Teksti suurus:

2020. aasta kutsealuste ja naissoost isikute ning osaliselt 2022. aasta kutsealuste ajateenistusse asumise tähtajad ja nende arvuline jagunemine ajateenijate väljaõppega tegelevate struktuuriüksuste vahel ning ajateenistuse kestus

2020. aasta kutsealuste ja naissoost isikute ning osaliselt 2022. aasta kutsealuste ajateenistusse asumise tähtajad ja nende arvuline jagunemine ajateenijate väljaõppega tegelevate struktuuriüksuste vahel ning ajateenistuse kestus - sisukord
Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.10.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.07.2019
Avaldamismärge:RT I, 19.10.2018, 2

2020. aasta kutsealuste ja naissoost isikute ning osaliselt 2022. aasta kutsealuste ajateenistusse asumise tähtajad ja nende arvuline jagunemine ajateenijate väljaõppega tegelevate struktuuriüksuste vahel ning ajateenistuse kestus

Vastu võetud 15.10.2018 nr 17

Määrus kehtestatakse kaitseväeteenistuse seaduse § 37 lõike 3 ja § 82 lõike 4 alusel.

§ 1.   Ajateenistusse asumise tähtajad

  Ajateenistusse asumise tähtajad 2020. ja 2022. aastal on 1. nädal, 27. nädal ja 40. nädal.

§ 2.   Kutsealuste ja ajateenistusse võetavate naissoost isikute arvuline jagunemine

  (1) 2020. aastal võetakse ajateenistusse koos kaitseministri 18. oktoobri 2016. aasta määruse nr 22 „2018. aasta kutsealuste ja naissoost isikute ning osaliselt 2020. aasta kutsealuste ajateenistusse asumise tähtajad ja nende arvuline jagunemine ajateenijate väljaõppega tegelevate struktuuriüksuste vahel ning ajateenistuse kestus” §-s 3 sätestatud kutsealuste arvuga 3500 kutsealust ja kuni 110 naissoost isikut.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 kehtestatud kutsealuste arvu on lubatud ületada kuni viis protsenti.

  (3) Ajateenistusse võetute jaotus Kaitseväe struktuuriüksuste vahel on toodud käesoleva määruse lisas 1.

§ 3.   Kutsealuste ajateenistusse võtmine 2022. aastal

  2022. aastal võetakse ajateenistusse 4000 kutsealust, kes jaotatakse Kaitseväe struktuuriüksuste vahel käesoleva määruse lisas 2 toodud jaotuskava alusel.

§ 4.   Ajateenistuse kestus

  1. nädalal ja 27. nädalal ajateenistusse võetute ajateenistus kestab 11 kuud ning 40. nädalal ajateenistusse võetute ajateenistus kestab 8 kuud.

Jüri Luik
Minister

Kristjan Prikk
Kantsler

Lisa 1 Kutsealuste ja naissoost isikute arvuline jagunemine Kaitseväe struktuuriüksuste vahel 2020. aastal

Lisa 2 Kutsealuste osaline arvuline jagunemine Kaitseväe struktuuriüksuste vahel 2022. aastal

/otsingu_soovitused.json