Teksti suurus:

Rahandusministri 27. jaanuari 2003. aasta määruse nr 16 „Maksustamisperioodi tulust mahaarvatava täiendava kogumispensioni kindlustuslepingu kindlustusmaksete osa arvutamise põhimõtted” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:22.10.2023
Avaldamismärge:RT I, 19.10.2023, 1

Rahandusministri 27. jaanuari 2003. aasta määruse nr 16 „Maksustamisperioodi tulust mahaarvatava täiendava kogumispensioni kindlustuslepingu kindlustusmaksete osa arvutamise põhimõtted” muutmine

Vastu võetud 17.10.2023 nr 39

Määrus kehtestatakse tulumaksuseaduse § 28 lõike 11 alusel.

Rahandusministri 27. jaanuari 2003. aasta määruses nr 16 „Maksustamisperioodi tulust mahaarvatava täiendava kogumispensioni kindlustuslepingu kindlustusmaksete osa arvutamise põhimõtted” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

Maksustamisperioodi tulust maha arvatava täiendava kogumispensioni kindlustuslepingu ja üleeuroopalise personaalse pensionitoote lepinguna sõlmitud kindlustuslepingu kindlustusmaksete osa arvutamise põhimõtted”;

2) paragrahvis 1 asendatakse tekstiosa „„Kogumispensionide seaduse” (RT I 2001, 79, 480; 2002, 23, 131; 44, 284; 102, 600; 105, 612; 111, 662) § 152 tingimustele vastava täiendava kogumispensioni kindlustuslepingu” tekstiosaga „kogumispensionide seaduse § 63 tingimustele vastava ja sellega samaväärse täiendava kogumispensioni kindlustuslepingu ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/1238 üleeuroopalise personaalse pensionitoote (PEPP) kohta (ELT L 198, 25.07.2019, lk 1–63) artikli 2 punktis 4 nimetatud üleeuroopalise personaalse pensionitoote ehk PEPP-i lepinguna sõlmitud kindlustuslepingu”;

3) paragrahvi 2 lõike 1 esimeses lauses asendatakse tekstiosa „kogumispensionide seaduse §-s 152 sätestatud tingimustele vastavaid lepinguid” tekstiosaga „kindlustuslepinguid”;

4) paragrahvi 2 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kindlustusandja peab metoodikas nimetama kindlustuslepingute liigid, mille suhtes metoodikat kohaldatakse, ning kindlustuslepingute liigid, mille suhtes rakendatakse lõiget 9.”;

5) paragrahvi 2 lõike 3 punktist 2 ja lõikest 8 jäetakse välja sõnad „täiendava kogumispensioni”.

Mart Võrklaev
Rahandusminister

Merike Saks
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json