Teksti suurus:

Mootorsõiduki osade märgistamise viis ja kord

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.10.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 19.10.2012, 2

Mootorsõiduki osade märgistamise viis ja kord1

Vastu võetud 09.09.2010 nr 47
RT I 2010, 65, 482
jõustumine 01.01.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
15.10.2012RT I, 19.10.2012, 122.10.2012

Määrus kehtestatakse «Jäätmeseaduse» § 25 lõike 4 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse «Jäätmeseaduse» § 25 lõike 3 punktis 3 nimetatud mootorsõiduki, mis kuulub teede- ja sideministri 18. mai 2001. a määruse nr 50 «Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundile ja varustusele esitatavad nõuded» lisa 1 lisanduse B «Sõidukite jaotus kategooriatesse ja klassidesse» kohaselt määratud mootorsõidukite kategooriatesse M1, N1 ja L2e, osade märgistamise nõuded.

§ 2.   Mootorsõiduki osade märgistamine

  (1) Tootja kannab turule lastavatele mootorsõiduki plastosadele ja -materjalidele, mis kaaluvad üle 100 grammi, märgise nende identifitseerimiseks vastavalt standarditele EVS-EN 11469:2000, EVS-EN 1043-1:2011 ja EVS-EN 1043-2:2011.
[RT I, 19.10.2012, 1 - jõust. 22.10.2012]

  (2) Tootja kannab turule lastavatele mootorsõiduki elastomeerist valmistatud osadele ja materjalidele, mis kaaluvad üle 200 grammi, märgise nende identifitseerimiseks vastavalt standardile EVS-EN 1629:2010.

  (3) Lõikes 2 nimetatud nõuet ei kohaldata rehvide märgistamisel.

§ 3.   Muud märgistamise nõuded

  Standardites kasutatavad tähised «>» ja «<» võib asendada sulgudega.

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2011. a.


1Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2000/53/EÜ kasutuselt kõrvaldatud sõidukite kohta (ELT L 269, 21.10.2000, lk 34–43), Euroopa Komisjoni otsus 2003/138/EÜ, millega kehtestatakse sõidukite osade ja materjalide kodeerimisstandardid vastavalt kasutuselt kõrvaldatud sõidukeid käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2000/53/EÜ (ELT L 53, 28.02.2003, lk 58–59).

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json