Teksti suurus:

Eesti Filharmoonia Kammerkoori tegevuse lõpetamine

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.12.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 19.12.2014, 5

Eesti Filharmoonia Kammerkoori tegevuse lõpetamine

Vastu võetud 15.12.2014 nr 11

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 43 lõike 3 alusel ning kooskõlas etendusasutuse seaduse ja Vabariigi Valitsuse 8. oktoobri 1996. a määrusega nr 244 „Valitsusasutuste hallatavate riigiasutuste moodustamise ja ümberkorraldamise ning nende tegevuse lõpetamise kord”.

§ 1.   Tegevuse lõpetamine

  (1) Seoses Sihtasutuse Eesti Filharmoonia Kammerkoor asutamisega ja senise riigiasutuse Eesti Filharmoonia Kammerkoor ülesannete üleminemisega asutatud sihtasutusele kaob vajadus osutada kontsertteenust riigiasutuse tasandil ning riigiasutuse tegevus lõpetatakse 1. märtsist 2015. a.

  (2) Tegevuse lõpetava riigiasutuse kõrgemalseisev valitsusasutus on Kultuuriministeerium.

  (3) Tegevuse lõpetava riigiasutuse nimi on Eesti Filharmoonia Kammerkoor (registreeritud riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris registrikoodiga 70004595).

§ 2.   Likvideerimiskomisjon

  (1) Eesti Filharmoonia Kammerkoori tegevuse lõpetamiseks moodustatakse likvideerimiskomisjon järgmises koosseisus:

  Kultuuriministeeriumi kunstide osakonna muusikanõunik;
  Eesti Filharmoonia Kammerkoori direktor;
  Eesti Filharmoonia Kammerkoori pearaamatupidaja;
  Kultuuriministeeriumi üldosakonna personalijuht;
  Kultuuriministeeriumi finantsosakonna pearaamatupidaja;
  Kultuuriministeeriumi õigus- ja varahaldusosakonna varahalduse peaspetsialist;
  Kultuuriministeeriumi õigus- ja varahaldusosakonna õiguse peaspetsialist.

  (2) Likvideerimiskomisjoni esimees on Kultuuriministeeriumi kunstide osakonna muusikanõunik.

  (3) Likvideerimiskomisjon alustab tööd 1. jaanuaril 2015. a ning lõpetab töö ja esitab tegevuse lõpetava riigiasutuse lõppbilansi 1. märtsi 2015. a seisuga, riigivara üleandmise-vastuvõtmise akti ja asjaajamise üleandmise-vastuvõtmise akti kultuuriministrile hiljemalt 16. märtsil 2015. a.

§ 3.   Töölepingute üleminek

  Eesti Filharmoonia Kammerkoori töötajate töölepingud, välja arvatud direktori tööleping, lähevad 1. jaanuarist 2015. a muutumatul kujul üle Sihtasutusele Eesti Filharmoonia Kammerkoor vastavalt võlaõigusseadusele.

§ 4.   Riigieelarve assigneeringute sulgemine

  Eesti Filharmoonia Kammerkoori kasutamata jäänud riigieelarve assigneeringud suletakse 1. märtsist 2015. a.

§ 5.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Kultuuriministri 5. veebruari 1998. a määrus nr 3 „Eesti Filharmoonia Kammerkoori põhimääruse kinnitamine” tunnistatakse kehtetuks.

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määruse § 5 jõustub 1. märtsil 2015. a.

Urve Tiidus
Minister

Paavo Nõgene
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json