Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 26. jaanuari 1999. a määruse nr 38 „Eluruumidele esitatavate nõuete kinnitamine” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:22.12.2017
Avaldamismärge:RT I, 19.12.2017, 4

Vabariigi Valitsuse 26. jaanuari 1999. a määruse nr 38 „Eluruumidele esitatavate nõuete kinnitamine” muutmine

Vastu võetud 14.12.2017 nr 177

Määrus kehtestatakse elamuseaduse § 7 lõike 1 punkti 2 alusel.

Vabariigi Valitsuse 26. jaanuari 1999. a määruses nr 38 „Eluruumidele esitatavate nõuete kinnitamine” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

Eluruumi sotsiaalselt põhjendatud norm ja selle rakendamise erisused”;

2) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

„Elamuseaduse § 7 lõike 1 punkti 2 alusel Vabariigi Valitsus määrab:”;

3) määruse punkt 1 tunnistatakse kehtetuks;

4) määruse punkt 21 sõnastatakse järgmiselt:

21. Sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud toimetulekutoetuse arvestamisel võetakse normpinnana arvesse eluruumi üldpind, kui eluruumi tubade arv on võrdne selles eluruumis alaliselt elavate inimeste arvuga ja eluruumi üldpind on sotsiaalselt põhjendatud normist suurem. Eluruumis üksinda elavatele pensionäridele ning osalise või puuduva töövõimega inimestele võib toimetulekutoetuse määramisel arvestada normpinnaks kuni 51 m2.”;

5) määrusega kinnitatud „Eluruumidele esitatavad nõuded” tunnistatakse kehtetuks.

Jevgeni Ossinovski
Tervise- ja tööminister peaministri ülesannetes

Kaia Iva
Sotsiaalkaitseminister

Aivar Rahno
Riigikantselei istungiosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json