Teksti suurus:

Loomse paljundusmaterjali märgistamise nõuded

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.12.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 19.11.2021, 3

Loomse paljundusmaterjali märgistamise nõuded

Vastu võetud 17.11.2021 nr 55

Määrus kehtestatakse veterinaarseaduse § 41 lõike 7 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määruses sätestatakse märgistamise veterinaarnõuded sperma, munarakkude ja embrüote kohta, mida turustamise eesmärgil kogutakse veiselt, sealt, lambalt, kitselt ja hobuslaselt ning mida säilitatakse nimetatud eesmärgil.

§ 2.   Loomse paljundusmaterjali pakendi märgistus

  Paragrahvis 1 nimetatud loomaliiki kuuluvalt põllumajandusloomalt turustamise eesmärgil kogutud sperma, munarakkude ja embrüote pakendile märgitakse selle paljundusmaterjali kohta järgmised andmed:
  1) paljundusmaterjali kogumise kuupäev ja aasta;
  2) põllumajanduslooma nimi ja registreerimise number põllumajandusloomade registris;
  3) põllumajanduslooma tõug;
  4) paljundusmaterjali kogumist korraldanud ettevõtte tegevusloa number ning Eestit tähistav kahetäheline kood EE.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. detsembril 2021. a.

Urmas Kruuse
Maaeluminister

Tiina Saron
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json