerimise alustamist.

  (2) Tehniline dokumentatsioon esitatakse Veeteede Ametile arvestades laevatüübist tingitud erisustega.

  (3) Dokumendid esitatakse Veeteede Ametile elektrooniliselt või posti teel.

  (4) Välisriigist soetatud või prahitud laeva kohta esitatakse kogu olemasolev ning käesolevas määruses nimetatud dokumendid, seejuures vähemalt need dokumendid, mis on nimetatud käesoleva määruse § 3 punktides 2 ja 4, § 4 punktides 1, 5, 6 ja 8, § 5 punktides 1 ja 3, § 6 punktis 3, § 7 punktis 1, § 8 punktides 1 ja 2, § 9 punktis 2, § 10 punktides 4, 5 ja 6 ning § 11 punktis 3.

  (5) Veeteede Ametil on õigus nõuda ning reederil on kohustus esitada projekti kohta käivaid lisadokumente, kui esitatud dokumentide alusel ei ole võimalik hinnata laeva või selle seadmete vastavust ohutusnõuetele.

§ 13.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 5. detsembri 2002. a määrus nr 21 „Veeteede Ametile esitatavate laeva tehniliste dokumentide loetelu” (RTL 2002, 137, 2014; 2009, 42, 569) tunnistatakse kehtetuks.

§ 14.   Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub 2014. aasta 1. septembril.

Urve Palo
Majandus- ja taristuminister

Merike Saks
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json