Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 26. juuni 2003. a määruse nr 184 „Võrgueeskiri” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:22.11.2014
Avaldamismärge:RT I, 19.11.2014, 2

Vabariigi Valitsuse 26. juuni 2003. a määruse nr 184 „Võrgueeskiri” muutmine

Vastu võetud 17.11.2014 nr 167

Määrus kehtestatakse elektrituruseaduse § 42 lõike 2 alusel.

§ 1.  Vabariigi Valitsuse 26. juuni 2003. a määruses nr 184 „Võrgueeskiri” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 20 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Käesolevas jaos käsitletavad nõuded kehtivad kõigi elektrijaamade kohta, kui käesolevast määrusest ei tulene teisiti.”;

2) paragrahvi 26 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Koormuse reguleerimises osalevate elektrijaamade tootmisseadmete käivitamise aega määrates tuleb arvestada, et käivitusaeg seadme seisakust kuni täiskoormuseni oleks võimalikult lühike. Seadme käivitusajad süsteemihalduri asjaomase korralduse andmisest alates on järgmised:
1) soojuselektrijaama tootmisseadmel külmast olekust kuni 12 tundi;
2) gaasiturbiinseadmetel maksimaalselt kuni 10 minutit;
3) elektrituulikutel ja tuuleparkidel kuni 15 minutit käivitamist võimaldavate tuuletingimuste korral;
4) ainult keemiaettevõtte tootmisprotsessis tekkivat jääksoojust kasutava elektrijaama tootmisseadmetel (utilisaatorkatlal) kuni 48 tundi.”;

3) paragrahvi 32 lõige 12 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 63 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.  Paragrahvi 1 punkte 3 ja 4 kohaldatakse tagasiulatuvalt alates 20. juulist 2010. a.

Taavi Rõivas
Peaminister

Urve Palo
Majandus- ja taristuminister

Heiki Loot
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json