Teksti suurus:

Kaitseväe poolt isiku salajasse koostöösse kaasamise dokumenteerimise kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.09.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.11.2023
Avaldamismärge:RT I, 19.09.2014, 4

Kaitseväe poolt isiku salajasse koostöösse kaasamise dokumenteerimise kord

Vastu võetud 16.09.2014 nr 24

Määrus kehtestatakse Kaitseväe korralduse seaduse § 371 lõike 6 alusel.

§ 1.   Loa andmine isiku salajasse koostöösse kaasamiseks

  (1) Loa isiku kaasamiseks salajasse koostöösse rahvusvahelise sõjalise operatsiooni piirkonnas sõjalise operatsiooni ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks ning sõjalisel operatsioonil osaleva Kaitseväe üksuse kaitseks teabe kogumiseks (edaspidi salajane koostöö) annab allika registreerimise taotluse alusel luurekeskuse ülem.

  (2) Salajasse koostöösse kaasamise luba vormistatakse kirjalikult.

§ 2.   Isiku salajasse koostöösse kaasamise vormistamine, dokumentide registreerimine ja säilitamine

  (1) Isiku salajasse koostöösse kaasamise vormistamise ja kaasamisel vormistatud dokumentide registreerimise ning säilitamise nõuded sätestatakse käesoleva määruse lisas.

  (2) Isiku salajasse koostööse kaasamise õigus on vaid tegevväelasel, kes on saanud vastava ettevalmistuse ja kuulub Kaitseväe üksuse, mis korraldab teabe kogumist ja töötlemist Kaitseväe korralduse seaduse § 36 lõike 1 punktides 2 ja 4 sätestatud eesmärgil, koosseisu.

§ 3.   Isiku nõusolek ja teavitamine

  (1) Isik peab salajasse koostöösse kaasamiseks andma kirjaliku nõusoleku.

  (2) Erandjuhul võib isik nõusolekut avaldada suuliselt. Suulise nõusoleku võtmise kohta tehakse märge isiku salajasse koostöösse kaasamisega seotud dokumenti.

Sven Mikser
Minister

Taimar Peterkop
Õigus- ja haldusküsimuste asekantsler kantsleri ülesannetes

Lisa Kaitseväe poolt isiku salajasse koostöösse kaasamise vormistamise ja kaasamisel vormistatud dokumentide registreerimise ning säilitamise nõuded („salajasel” tasemel riigisaladus)

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json