Teksti suurus:

Rahandusministri 22. detsembri 2008. a määruse nr 58 „Energia aktsiisivabastuse loa vorm ja selle täitmise kord” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2019
Avaldamismärge:RT I, 19.12.2018, 1

Rahandusministri 22. detsembri 2008. a määruse nr 58 „Energia aktsiisivabastuse loa vorm ja selle täitmise kord” muutmine

Vastu võetud 12.12.2018 nr 50

Määrus kehtestatakse alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse § 694 lõike 4 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

Rahandusministri 22. detsembri 2008. a määruses nr 58 „Energia aktsiisivabastuse loa vorm ja selle täitmise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Loa reale „Kehtib alates” märgitakse kuupäev (päev, kuu, aasta), millest alates võib selle loa alusel aktsiisivaba kütust või elektrienergiat, soodusaktsiisimääraga maksustatavat maagaasi või elektrienergiat soetada ning kasutada.”;

2) paragrahvi 2 lõige 7 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 141 järgmises sõnastuses:

„(141) Loa tabelise 3 „Maagaas” reale 5 veergu „Tegevuskoht” märgitakse tegevuskoha aadress või aadressid, kus intensiivse gaasitarbimisega ettevõtja kasutab soodusaktsiisimääraga maksustatavat maagaasi.”;

4) paragrahvi 2 lõige 18 sõnastatakse järgmiselt:

„(18) Loa tabelisse 4 „Elektrienergia” reale 4 veergu „Tegevuskoht” märgitakse tegevuskoha aadress või aadressid, kus aktsiisiga maksustamata soetatud elektrienergiat kasutatakse aktsiisiseaduse § 27 lõike 1 punktis 285 nimetatud otstarbel, ja reale 5 veergu „Tegevuskoht” märgitakse tegevuskoha aadress või aadressid, kus elektrointensiivne ettevõtja kasutab soodusaktsiisimääraga maksustatavat elektrienergiat.”;

5) paragrahvi 2 lõige 26 tunnistatakse kehtetuks;

6) määruse lisa kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 2.   Rakendussätted

Määrus jõustub 2019. aasta 1. jaanuaril.

Toomas Tõniste
Rahandusminister

Veiko Tali
Kantsler

Lisa Energia aktsiisivabastuse loa vorm

/otsingu_soovitused.json