Teksti suurus:

Riigile kuuluva maavara kaevandamisõiguse tasumäärad

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.12.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RT I, 19.12.2017, 31

Riigile kuuluva maavara kaevandamisõiguse tasumäärad

Vastu võetud 07.07.2016 nr 75
RT I, 09.07.2016, 26
jõustumine 12.07.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
14.12.2017RT I, 19.12.2017, 2322.12.2017

Määrus kehtestatakse keskkonnatasude seaduse § 9 lõike 2 ja § 91 lõike 2 alusel.

§ 1.  Riigile kuuluva maavara kaevandamisõiguse tasumäärad

  (1) Riigile kuuluva maavara, välja arvatud energeetilise maavara, kaevandamisõiguse tasumäärad aastateks 2016–2025 kehtestatakse lisas 1.

  (2) Riigile kuuluva energeetilise maavara kaevandamisõiguse tasumäärade tasemed ning nende kehtimise aluseks olevad hinnatasemed kuni 31. detsembrini 2018. a kehtestatakse lisas 2.
[RT I, 19.12.2017, 23 - jõust. 22.12.2017]

  (3) Lisas 2 toodud tabeli alusel kehtib riigile kuuluvale energeetilisele maavarale aruandekvartalis kaevandamisõiguse tasumäär vastavalt aruandekvartalile eelneva kvartali keskmisele üheprotsendilise väävlisisaldusega raske kütteõli maailmaturuhinnale või hakkepuidu hinnale.

  (4) Lisas 2 toodud tabeli alusel riigile kuuluva energeetilise maavara tasumäärade aluseks olevad hinnatasemed ja neile vastavad tasumäärad avalikustatakse iga kvartali kohta aruandekvartali 5. kuupäevaks Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi veebilehel.

§ 2.  Tasumäärade muutmise kavandamine

  (1) Käesoleva määruse §-s 1 nimetatud tasumäärasid võib muuta kuni aastani 2020, võttes arvesse keskkonnatasude seaduse § 9 lõikes 3 sätestatud piirmäärasid, juhul kui muutuvad tasumäärade kehtestamise lähtealused, majanduslikud või sotsiaalsed tingimused või keskkonna kasutusõiguse hinna arvutamise metoodika.

  (2) Põlevkiviressursi jaoks töötatakse hiljemalt 1. juuliks 2018. a välja sellest loodava väärtuse põhine tasustamise mudel, mida rakendatakse tasumäärade muutmise alusena hiljemalt 1. jaanuarist 2019. a.
[RT I, 19.12.2017, 23 - jõust. 22.12.2017]

§ 3.  Rakendussätted

  (1) Lisa 2 kohaldatakse käesoleva määruse jõustumisel kehtivas sõnastuses tagasiulatuvalt 1. juulist 2015. a.

  (2) 1. juulist 2015. a kuni 1. juulini 2016. a kehtib lisas 2 toodud tabeli alusel riigile kuuluvale energeetilisele maavarale aruandekvartalis kaevandamisõiguse tasumäär vastavalt iga aruandekvartali keskmisele üheprotsendilise väävlisisaldusega raske kütteõli maailmaturuhinnale või hakkepuidu hinnale.

§ 4.  Kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

Lisa 1 Riigile kuuluva maavara, välja arvatud energeetilise maavara, kaevandamisõiguse tasumäärad aastateks 2016–2025

Lisa 2 Riigile kuuluva energeetilise maavara kaevandamisõiguse tasumäärade tasemed ning nende kehtimise aluseks olevad hinnatasemed kuni 31. detsembrini 2018. a
[RT I, 19.12.2017, 23 - jõust. 22.12.2017]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json