Teksti suurus:

Põllumajandusministri ja maaeluministri määruste muutmine

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2019
Avaldamismärge:RT I, 19.12.2018, 4

Põllumajandusministri ja maaeluministri määruste muutmine

Vastu võetud 13.12.2018 nr 73

Määrus kehtestatakse taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse § 4 lõike 3, § 61 lõike 4, § 8 lõike 22, § 64 lõike 5, § 65 lõigete 4 ja 7, § 73 lõigete 5 ja 7, § 74 lõike 5, § 75 lõike 2, § 76 lõike 4, § 101 lõike 4, § 104 lõike 4 ning § 118 lõike 8 alusel.

§ 1.   Põllumajandusministri 3. mai 2006. a määruse nr 58 „Seemnekartuli kategooriad ning seemnekartuli tootmise ja turustamise nõuded” muutmine

Põllumajandusministri 3. mai 2006. a määrust nr 58 „Seemnekartuli kategooriad ning seemnekartuli tootmise ja turustamise nõuded” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 3 lõike 2 tabeli 8. rea esimene veerg sõnastatakse järgmiselt:

„8) taimekahjustajaid ja muid kahjustusi kokku, välja arvatud muld ja muud lisandid”;

2) paragrahvi 3 lõike 4 tabel sõnastatakse järgmiselt:


Kartuli viirus

Supereliitseemnekartuli
kategooria

Eliitseemnekartuli
kategooria

Sertifitseeritud seemne-
kartuli kategooria

PBTC

PB

S

SE

E

A

B

Y

0%

0,5%

1%

2%

4%

8%

10%

A

0%

0,5%

2

2

2

2

2

M

0%

0,5%

2

2

2

2

2

S

0%

0,5%

2

2

2

2

2

X

0%

0,5%

2

2

2

2

2

Keerdlehisus

0%

0,5%

2

2

2

2

2

Viiruseid kokku

0%

0,5%

 

 

 

 

 

3) paragrahvi 7 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Põllumajandusamet teeb sertifitseerimise nõuetele vastava seemnekartulipartii kohta põldtunnustamise ja mugulaproovi analüüsi tulemusi arvestades sertifitseerimise otsuse ning väljastab isiku taotluse alusel nõuetekohased etiketid.”;

4) paragrahvi 9 lõige 9 sõnastatakse järgmiselt:

„(9) Kvaliteedi määramiseks võetava mugulaproovi suurus sõltuvalt seemnekartulipartii suurusest on järgmine:
1) partii alla 20 tonni – 200 mugulat;
2) partii 21–60 tonni – 400 mugulat;
3) partii 61–100 tonni – 600 mugulat;
4) partii üle 100 tonni – 200 mugulat iga 50 tonni kohta.”;

5) paragrahvi 91 lõike 1 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„Tarnija võtab § 9 lõikes 9 sätestatud nõudele vastava mugulaproovi bakterhaiguste määramiseks põllult koristatud ning sorteerimata, kuid selgelt eristatavast säilitussordi seemnekartuli partiist selliselt, et võetud mugulaproov iseloomustaks kogu partiid.”;

6) paragrahvi 13 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Geneetiliselt muundatud sordist pärineva seemnekartuli puhul märgitakse sertifitseerimise otsusele, etiketile ja muule dokumendile sellekohane teave.”.

§ 2.   Maaeluministri 27. detsembri 2016. a määruse nr 76 „Puuvilja- ja marjakultuuride paljundusmaterjali tootmise ja turustamise nõuded” muutmine

Maaeluministri 27. detsembri 2016. a määrust nr 76 „Puuvilja- ja marjakultuuride paljundusmaterjali tootmise ja turustamise nõuded” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 12 pealkirjast jäetakse välja sõnad „tootmisega tegeleva”;

2) paragrahvi 13 lõige 9 sõnastatakse järgmiselt:

„(9) Põllumajandusamet teeb sertifitseerimise nõuetele vastava puuvilja- ja marjakultuuri paljundus- ja istutusmaterjali partii kohta sertifitseerimise otsuse, arvestades põldtunnustamise tulemusi ja taimekahjustaja esinemise tuvastamiseks võetud proovi laboratoorse analüüsimise tulemusi, ning väljastab isiku taotluse alusel etiketid või määrab trükkida lubatud etikettide arvu.”.

§ 3.   Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2019. a.

Tarmo Tamm
Minister

Illar Lemetti
Kantsler

/otsingu_soovitused.json