Teksti suurus:

Tervise- ja tööministri 29. aprilli 2022. a määruse nr 40 „Haigused, mille ravimiseks või kergendamiseks mõeldud ravim kantakse ravimite loetellu soodustuse protsendiga 100 või 75” muutmine

Väljaandja:Terviseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.10.2023
Avaldamismärge:RT I, 19.09.2023, 1

Tervise- ja tööministri 29. aprilli 2022. a määruse nr 40 „Haigused, mille ravimiseks või kergendamiseks mõeldud ravim kantakse ravimite loetellu soodustuse protsendiga 100 või 75” muutmine

Vastu võetud 15.09.2023 nr 53

Määrus kehtestatakse ravikindlustuse seaduse § 44 lõigete 1 ja 2 alusel.

§ 1.  Määruse muutmine

Tervise- ja tööministri 29. aprilli 2022. a määruses nr 40 „Haigused, mille ravimiseks või kergendamiseks mõeldud ravim kantakse ravimite loetellu soodustuse protsendiga 100 või 75” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 punkt 39 sõnastatakse järgmiselt:

„39) krooniline trombembooliline pulmonaalhüpertensioon ja pulmonaalne arteriaalne hüpertensioon (I26.0, I27.0);”;

2) paragrahvi 2 punkt 49 sõnastatakse järgmiselt:

„49) migreen (G43);”;

3) paragrahvi 2 täiendatakse punktiga 57 järgmises sõnastuses:

„57) Gravesi tõbi (E05.0).”.

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. oktoobril 2023. a.

Riina Sikkut
Terviseminister

Maarjo Mändmaa
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json