Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2011. a määruse nr 171 „Strateegiliste kaupade nimekiri” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:22.08.2017
Avaldamismärge:RT I, 19.08.2017, 1

Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2011. a määruse nr 171 „Strateegiliste kaupade nimekiri” muutmine

Vastu võetud 17.08.2017 nr 136

Määrus kehtestatakse strateegilise kauba seaduse § 2 lõike 10 alusel.

Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2011. a määruses nr 171 „Strateegiliste kaupade nimekiri” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse lisad kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

2) määruse normitehniline märkus sõnastatakse järgmiselt:

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/43/EÜ kaitseotstarbeliste toodete ühendusesisese veo tingimuste lihtsustamise kohta (EMPs kohaldatav tekst) (ELT L 146, 10.06.2009, lk 1–36), muudetud komisjoni direktiiviga 2010/80/EL (ELT L 308, 24.11.2010, lk 11–45), komisjoni direktiiviga 2012/10/EL (ELT L 85, 24.03.2012, lk 3–34), komisjoni direktiiviga 2012/47/EL (ELT L 31, 31.01.2013, lk 43–74), komisjoni direktiiviga 2014/18/EL (ELT L 40, 11.02.2014, lk 20–55), komisjoni direktiiviga 2014/108/EL (ELT L 359, 16.12.2014, lk 117–150), komisjoni direktiiviga 2016/970/EL (ELT L 163, 21.06.2016, lk 1–34), komisjoni direktiiviga 2017/433/EL (ELT L 70, 15.03.2017, lk 1–34); Euroopa Liidu Nõukogus vastu võetud sõjaliste kaupade ühise Euroopa Liidu nimekirjaga 2013/C 90/01 (ELT C 90, 27.03.2013, lk 1–37), Euroopa Liidu Nõukogus vastu võetud sõjaliste kaupade ühise Euroopa Liidu nimekirjaga 2014/C 107/01 (ELT C 107, 09.04.2014, lk 1–39), Euroopa Liidu Nõukogus vastu võetud sõjaliste kaupade ühise Euroopa Liidu nimekirjaga 2015/C 129/01 (ELT C 129, 21.04.2015, lk 1–34), Euroopa Liidu Nõukogus vastu võetud sõjaliste kaupade ühise Euroopa Liidu nimekirjaga 2016/C 122/01 (ELT C 122, 06.04.2016, lk 1–33), Euroopa Liidu Nõukogus vastu võetud sõjaliste kaupade ühise Euroopa Liidu nimekirjaga 2017/C 097/01 (ELT C 97, 28.03.2017, lk 1–33).”.

Jüri Ratas
Peaminister

Jüri Luik
Kaitseminister välisministri ülesannetes

Aivar Rahno
Riigikantselei istungiosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

Lisa 1 Sõjaliste kaupade nimekiri

Lisa 2 Kaitseotstarbeliste toodete nimekiri

/otsingu_soovitused.json