Teksti suurus:

Kandidaatide registreerimise avalduse vormi, kandidaatide ringkonnanimekirja vormi, kandidaatide ülevallalise või -linnalise nimekirja vormi ja kandideerimisavalduse vormi kehtestamine kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteks

Kandidaatide registreerimise avalduse vormi, kandidaatide ringkonnanimekirja vormi, kandidaatide ülevallalise või -linnalise nimekirja vormi ja kandideerimisavalduse vormi kehtestamine kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteks - sisukord
  Väljaandja:Vabariigi Valimiskomisjon
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:22.09.2014
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
  Avaldamismärge:RT I, 19.09.2014, 9

  Kandidaatide registreerimise avalduse vormi, kandidaatide ringkonnanimekirja vormi, kandidaatide ülevallalise või -linnalise nimekirja vormi ja kandideerimisavalduse vormi kehtestamine kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteks

  Vastu võetud 10.09.2014 nr 27

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 17 lõike 4 punkti 2 alusel.

  § 1.  Vabariigi Valimiskomisjon kehtestab kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteks järgmised vormid:
  1) kandidaatide registreerimise avaldus (lisatud);
  2) üksikkandidaadi registreerimise avaldus (lisatud);
  3) kandidaatide ringkonnanimekiri (lisatud);
  4) kandidaatide ülevallaline või -linnaline nimekiri (lisatud);
  5) kandideerimisavaldus (lisatud).

  § 2.  Vabariigi Valimiskomisjoni 08.01.2013. a määrus nr 3 „Kandidaatide registreerimise avalduse vormi, kandidaatide ringkonnanimekirja vormi, kandidaatide ülevallalise või -linnalise nimekirja vormi, kandideerimisavalduse vormi ja kandidaadi ankeedi vormi kehtestamine kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteks” tunnistatakse kehtetuks.

  Alo Heinsalu
  Vabariigi Valimiskomisjoni esimees

  Lisa 1 Kandidaatide registreerimise avalduse vorm

  Lisa 2 Üksikkandidaadi registreerimise avalduse vorm

  Lisa 3 Kandidaatide ringkonnanimekirja vorm

  Lisa 4 Kandidaatide ülevallalise või -linnalise nimekirja vorm

  Lisa 5 Kandideerimisavalduse vorm