Teksti suurus:

Rahandusministri 6. oktoobri 2008. a määruse nr 29 „Maksu- ja Tolliameti põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.09.2016
Avaldamismärge:RT I, 19.08.2016, 1

Rahandusministri 6. oktoobri 2008. a määruse nr 29 „Maksu- ja Tolliameti põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 15.08.2016 nr 36

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 42 lõike 1 alusel.

§ 1.   Rahandusministri 6. oktoobri 2008. a määruses nr 29 „Maksu- ja Tolliameti põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:


1) paragrahvi 29 lõike 1 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:
„2) koordineerib, suunab ja kontrollib sisekontrolli osakonna, haldusosakonna, juriidilise osakonna, personaliosakonna, teabeosakonna ja uurimisosakonna tööd;“;

2) paragrahvi 30 lõike 3 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:
„1) koordineerib, suunab ja kontrollib tulude osakonna, maksude osakonna, teenindusosakonna, tolliosakonna ja kontrolliosakonna tööd;“.

§ 2.   Määrus jõustub 2016. aasta 1. septembril.

Sven Sester
Rahandusminister

Veiko Tali
Kantsler

/otsingu_soovitused.json