Teksti suurus:

Riigilõivuseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2013
Avaldamismärge:RT I, 19.12.2012, 3

Välja kuulutanud
Vabariigi President
11.12.2012 otsus nr 194

Riigilõivuseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 30.11.2012

§ 1.  Riigilõivuseaduse muutmine

Riigilõivuseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2572 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Isikutunnistuse väljaandmise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 24,28 eurot ja välisesinduses 50 eurot.”;

2) paragrahvi 2572 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Biomeetriliste andmetega reisidokumendi, välja arvatud diplomaatilise passi väljaandmise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 28,76 eurot ja välisesinduses 60 eurot.”;

3) paragrahvi 2572 lõige 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(9) Isikutunnistuse väljaandmise taotluse läbivaatamise eest koos biomeetriliste andmetega reisidokumendi väljaandmise taotluse läbivaatamisega tasutakse riigilõivu 38,34 eurot ja välisesinduses 80 eurot.”;

4) paragrahvi 2572 täiendatakse lõigetega 15 ja 16 järgmises sõnastuses:

„(15) Välisministeeriumi kaudu väljastatava isikut tõendava dokumendi väljastuskoha muutmise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 50 eurot.

(16) Välisministeeriumi kaudu väljastatava isikut tõendava dokumendi Euroopa Liidu liikmesriigi välisesindusele edastamise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 50 eurot.”;

5) paragrahvi 292 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Konsulaarametnikule teada olevate asjaolude kohta tõendi väljastamise eest tasutakse riigilõivu 20 eurot.”;

6) paragrahvi 297 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Dokumendi legaliseerimise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 20 eurot.”;

7) paragrahvi 298 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Põrmuga kirstu või urni pitseerimise tõendi väljastamise eest tasutakse riigilõivu 20 eurot.”;

8) paragrahvi 301 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Tõlketeenuse osutamise eest tasutakse riigilõivu 60 eurot lehekülje eest.”;

9) paragrahvi 304 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Välisesinduse kaudu dokumendi edastamise eest tasutakse riigilõivu 20 eurot.”;

10) seadust täiendatakse §-ga 3071 järgmises sõnastuses:

§ 3071. Juhiloa, rahvusvahelise juhiloa ja esmase juhiloa väljastamine

Juhiloa, rahvusvahelise juhiloa ja esmase juhiloa välisesinduse kaudu väljastamise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot.”

§ 2.  Isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmine

Isikut tõendavate dokumentide seaduse § 41 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Isikut tõendava dokumendi väljaandmise, väljastuskoha muutmise ning selle Euroopa Liidu liikmesriigi välisesindusele edastamise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu riigilõivuseaduses sätestatud määra järgi.”

§ 3.  Konsulaarseaduse muutmine

Konsulaarseaduse § 34 tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

„(2) Juhiloa, rahvusvahelise juhiloa ja esmase juhiloa välisesinduse kaudu väljastamise taotlemisel tuleb tasuda riigilõivu.”

§ 4.  Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2013. aasta 1. jaanuaril.

Ene Ergma
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json