Teksti suurus:

Eesti Panga presidendi 7. detsembri 2010. a määruse nr 22 „Krediidiasutuse kohustusliku reservi nõude arvestuse aruande kehtestamine” muutmine

Väljaandja:Eesti Panga President
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.12.2014
Avaldamismärge:RT I, 19.11.2014, 1

Eesti Panga presidendi 7. detsembri 2010. a määruse nr 22 „Krediidiasutuse kohustusliku reservi nõude arvestuse aruande kehtestamine” muutmine

Vastu võetud 14.11.2014 nr 16

Määrus kehtestatakse Eesti Panga seaduse § 34 lõike 1 alusel.

§ 1.  Eesti Panga presidendi 7. detsembri 2010. aasta määruses nr 22 „Krediidiasutuse kohustusliku reservi nõude arvestuse aruande kehtestamine” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kohustusliku reservi nõude arvestuse aruanne esitatakse ainult iga kvartali kahe esimese kalendrikuu kohta. Aruandeperiood on kalendrikuu. Aruanne esitatakse Eesti Pangale aruandeperioodile järgneva kalendrikuu 17. pangapäevaks.”;

2) paragrahvi 4 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Aruande koostamisel arvestatakse Eesti Panga presidendi 29. mai 2014. aasta määruse nr 7 „Krediidiasutuse bilansi täiendava aruandluse kehtestamine” mõistete tähendusi.”;

3) lisa 1 „Kohustusliku reservi nõude arvestuse aruande skeem” punktides 2 ja 5 asendatakse sõnad „allutatud võlainstrument” sõnadega „allutatud võlaväärtpaber”, sõnad „muu võlainstrument” asendatakse sõnadega „muu võlaväärtpaber” ja sõna „hübriidvõlainstrument” asendatakse sõnaga „hübriidvõlaväärtpaber”.

§ 2.  Määrus jõustub 1. detsembril 2014. a.

Ardo Hansson
president

/otsingu_soovitused.json