Teksti suurus:

Keskkonnaministri 9. septembri 2010. a määruse nr 47 „Mootorsõiduki osade märgistamise viis ja kord” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:22.10.2012
Avaldamismärge:RT I, 19.10.2012, 1

Keskkonnaministri 9. septembri 2010. a määruse nr 47 „Mootorsõiduki osade märgistamise viis ja kord” muutmine

Vastu võetud 15.10.2012 nr 32

Määrus kehtestatakse jäätmeseaduse § 25 lõike 4 alusel.

Keskkonnaministri 9. septembri 2010. a määruses nr 47 „Mootorsõiduki osade märgistamise viis ja kord” (RT I 2010, 65, 482) tehakse järgmine muudatus:

Paragrahvi 2 lõikes 1 asendatakse sõnad „EVS-EN 1043-1:2002 ja EVS-EN 1043-2:2002” sõnadega „EVS-EN 1043-1:2011 ja EVS-EN 1043-2:2011”.

Keit Pentus-Rosimannus
Minister

Rita Annus
Kantsler

/otsingu_soovitused.json