Teksti suurus:

Eluruumi sotsiaalselt põhjendatud norm ja selle rakendamise erisused

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.12.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 19.12.2017, 11

Eluruumi sotsiaalselt põhjendatud norm ja selle rakendamise erisused
[RT I, 19.12.2017, 4 - jõust. 22.12.2017]

Vastu võetud 26.01.1999 nr 38
RT I 1999, 9, 38
jõustumine 07.02.1999

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
08.08.2000RT I 2000, 66, 42714.08.2000
17.07.2001RT I 2001, 67, 40326.07.2001
11.12.2001RT I 2001, 97, 61301.01.2002
23.07.2002RT I 2002, 66, 40201.08.2002
27.01.2005RT I 2005, 6, 2304.02.2005
14.12.2017RT I, 19.12.2017, 422.12.2017

Elamuseaduse § 7 lõike 1 punkti 2 alusel Vabariigi Valitsus määrab:
[RT I, 19.12.2017, 4 - jõust. 22.12.2017]

1. [Kehtetu - RT I, 19.12.2017, 4 - jõust. 22.12.2017]

2. Kinnitada eluruumi sotsiaalselt põhjendatud normiks 18 m2 eluruumide üldpinda perekonna iga liikme ja lisaks 15 m2 perekonna kohta.

21. Sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud toimetulekutoetuse arvestamisel võetakse normpinnana arvesse eluruumi üldpind, kui eluruumi tubade arv on võrdne selles eluruumis alaliselt elavate inimeste arvuga ja eluruumi üldpind on sotsiaalselt põhjendatud normist suurem. Eluruumis üksinda elavatele pensionäridele ning osalise või puuduva töövõimega inimestele võib toimetulekutoetuse määramisel arvestada normpinnaks kuni 51 m2.
[RT I, 19.12.2017, 4 - jõust. 22.12.2017]

3. [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

 

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 26. jaanuari 1999. a
määrusega nr 38

ELURUUMIDELE ESITATAVAD NÕUDED
[Kehtetu - RT I, 19.12.2017, 4 - jõust. 22.12.2017]

 

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 26. jaanuari 1999. a
määrusega nr 38

ÜÜRI ARVESTAMISE KORD
[Kehtetu - RT I 2005, 6, 23 - jõust. 04.02.2005]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json