Teksti suurus:

Eesti Haigekassa meditsiiniseadmete loetelu ja meditsiiniseadmete loetellu kantud meditsiiniseadme eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise kord

Eesti Haigekassa meditsiiniseadmete loetelu ja meditsiiniseadmete loetellu kantud meditsiiniseadme eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise kord - sisukord
Väljaandja:Tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
Avaldamismärge:RT I, 19.12.2018, 5

Eesti Haigekassa meditsiiniseadmete loetelu ja meditsiiniseadmete loetellu kantud meditsiiniseadme eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise kord

Vastu võetud 12.12.2018 nr 57

Määrus kehtestatakse ravikindlustuse seaduse § 48 lõike 4 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrusega kehtestatakse Eesti Haigekassa (edaspidi haigekassa) meditsiiniseadmete loetelu, mis on aluseks kindlustatud isikule müüdud meditsiiniseadmete eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmisel haigekassa poolt, ja tasu maksmise kohustuse ülevõtmise kord.

  (2) Haigekassa võtab tasu maksmise kohustuse üle määruses kehtestatud tingimustel ja ulatuses.

§ 2.   Kindlustatud isiku omaosaluse määr

  Paragrahvides 3–77 nimetatud meditsiiniseadmete puhul on kindlustatud isiku omaosaluse määr ostetava meditsiiniseadme piirhinna ja haigekassa poolt ülevõetava tasu maksmise kohustuse summa vahe. Kui ostetava meditsiiniseadme jaehind on alla piirhinna, on kindlustatud isiku omaosaluse määr jaehinna ja haigekassa poolt ülevõetava tasu maksmise kohustuse summa vahe.

§ 3.   Glükomeetri testribad

  (1) Häälfunktsioonita glükomeetri testribade kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7000287

Glucocard X – Sensor 50 tk*

17,70

90%

7002087

Accu-Chek Active 50 tk*

18,65

90%

7002920

On-Call Plus 50 tk*

17,19

90%

7002942

MediSmart Sapphire 25 tk*

9,55

90%

7002997

MediSmart Sapphire 50 tk*

18,85

90%

7003000

Accu-Chek Performa 50 tk*

18,65

90%

7003077

CareSens N 50 tk*

17,90

90%

7004359

iBGStar glükomeetri testribad 50 tk*

20,75

90%

7004753

BGStar glükomeetri testribad 50 tk*

20,75

90%

7005035

Mendor Discreet 50 tk*

17,90

90%

7006205

MediSmart Ruby glükomeetri testriba N50*

17,20

90%

7006216

MediSmart Ruby glükomeetri testriba N25*

8,60

90%

7011380

Contour Plus ® veresuhkru testribad N50*

17,90

90%

7012639

BeneCheck Premium GLU veresuhkru testribad N50*

20,50

90%

7016071

Element glükomeetri testribad N50*

17,70

90%

7016082

Glucolab AC glükomeetri testribad N50*

17,70

90%

7017083

Beurer GL42 glükomeetri testribad N50*

17,70

90%

7017094

Beurer GL44/50 glükomeetri testribad N50*

17,70

90%

8001417

CareSens PRO veresuhkru testribad N50*

17,90

90%

8001484

CareSens N testiribad, ühekaupa fooliumisse pakendatud N50*

17,90

90%

8002204

NoCoding 1™ veresuhkru mõõtmise testribad N50*

17,20

90%

8004478

MED TRUST Light glükoosi testribad N50

16,90

90%

8004526

Accu-Chek Instant testribad N50*

18,40

90%

8007421

Wellion LEONARDO glükomeetri testribad N50

16,90

90%

8009164

GLUCOSENSE veresuhkru testribad N50

15,00

90%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (MED TRUST Light glükoosi testribad N50) piirhinnast, milleks on 16,90 eurot, arvutatud ühe meditsiiniseadme hind 0,3380 eurot.

  (2) Häälfunktsiooniga glükomeetri testribade kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7005923

AutoSense 50 tk

22,90

90%

8005276

EASYMAX testribad N50

22,90

90%

  (3) Haigekassa võtab üle kindlustatud isikule vajalike glükomeetri testribade eest tasu maksmise kohustuse järgmistel juhtudel järgmises ulatuses:
  1) alla 19-aastasele diabeedihaigele isikule kuni 1650 testriba eest kalendripoolaastas;
  2) I tüübi diabeedi haigele rasedale ja emale lapse 1-aastaseks saamiseni kuni 1300 testriba eest kalendripoolaastas;
  3) rasedusdiabeediga või II tüübi diabeedi haigele rasedale, kes saab raviks insuliinisüste, kuni 600 testriba eest kalendripoolaastas lapse 1-aastaseks saamiseni;
  4) rasedusdiabeediga haigele, kes on dieetravil, kuni 300 testriba eest kalendripoolaastas;
  5) I tüübi diabeedi haigele kuni 1300 testriba eest kalendripoolaastas;
  6) II tüübi diabeedi haigele, kes saab raviks insuliinisüste, kuni 450 testriba eest kalendripoolaastas;
  7) II tüübi diabeedi haigele, kes on tablettravil, kuni 50 testriba eest kalendripoolaastas;
  8) täpsustamata diabeedi (rahvusvahelise haiguste ja tervisega seotud probleemide statistilise klassifikatsiooni kümnendas väljaandes (edaspidi RHK 10) toodud diagnoosikood E14) haigele kuni 300 testriba eest kalendripoolaastas;
  9) muu täpsustatud diabeedi (RHK 10 diagnoosikood E13) haigele kuni 600 testriba eest kalendripoolaastas;
  10) korduva ja raske hüpoglükeemia (RHK 10 diagnoosikood E16.2) esinemise korral kuni 1300 testriba eest kalendripoolaastas.

§ 4.   Insuliini süstevahendi ühekordse kasutusega nõelad

  (1) 4 mm pikkuste insuliini süstevahendi ühekordse kasutusega nõelte kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7005710

MicroFine 0,23 × 4 mm – 32G N100*

14,20

90%

8001211

Insuliininõelad ClickFine® 32G × 4 mm N100, lilla

12,80

90%

8002292

Verifine insuliininõelad 33G × 4 mm N100

12,00

90%

8002522

Nahaalusi-nõel NovoFine® 32G 4 mm N100*

16,66

90%

8002662

Wellion MEDFINE plus insuliinipliiatsi nõelad 4 mm N100

12,00

90%

8004277

FeelFine Pen Needles 4 mm 32G N100*

13,60

90%

8009457

Verifine Safety insuliininõelad 31G × 4 mm N100

12,00

90%

8009557

Verifine insuliininõelad 32G × 4 mm N100

12,00

90%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (insuliininõelad ClickFine® 32G × 4 mm N100, lilla) piirhinnast, milleks on 12,80 eurot, arvutatud ühe meditsiiniseadme hind 0,1280 eurot.

  (2) 5 mm pikkuste insuliini süstevahendi ühekordse kasutusega nõelte kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7005721

MicroFine 0,25 × 5 mm – 31G N100*

13,95

90%

7007240

FeelFine Pen Needles 5 mm 31G N100*

13,95

90%

7012741

KLINION Soft Fine Plus insuliininõelad 0,23 × 5 mm 32G N110

12,50

90%

8001054

Verifine insuliininõelad 31G × 5 mm N100

12,00

90%

8006559

Verifine Safety insuliininõelad 30G × 5 mm N100

12,00

90%

8007202

Verifine Safety insuliininõelad 31G × 5 mm N100

12,00

90%

8009547

Wellion MEDFINE plus insuliinipliiatsi nõelad 5 mm N100

12,00

90%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Wellion MEDFINE plus insuliinipliiatsi nõelad 5 mm N100) piirhinnast, milleks on 12,00 eurot, arvutatud ühe meditsiiniseadme hind 0,1200 eurot.

  (3) 6 mm pikkuste insuliini süstevahendi ühekordse kasutusega nõelte kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7005965

Insupen sensitive 6 mm 32G N100*

14,91

90%

7007251

FeelFine Pen Needles 6 mm 31G N100*

13,95

90%

7012752

KLINION Soft Fine Plus insuliininõelad 0,25 × 6 mm 31G N110

12,50

90%

7012796

NovoFine 0,25 × 6 mm – 31G N100*

18,48

90%

8002095

Verifine insuliininõelad 31G × 6 mm N100

12,00

90%

8003172

Wellion MEDFINE plus insuliinipliiatsi nõelad 6 mm N100

12,00

90%

8004191

Verifine Safety insuliininõelad 31G × 6 mm N100

12,00

90%

8007488

Insuliininõelad ClickFine® 31G × 6 mm N100, sinine

12,00

90%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Wellion MEDFINE plus insuliinipliiatsi nõelad 6 mm N100) piirhinnast, milleks on 12,00 eurot, arvutatud ühe meditsiiniseadme hind 0,1200 eurot.

  (4) 8 mm pikkuste insuliini süstevahendi ühekordse kasutusega nõelte kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7005732

MicroFine 0,25 × 8 mm – 31G N100*

12,87

90%

7005765

Insupen 8 mm 31G N100*

14,01

90%

7005855

NovoFine 0,3 × 8 mm – 30G N100*

14,81

90%

7007239

FeelFine Pen Needles 8 mm 31G N100*

13,15

90%

7012763

KLINION Soft Fine Plus insuliininõelad 0,25 × 8 mm 31G N110

12,50

90%

8001590

Insuliininõelad ClickFine® 31G × 8 mm N100, oranž

12,00

90%

8002977

Verifine Safety insuliininõelad 30G × 8 mm N100

12,00

90%

8005029

Verifine insuliininõelad 30G × 8 mm N100

12,00

90%

8005929

Wellion MEDFINE plus insuliinipliiatsi nõelad 8 mm N100

12,00

90%

8006013

Verifine insuliininõelad 31G × 8 mm N100

12,00

90%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Wellion MEDFINE plus insuliinipliiatsi nõelad 8 mm N100) piirhinnast, milleks on 12,00 eurot, arvutatud ühe meditsiiniseadme hind 0,1200 eurot.

  (5) 12 mm pikkuste insuliini süstevahendi ühekordse kasutusega nõelte kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7005204

MicroFine 0,33 × 12,7 mm – 29G N100*

12,87

90%

7012785

KLINION Soft Fine Plus insuliininõelad 0,33 × 12 mm 29G N110

12,50

90%

8003372

Wellion MEDFINE plus insuliinipliiatsi nõelad 12 mm N100

12,00

90%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Wellion MEDFINE plus insuliinipliiatsi nõelad 12 mm N100) piirhinnast, milleks on 12,00 eurot, arvutatud ühe meditsiiniseadme hind 0,1200 eurot.

  (6) 10 mm pikkuste insuliini süstevahendi ühekordse kasutusega nõelte kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7012774

KLINION Soft Fine Plus insuliininõelad 0,33 × 10 mm 29G N110

12,50

90%

8004647

Wellion MEDFINE plus insuliinipliiatsi nõelad 10 mm N100

12,00

90%

  (7) Haigekassa võtab üle kindlustatud isikule vajalike käesolevas paragrahvis nimetatud meditsiiniseadmete eest tasu maksmise kohustuse järgmistel juhtudel järgmises ulatuses:
  1) alla 19-aastasele diabeedihaigele kuni 700 nõela eest kalendripoolaastas;
  2) I tüübi diabeedi haigele kuni 700 nõela eest kalendripoolaastas;
  3) rasedusdiabeediga või II tüübi diabeedi haigele rasedale, kes saab raviks insuliinisüste, kuni 500 nõela eest kalendripoolaastas;
  4) II tüübi diabeedi haigele, kes saab raviks insuliinisüste, kuni 200 nõela eest kalendripoolaastas;
  5) muu täpsustatud diabeedi (RHK 10 diagnoosikood E13) haigele kuni 350 nõela eest kalendripoolaastas;
  6) II tüübi diabeedi haigele, kes saab raviks süstitavaid diabeediravimeid (v.a insuliin), kuni 200 nõela eest kalendripoolaastas.
  7) Parkinsoni tõvega patsiendile, kellele haigekassa hüvitab soodusravimite loetelu kaudu apomorfiini süsteravi, kuni 730 10 mm ja/või 12 mm pikkuse nõela eest kalendripoolaastas.

§ 5.   Lantsetid

  (1) Lantsettide kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7006586

Digitest lantsetid N200*

13,60

90%

7006610

Accu-Chek Softclix lantsetid N200*

12,90

90%

7006676

CareSens lantsetinõelad N50*

3,10

90%

7006698

Medismart lantsetid N200*

12,40

90%

7006700

Mendor Discreet lantsetid N100*

6,62

90%

7006744

Unilet lantsetid N200*

12,40

90%

7006766

Vitrex Soft Sterile Blood Lancets 28 g N200*

12,26

90%

7006777

Vitrex Soft Sterile Blood Lancets 32 g N200*

12,26

90%

7006788

Vitrex Soft Sterile Blood Lancets 28 g N100*

6,20

90%

7012808

Medismart lantsetid N50*

3,35

90%

7012820

MyStar SylkFeel lantsetid 33G N100*

6,80

90%

7017106

Beurer Lancets 28G/0,36 mm N100*

6,20

90%

8001312

Soft Fine® Colour lantsetid N110

6,38

90%

8001615

Wellion lantsetid 33G N100

5,90

90%

8002955

Microlet® värvilised lantsetid N200*

13,50

90%

8003153

Verifine turvalantsetid 30G N100

5,90

90%

8004149

Promisemed® lantsetid 28G N100

5,90

90%

8005249

Verifine turvalantsetid 28G N100

5,90

90%

8005601

Wellion lantsetid 28G N200

11,60

90%

8005775

AquaLance lantsetid N100*

6,20

90%

8006153

Wellion lantsetid 28G N100

5,90

90%

8006314

Verifine turvalantsetid 23G N100

5,90

90%

8006397

Verifine turvalantsetid 21G N100

5,90

90%

8006958

Promisemed® lantsetid 30G N100

5,90

90%

8007765

NANOLET lantsetid 30G N100

5,90

90%

8007966

Wellion lantsetid 33G N50

2,95

90%

8008673

Wellion lantsetid 33G N200

11,60

90%

8008746

NANOLET lantsetid 32G N100

5,90

90%

8008800

Promisemed® lantsetid 32G N100

5,90

90%

8009577

Wellion lantsetid 28G N50

2,95

90%

8009734

Soft Fine® Colour lantsetid N210

12,18

90%

8009939

CareSens™ lantsetid 28G N100*

6,20

90%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Wellion lantsetid 33G N100) piirhinnast, milleks on 5,90 eurot, arvutatud ühe meditsiiniseadme hind 0,0590 eurot.

  (2) Haigekassa võtab üle kindlustatud isikule vajalike käesolevas paragrahvis nimetatud meditsiiniseadmete eest tasu maksmise kohustuse järgmistel juhtudel järgmises ulatuses:
  1) alla 19-aastasele diabeedihaigele kuni 1650 lantseti eest kalendripoolaastas;
  2) I tüübi diabeedi haigele rasedale ja emale lapse 1-aastaseks saamiseni kuni 1300 lantseti eest kalendripoolaastas;
  3) rasedusdiabeediga või II tüübi diabeedi haigele rasedale, kes saab raviks insuliinisüste, kuni 600 lantseti eest kalendripoolaastas lapse 1-aastaseks saamiseni;
  4) rasedusdiabeediga haigele, kes on dieetravil, kuni 300 lantseti eest kalendripoolaastas;
  5) I tüübi diabeedi haigele kuni 1300 lantseti eest kalendripoolaastas;
  6) II tüübi diabeedi haigele, kes saab raviks insuliinisüste, kuni 450 lantseti eest kalendripoolaastas;
  7) II tüübi diabeedi haigele, kes on tablettravil, kuni 50 lantseti eest kalendripoolaastas;
  8) täpsustamata diabeedi (RHK 10 diagnoosikood E14) haigele kuni 300 lantseti eest kalendripoolaastas;
  9) muu täpsustatud diabeedi (RHK 10 diagnoosikood E13) haigele kuni 600 lantseti eest kalendripoolaastas;
  10) korduva ja raske hüpoglükeemia (RHK 10 diagnoosikood E16.2) esinemise korral kuni 1300 lantseti eest kalendripoolaastas.

§ 6.   Stoomirõngad

  (1) 48 mm stoomirõngaste kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7004742

Eakin Cohesive Seals Small 48 mm 20 tk

70,94

90%

7007194

SensiCare Ostomy Seal stoomirõngad 48 mm N10

35,47

90%

8003020

Hyperseal stoomirõngad väikesed N20

53,00

90%

  (2) Suurte stoomirõngaste kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7003493

Eakin Cohesive Seals Large 98 mm 10 tk

45,00

90%

7007217

SensiCare Ostomy Seal stoomirõngad 98 mm N10

45,00

90%

7016149

Eakin Cohesive StomaWrapTM N10

39,24

90%

8002200

Hyperseal stoomirõngad suured N5

22,50

90%

  (3) 48 mm õhukeste stoomirõngaste kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7004438

Eakin Cohesive SLIMS 48 mm 30 tk

80,70

90%

7007206

SensiCare Ostomy Seal õhukesed stoomirõngad 48 mm N10

26,90

90%

8009570

Hyperseal stoomirõngad väikesed, õhukesed N20

53,00

90%

  (4) Haigekassa võtab üle kindlustatud isikule vajalike käesolevas paragrahvis nimetatud meditsiiniseadmete eest tasu maksmise kohustuse järgmistel juhtudel järgmises ulatuses:
  1) ileostoomi, urostoomi, allavajunud kolostoomi ja kolostoomi stoomiümbruse sügavate ebatasasuste korral, kui stoomisisu lekke tõttu on oht nahainfektsioonideks, kuni 100 stoomirõnga eest kalendripoolaastas iga stoomi kohta;
  2) kolostoomi korral kiiritusravi ja infektsioonhaiguste ajal, kui stoomisisu lekke tõttu on oht nahainfektsioonideks, kuni 52 stoomirõnga eest kuue kuu jooksul.

§ 7.   Kolostoomi alusplaadid

  (1) Kolostoomi lamedate alusplaatide (ühendusrõngaga või liimuva kinnitusega) kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7000322

ConvaTec alusplaadid 100 mm 5 tk*

19,17

90%

7006801

Flexima Key alusplaat (lame) 40/12-35 N5

16,04

90%

7006812

Flexima Key alusplaat (lame) 50/12-45 N5

16,04

90%

7006823

Flexima Key alusplaat (lame) 60/12-55 N5

16,04

90%

7006834

Flexima Key alusplaat (lame) 80/12-75 N5

16,04

90%

7011526

Alterna stoomi alusplaat, 50 mm N5*

16,05

90%

7011537

Alterna stoomi alusplaat, 60 mm N5*

16,05

90%

7011548

Alterna stoomi alusplaat, ekstra kleepuv, 40 mm N5*

16,05

90%

7011559

Alterna stoomi alusplaat, ekstra kleepuv, 50 mm N5*

16,05

90%

7011560

Alterna stoomi alusplaat, ekstra kleepuv, 60 mm N5*

16,05

90%

7011740

ConvaTec alusplaadid 38 mm N5*

16,05

90%

7011751

ConvaTec alusplaadid 45 mm N5*

16,05

90%

7011762

ConvaTec alusplaadid 57 mm N5*

16,05

90%

7011773

ConvaTec alusplaadid 70 mm N5*

16,05

90%

7012099

Esteem Synergy pehmed alusplaadid 48 mm N5*

18,91

90%

7012101

Esteem Synergy pehmed alusplaadid 61 mm N5*

18,91

90%

8003887

Flair 2 alusplaat lame 70/13-65 N5

16,00

90%

8004829

Flair 2 alusplaat lame 55/13-50 N5

16,00

90%

8005805

Flexima 3S lamedad stoomikoti alusplaadid N5

16,04

90%

8005981

Flair 2 alusplaat lame 45/13-40 N5

16,00

90%

8007052

Valore alusplaat lame 45/13-45 N5

16,00

90%

8007762

Valore alusplaat lame 70/13-70 N5

16,00

90%

8009257

Valore alusplaat lame 60/13-60 N5

16,00

90%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Flexima Key alusplaat (lame) 40/12-35 N5) piirhinnast, milleks on 16,04 eurot, arvutatud ühe meditsiiniseadme hind 3,2080 eurot.

  (2) Kolostoomi kumerate alusplaatide (ühendusrõngaga) kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7011571

Alterna stoomi alusplaat, kumer, 40 mm N5

20,90

90%

7011582

Alterna stoomi alusplaat, kumer, 50 mm N5

20,90

90%

7011593

Alterna stoomi alusplaat, kumer, 60 mm N5

20,90

90%

7011784

ConvaTec alusplaadid, kumerad 22/45 mm N5

20,90

90%

7011795

ConvaTec alusplaadid, kumerad 25/45 mm N5

20,90

90%

7011807

ConvaTec alusplaadid, kumerad 28/45 mm N5

20,90

90%

7011818

ConvaTec alusplaadid, kumerad 32/45 mm N5

20,90

90%

7011829

ConvaTec alusplaadid, kumerad 35/45 mm N5

20,90

90%

8002664

Flair 2 alusplaat kumer 45/13-25 N5

20,85

90%

8005101

Flexima 3S kumerad stoomikoti alusplaadid N5

20,90

90%

8006162

Flair 2 alusplaat kumer 70/13-48 N5

20,85

90%

8006793

Flair 2 alusplaat kumer 55/13-35 N5

20,85

90%

  (3) Kolostoomi vormitavate või vormitavate kumerate alusplaatide (ühendusrõngaga või liimuva kinnitusega) kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7011942

Natura alusplaadid, vormitavad, kumerad 13/45 N5

23,88

90%

7011953

Natura alusplaadid, vormitavad, kumerad 22/45 N5

23,88

90%

7011964

Natura alusplaadid, vormitavad, kumerad 33/57 N5

23,88

90%

7012044

Esteem Synergy vormitavad alusplaadid 13/22 mm N5*

24,28

90%

7012055

Esteem Synergy vormitavad alusplaadid 22/35 mm N5*

24,28

90%

7012066

Esteem Synergy vormitavad alusplaadid 33/45 mm N5*

24,28

90%

7012112

Natura Stomahesive vormitavad alusplaadid 22/45 mm N5

22,89

90%

7012123

Natura Stomahesive vormitavad alusplaadid 33/45 mm N5

22,89

90%

7012134

Natura Stomahesive vormitavad alusplaadid 45/57 mm N5

22,89

90%

7012145

Natura Stomahesive vormitavad alusplaadid 57/70 mm N5

22,89

90%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Natura alusplaadid, vormitavad, kumerad 13/45 N5) piirhinnast, milleks on 23,88 eurot, arvutatud ühe meditsiiniseadme hind 4,7760 eurot.

  (4) Kolostoomi lõõtsaga alusplaatide (ühendusrõngaga) kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

8001781

Natura lõõtsaga alusplaat lõigatav 57MM N5

29,94

90%

8002307

Natura kumer lõigatav alusplaat lõõtsaga 45MM N5*

30,00

90%

8002331

Natura lõõtsaga alusplaat lõigatav 45MM N5

29,94

90%

8003643

Natura vormitav lõõtsaga alusplaat 70MM 33-45MM N5

29,96

90%

8003778

Natura kumer lõigatav alusplaat lõõtsaga 57MM N5*

30,00

90%

8003911

Natura lõõtsaga alusplaat lõigatav 70MM N5

29,94

90%

8004292

Natura vormitav lõõtsaga alusplaat 57MM 22-33MM N5

29,96

90%

8004372

Natura kumer lõigatav alusplaat lõõtsaga 70MM N5*

30,00

90%

8006720

Natura vormitav lõõtsaga alusplaat 57MM 13-22MM N5

29,96

90%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Natura vormitav lõõtsaga alusplaat 70MM 33-45MM N5) piirhinnast, milleks on 29,96 eurot, arvutatud ühe meditsiiniseadme hind 5,9920 eurot.

  (5) Kolostoomi lastele mõeldud alusplaatide kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7000311

ConvaTec alusplaadid Little Ones, laste 32 mm N5

19,17

90%

7002616

Esteem Synergy pediaatrilised alusplaadid 5 tk

21,23

90%

  (6) Haigekassa võtab üle kaheosalise stoomisüsteemi kolostoomi alusplaatide eest tasu maksmise kohustuse kuni 125 alusplaadi eest kalendripoolaastas ühe kindlustatud isiku kohta, kellel on kolostoom.

§ 8.   Kolostoomi stoomikotid

  (1) Kaheosalise stoomisüsteemi kinniste kolostoomikottide (ühendusrõngaga või liimuva kinnitusega) kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7000568

Alterna kolostoomikott, filtriga, kinnine, alusplaadile 50 mm N30

23,88

90%

7006845

Flexima Key kinnine kolostoomikott Ø 40 mm beež N30

41,40

90%

7006856

Flexima Key kinnine kolostoomikott Ø 50 mm beež N30

41,40

90%

7006867

Flexima Key kinnine kolostoomikott Ø 60 mm beež N30

41,40

90%

7006878

Flexima Key kinnine kolostoomikott Ø 80 mm beež N30

41,40

90%

7006889

Flexima Key kinnine kolostoomikott Ø 40 mm läbipaistev N30

41,40

90%

7006890

Flexima Key kinnine kolostoomikott Ø 50 mm läbipaistev N30

41,40

90%

7006902

Flexima Key kinnine kolostoomikott Ø 60 mm läbipaistev N30

41,40

90%

7006913

Flexima Key kinnine kolostoomikott Ø 80 mm läbipaistev N30

41,40

90%

7011830

ConvaTec kolostoomikotid, filtriga, alusplaadile 38 mm N30

23,88

90%

7011841

ConvaTec kolostoomikotid, filtriga, alusplaadile 45 mm N30

23,88

90%

7011852

ConvaTec kolostoomikotid, filtriga, alusplaadile 57 mm N30

23,88

90%

7011863

ConvaTec kolostoomikotid, filtriga, alusplaadile 70 mm N30

23,88

90%

7011975

Esteem Synergy kinnised stoomikotid 35 mm N30*

42,33

90%

7011986

Esteem Synergy kinnised stoomikotid 48 mm N30*

42,33

90%

7011997

Esteem Synergy kinnised stoomikotid 61 mm N30*

42,33

90%

8003457

Flexima 3S kolostoomi kinnised kotid Midi N30

41,40

90%

8005900

Valore kolostoomikott alusplaadile Ø 70 mm N30

41,40

90%

8006296

Flair 2 kolostoomikott alusplaadile, topeltkinnitusega Ø 55 mm N30*

42,00

90%

8006560

Flexima 3S kolostoomi kinnised kotid Maxi N30

41,40

90%

8007063

Flair 2 kolostoomikott alusplaadile, topeltkinnitusega Ø 70 mm N30*

42,00

90%

8008582

Valore kolostoomikott alusplaadile Ø 45 mm N30

41,40

90%

8008990

Valore kolostoomikott alusplaadile Ø 60 mm N30

41,40

90%

8009329

Flair 2 kolostoomikott alusplaadile, topeltkinnitusega Ø 45 mm N30*

42,00

90%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Valore kolostoomikott alusplaadile Ø 45 mm N30) piirhinnast, milleks on 41,40 eurot, arvutatud ühe meditsiiniseadme hind 1,3800 eurot.

  (2) Üheosalise stoomisüsteemi kolostoomikottide kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7006924

Flexima Closed kolostoomikott, lõigatav (Ø 15–50 mm) beež midi N30

35,21

90%

7006935

Flexima Closed kolostoomikott, lõigatav (Ø 15–70 mm) beež maxi N30

35,21

90%

7006946

Flexima Closed kolostoomikott, lõigatav (Ø 15–50 mm) läbipaistev N30

35,21

90%

7012156

ConvaTec üheosalised kolostoomikotid 19 mm N30*

35,74

90%

7012167

ConvaTec üheosalised kolostoomikotid 25 mm N30*

35,74

90%

7012178

ConvaTec üheosalised kolostoomikotid 32 mm N30*

35,74

90%

7012189

ConvaTec üheosalised kolostoomikotid 38 mm N30*

35,74

90%

7012190

ConvaTec üheosalised kolostoomikotid 50 mm N30*

35,74

90%

7012202

ConvaTec üheosalised kolostoomikotid 45 mm N30*

35,74

90%

7017151

Flexima Active 1-osaline kinnine lameda plaadiga kolostoomikott (maht u. 220 ml) lõigatav Ø 15–45 mm beež mini N30*

37,82

90%

7017162

Flexima Active 1-osaline kinnine lameda plaadiga kolostoomikott (maht u. 220 ml) lõigatav Ø 15–50 mm beež mini N30*

37,82

90%

7017173

Flexima Active 1-osaline kinnine lameda plaadiga kolostoomikott (maht u. 220 ml) Ø 25 mm beež mini N30*

37,82

90%

7017184

Flexima Active 1-osaline kinnine lameda plaadiga kolostoomikott (maht u. 460 ml) Ø 30 mm beež N30*

37,82

90%

7017195

Flexima Active 1-osaline kinnine lameda plaadiga kolostoomikott (maht u. 460 ml) Ø 35 mm beež N30*

37,82

90%

7017207

Flexima Active 1-osaline kinnine lameda plaadiga kolostoomikott (maht u. 460 ml) Ø 40 mm beež N30*

37,82

90%

7017218

Flexima Active 1-osaline kinnine lameda plaadiga kolostoomikott (maht u. 460 ml) Ø 45 mm beež N30*

37,82

90%

7017229

Flexima Active 1-osaline kinnine lameda plaadiga kolostoomikott (maht u. 600 ml) lõigatav Ø 15–65 mm beež maksi N30*

37,82

90%

8007266

Valore kolostoomikott üheosaline Ø 13–70 mm N30

34,80

90%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Flexima Closed kolostoomikott, lõigatav (Ø 15–50 mm) beež midi N30) piirhinnast, milleks on 35,21 eurot, arvutatud ühe meditsiiniseadme hind 1,1737 eurot.

  (3) Üheosalise stoomisüsteemi modifitseeritud kinnituse ja filtriga kolostoomikottide kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7011605

Alterna Free kolostoomikott, filtriga, kinnine, mini, N30

45,78

90%

7011616

Alterna Free kolostoomikott, filtriga, kinnine, midi, N30

45,78

90%

7011627

Alterna Free kolostoomikott, filtriga, kinnine, maxi, N30

45,78

90%

7015384

Esteem+ üheosalised kolostoomikotid, filtriga 20 mm, N30*

48,52

90%

7015395

Esteem+ üheosalised kolostoomikotid, filtriga 30 mm N30*

48,52

90%

7015407

Esteem+ üheosalised kolostoomikotid, filtriga 40 mm N30*

48,52

90%

7015418

Esteem+ üheosalised kolostoomikotid, filtriga 50 mm N30*

48,52

90%

8002320

Flair Active Xtra kolostoomikott üheosaline biolagunev Ø 19–50 mm Maxi N30*

68,00

90%

8002663

Flair Active Xtra kolostoomikott üheosaline biolagunev Ø 19–50 mm Midi N30*

68,00

90%

8007201

Flair Active kolostoomikott üheosaline MAXI Ø 13–60 mm N30

45,75

90%

8008306

Flair Active kolostoomikott üheosaline MIDI Ø 13–60 mm N30

45,75

90%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Alterna Free kolostoomikott, filtriga, kinnine, mini, N30) piirhinnast, milleks on 45,78 eurot, arvutatud ühe meditsiiniseadme hind 1,5260 eurot.

  (4) Üheosalise stoomisüsteemi kumerate või vormitavate kolostoomikottide kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7012831

Esteem+ vormitav filtriga kinnine kolostoomikott 13/22 mm N30

62,10

90%

7012842

Esteem+ vormitav filtriga kinnine kolostoomikott 22/33 mm N30

62,10

90%

7012853

Esteem+ vormitav filtriga kinnine kolostoomikott 33/45 mm N30

62,10

90%

8002212

Flair Active Curvex kolostoomikott, üheosaline, modelleeritava plaadiga Ø 13–43 mm N10*

34,00

90%

8002907

Flair Active Convex kolostoomikott üheosaline, kumera plaadiga Ø 13–48 mm N10*

34,00

90%

8006234

Flair Active Curvex kolostoomikott, üheosaline, modelleeritava plaadiga Ø 13–32 mm N10*

34,00

90%

8008603

Esteem+ Flex Convex kinnine stoomikott 20MM (lõigatav) N30

99,45

90%

8009309

Flair Active Convex kolostoomikott üheosaline, kumera plaadiga Ø 13–35 mm N10*

34,00

90%

8009567

Flair Active Curvex kolostoomikott, üheosaline, modelleeritava plaadiga Ø 13–25 mm N10*

34,00

90%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Esteem+ Flex Convex kinnine stoomikott 20MM (lõigatav) N30) piirhinnast, milleks on 99,45 eurot, arvutatud ühe meditsiiniseadme hind 3,3150 eurot.

  (5) Haigekassa võtab üle ühe- või kaheosalise stoomisüsteemi kolostoomi stoomikottide või ileostoomi stoomikottide eest tasu maksmise kohustuse kuni 550 koti eest kalendripoolaastas ühe kindlustatud isiku kohta, kellel on kolostoom.

§ 9.   Kolostoomi pulbrid ja kaitsekreemid

  (1) Kolostoomi pulbrite kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7000478

Stomahesive pulber 25 g N1

3,98

90%

7005697

Coloplasti stoomi pulber 25 g N1

3,98

90%

8003415

Welland stoomi pulber 25 g

3,97

90%

  (2) Kolostoomi kaitsekreemide kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7000715

Coloplast kaitsekreem 60 ml N1*

5,97

90%

7003785

SensiCare stoomiümbruse kaitsekreem 85 g, ConvaTec

4,63

90%

8007979

Welland stoomiümbruse kaitsekreem 100 g

8,20

90%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Welland stoomiümbruse kaitsekreem 100 g) piirhinnast, milleks on 8,20 eurot, arvutatud ühe grammi/milliliitri meditsiiniseadme hind 0,082 eurot.

  (3) Haigekassa võtab üle kolostoomi pulbrite ja kaitsekreemide eest tasu maksmise kohustuse kuni kuue pulbri või kaitsekreemi eest kalendripoolaastas ühe kindlustatud isiku kohta, kellel on kolostoom.

§ 10.   Kolostoomi pastad

  (1) Kolostoomi pastade kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7000467

Stomahesive pasta 60 g N1

9,16

90%

7000704

Coloplast pasta 60 g N1

9,16

90%

  (2) Haigekassa võtab üle kolostoomi pastade eest tasu maksmise kohustuse kuni kuue pasta eest kalendripoolaastas ühe kindlustatud isiku kohta, kellel on kolostoom.

§ 11.   Kolostoomi alkoholivaba stoomipasta

  (1) Kolostoomi alkoholivaba stoomipasta kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7003954

Eakin Cohesive® Paste 60 g Tube

13,52

90%

8004186

Welland stoomi pasta alkoholivaba 100 g

15,00

90%

  (2) Haigekassa võtab üle alkoholivaba stoomipasta eest tasu maksmise kohustuse kuni kuue pasta eest kalendripoolaastas ühe kindlustatud isiku kohta, kellel on kolostoom ja kes ei saa allergilise ja/või põletikulise ja kahjustatud stoomiümbruse naha või nahalõhede tõttu kasutada alkoholi sisaldavat stoomipastat.

§ 12.   Kolostoomi stoomikotivöö

  (1) Kolostoomi stoomikotivöö kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7000456

ConvaTec stoomikotivöö 1 tk

3,65

90%

7000647

Coloplast stoomikotivöö 1 tk

3,65

90%

7005507

Stoomivöö Carefix Stomaplus 1 tk*

8,61

90%

8002956

Welland stoomikotivöö rõngaga

4,65

90%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Welland stoomikotivöö rõngaga) piirhind, milleks on 4,65 eurot.

  (2) Haigekassa võtab üle kolostoomi stoomikotivöö eest tasu maksmise kohustuse ühe stoomikotivöö eest kalendripoolaastas ühe kindlustatud isiku kohta, kellel on kolostoom.

§ 13.   Kolostoomi stoomiümbrise kaitse padjakesed ja nahakaitsevahend

  (1) Kolostoomi stoomiümbrise kaitse padjakeste ja nahakaitsevahendi kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7000489

ConvaTec nahka kaitsva vedelikuga immutatud stoomiümbrisekaitse padjakesed N100

12,61

90%

7007183

ConvaTec Silesse mitteärritav nahakaitse vahend (sprei) 50 ml

10,45

90%

7007824

Askina Barrier Film Spray 28 ml

9,30

90%

8008773

Welland stoomiümbruse nahakaitse salvrätid N50

9,06

90%

8009396

Welland stoomiümbruse nahakaitse sprei 50 ml

10,44

90%

  (2) Haigekassa võtab üle kolostoomi stoomiümbrise kaitse padjakeste ja nahakaitsevahendi eest tasu maksmise kohustuse kuni 200 stoomiümbrise kaitse padjakese või nelja nahakaitsevahendi eest kalendripoolaastas ühe kindlustatud isiku kohta, kellel on kolostoom.

§ 14.   Kolostoomi nahapuhastuspadjakesed ja nahapuhastusvahend

  (1) Kolostoomi nahapuhastuspadjakeste ja nahapuhastusvahendi kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7003741

ConvaCare nahapuhastuspadjake 100 tk, ConvaTec

12,61

90%

7007172

ConvaTec Niltac meditsiiniliste toodete ja liimainete eemaldaja (sprei) 50 ml

10,45

90%

8006072

Welland nahapuhastuse salvrätid liimaine eemaldamiseks N50

9,06

90%

8008064

Liimieemaldaja B. Braun 50 ml

10,45

90%

8009256

Welland nahapuhastuse sprei liimaine eemaldamiseks 50 ml

10,44

90%

  (2) Haigekassa võtab üle kolostoomi nahapuhastuspadjakeste ja nahapuhastusvahendi eest tasu maksmise kohustuse kuni 200 nahapuhastuspadjakese või nelja nahapuhastusvahendi eest kalendripoolaastas ühe kindlustatud isiku kohta, kellel on kolostoom.

§ 15.   Kolostoomi lõhna neutraliseerivad vahendid

  (1) Kolostoomi lõhna neutraliseeriva vahendi kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7003684

ALP Lõhna neutraliseeriv sprei 200 ml

10,90

90%

7004168

ALP Lõhna neutraliseeriv õli 30 ml

10,90

90%

  (2) Haigekassa võtab üle lõhna neutraliseerivate vahendite eest tasu maksmise kohustuse kuni kahe lõhna neutraliseeriva sprei ja kahe lõhna neutraliseeriva õli eest kalendripoolaastas ühe kindlustatud isiku kohta, kellel on kolostoom.

§ 16.   Kolostoomi alusplaadi lisakinnitused

  (1) Kolostoomi alusplaadi lisakinnituste kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

8004368

Ease Ribad kumerad 3 × 9 cm N60

48,00

90%

8005453

Hydroframe alusplaadi lisakinnitused N20

16,00

90%

8005554

Ease Ribad 3 × 11 cm N60

48,00

90%

  (2) Haigekassa võtab üle kolostoomi alusplaadi lisakinnituste eest tasu maksmise kohustuse kuni 120 alusplaadi lisakinnituse eest kalendripoolaastas ühe kindlustatud isiku kohta, kellel on kolostoom.

§ 17.   Ileostoomi alusplaadid

  (1) Ileostoomi alusplaatide kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on sätestatud § 7 lõigetes 1–5.

  (2) Haigekassa võtab üle kaheosalise stoomisüsteemi ileostoomi alusplaatide eest tasu maksmise kohustuse kuni 125 alusplaadi eest kalendripoolaastas ühe kindlustatud isiku kohta, kellel on ileostoom.

§ 18.   Ileostoomi stoomikotid

  (1) Kaheosalise stoomisüsteemi laste ileostoomikottide kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7000355

ConvaTec ileostoomikotid alusplaadile Little Ones, laste 32 mm N10

19,17

90%

7002593

Esteem Synergy pediaatrilised sisseehitatud sulguriga stoomikotid, filtriga N10

58,38

90%

  (2) Kaheosalise stoomisüsteemi liimuva kinnitusega või ühendusrõngaga ileostoomikottide (klambriga ja klambrita) kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7006968

Flexima Key Roll’Up klambriga ileostoomi kott Ø 40 mm beež N30

45,00

90%

7006979

Flexima Key Roll’Up klambriga ileostoomi kott Ø 50 mm beež N30

45,00

90%

7006980

Flexima Key Roll’Up klambriga ileostoomi kott Ø 60 mm beež N30

45,00

90%

7006991

Flexima Key Roll’Up klambriga ileostoomi kott Ø 80 mm beež N30

45,00

90%

7007004

Flexima Key Roll’Up klambriga ileostoomi kott Ø 40 mm läbipaistev N30

45,00

90%

7007015

Flexima Key Roll’Up klambriga ileostoomi kott Ø 50 mm läbipaistev N30

45,00

90%

7007026

Flexima Key Roll’Up klambriga ileostoomi kott Ø 60 mm läbipaistev N30

45,00

90%

7007037

Flexima Key Roll’Up klambriga ileostoomi kott Ø 80 mm läbipaistev N30

45,00

90%

7007048

Flexima Key Maxi tühjendatav klambrita ileostoomi kott Ø 50 mm beež N30

58,86

90%

7007059

Flexima Key Maxi tühjendatav klambrita ileostoomi kott Ø 60 mm beež N30

58,86

90%

7007060

Flexima Key Maxi tühjendatav klambrita ileostoomi kott Ø 80 mm läbipaistev N30

58,86

90%

7011638

Alterna Free stoomikott, filtriga, avatud, Hide-Away sulguriga, midi, alusplaadile 50 mm, N30*

69,18

90%

7011649

Alterna Free stoomikott, filtriga, avatud, Hide-Away sulguriga, midi, alusplaadile 60 mm, N30*

69,18

90%

7011650

Alterna Free stoomikott, filtriga, avatud, Hide-Away sulguriga, maxi, alusplaadile 40 mm, N30*

69,18

90%

7011661

Alterna Free stoomikott, filtriga, avatud, Hide-Away sulguriga, maxi, alusplaadile 50 mm, N30*

69,18

90%

7011672

Alterna Free stoomikott, filtriga, avatud, Hide-Away sulguriga, maxi, alusplaadile 60 mm, N30*

69,18

90%

7015306

Natura+, klambrita, tühjendatav, filtriga stoomikott 38 mm N10*

23,06

90%

7015317

Natura+, klambrita, tühjendatav, filtriga stoomikott 45 mm N10*

23,06

90%

7015328

Natura+, klambrita, tühjendatav, filtriga stoomikott 57 mm N10*

23,06

90%

7015339

Natura+, klambrita, tühjendatav, filtriga stoomikott 70 mm N10*

23,06

90%

7015340

Natura+, klambrita, tühjendatav, filtriga stoomikott 100 mm N10*

23,06

90%

8002867

Esteem Synergy+ stoomikott Invisclose kinnitusega 61 mm N10*

23,95

90%

8002879

Esteem Synergy+ stoomikott Invisclose kinnitusega 48 mm N10*

23,95

90%

8002906

Flair 2 ileostoomi kott alusplaadile, topeltkinnitusega Ø 45 mm N30*

64,00

90%

8003735

Flair 2 ileostoomi kott alusplaadile, topeltkinnitusega Ø 70 mm N30*

64,00

90%

8005201

Flexima 3S ileostoomi alt avatavad kotid Maxi N30

58,86

90%

8005798

Flexima 3S ileostoomi alt avatavad kotid Midi N30

58,86

90%

8005939

Flair 2 ileostoomi kott alusplaadile, topeltkinnitusega Ø 55 mm N30*

64,00

90%

8009763

Flexima 3S ileostoomi klambrita/korgiga high-flow kotid N30

58,86

90%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Flexima Key Maxi tühjendatav klambrita ileostoomi kott Ø 50 mm beež N30) piirhinnast, milleks on 58,86 eurot, arvutatud ühe meditsiiniseadme hind 1,9620 eurot.

  (3) Üheosalise stoomisüsteemi (klambriga) ileostoomikottide kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7007071

Flexima Roll’Up klambriga ileostoomi kott, lõigatav (Ø 15–60 mm) beež N30

46,60

90%

7007082

Flexima Roll’Up klambriga ileostoomi kott, lõigatav (Ø 15–60 mm) läbipaistev N30

46,60

90%

7017230

Flexima Active 1-osaline alt tühjendatav Roll’Up klambriga ileostoomi kott, lõigatav Ø 15–45 mm beež mini N30

48,62

90%

7017241

Flexima Active 1-osaline alt tühjendatav Roll’Up klambriga ileostoomi kott, lõigatav Ø 15–50 mm beež mini N30

48,62

90%

7017252

Flexima Active 1-osaline alt tühjendatav Roll’Up klambriga ileostoomi kott, Ø 25 mm beež mini N30

48,62

90%

7017263

Flexima Active 1-osaline alt tühjendatav Roll’Up klambriga ileostoomi kott, Ø 30 mm beež N30

48,62

90%

7017274

Flexima Active 1-osaline alt tühjendatav Roll’Up klambriga ileostoomi kott, Ø 35 mm beež N30

48,62

90%

7017285

Flexima Active 1-osaline alt tühjendatav Roll’Up klambriga ileostoomi kott, Ø 40 mm beež N30

48,62

90%

7017296

Flexima Active 1-osaline alt tühjendatav Roll’Up klambriga ileostoomi kott, lõigatav Ø 15–65 mm beež maksi N30

48,62

90%

  (4) Üheosalise stoomisüsteemi (klambriga) modifitseeritud kinnitusega ja filtriga ileostoomikottide kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7011683

Alterna Free stoomikott, filtriga, Hide-Away sulguriga, avatud, midi, N30

91,05

90%

7011694

Alterna Free stoomikott, filtriga, Hide-Away sulguriga, avatud, maxi, N30

91,05

90%

7015429

Esteem+ klambrita tühjendatav filtriga üheosaline stoomikott 20 mm N10*

30,96

90%

7015430

Esteem+ klambrita tühjendatav filtriga üheosaline stoomikott 30 mm N10*

30,96

90%

7015441

Esteem+ klambrita tühjendatav filtriga üheosaline stoomikott 40 mm N10*

30,96

90%

8001301

Flair Active ileostoomi kott üheosaline, sisseehitatud sulguriga Ø 13–60 mm Maxi N30

90,90

90%

8002962

SenSura® ileostoomikott üheosaline, avatud, 10–76 mm, maxi N30*

111,50

90%

8003637

Flair Active ileostoomi kott üheosaline, sisseehitatud sulguriga Ø 13–60 mm Midi N30

90,90

90%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Alterna Free stoomikott, filtriga, Hide-Away sulguriga, avatud, midi, N30) piirhinnast, milleks on 91,05 eurot, arvutatud ühe meditsiiniseadme hind 3,0350 eurot.

  (5) Üheosalise stoomisüsteemi kumerate või modelleeritavate ileostoomikottide kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7012864

Esteem+ vormitav filtriga ileostoomikott Invisiclose kinnitusega 13/22 mm N10

41,45

90%

7012875

Esteem+ vormitav filtriga ileostoomikott Invisiclose kinnitusega 22/33 mm N10

41,45

90%

7012886

Esteem+ vormitav filtriga ileostoomikott Invisiclose kinnitusega 33/45 mm N10

41,45

90%

8001506

Flair Active ileostoomi kott üheosaline, sisseehitatud sulguriga, modelleeritava plaadiga Ø 13–25 mm N10*

49,80

90%

8002985

Flair Active ileostoomi kott üheosaline, sisseehitatud sulguriga, modelleeritava plaadiga Ø 13–32 mm N10*

49,80

90%

8003530

Flair Active ileostoomi kott üheosaline, sisseehitatud sulguriga, kumera plaadiga Ø 13–48 mm N10*

49,80

90%

8003636

Flair Active ileostoomi kott üheosaline, sisseehitatud sulguriga, modelleeritava plaadiga Ø 13–43 mm N10*

49,80

90%

8004706

Esteem+ Flex Convex dreneeritav stoomikott 20MM N10

49,70

90%

8009064

Esteem+ Flex Convex dreneeritav stoomikott 30MM N10

49,70

90%

8009127

Esteem+ Flex Convex dreneeritav stoomikott 35MM N10

49,70

90%

8009492

Esteem+ Flex Convex dreneeritav stoomikott 25MM N10

49,70

90%

8009611

Flair Active ileostoomi kott üheosaline, sisseehitatud sulguriga, kumera plaadiga Ø 13–35 mm N10*

49,80

90%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Esteem+ Flex Convex dreneeritav stoomikott 20MM N10) piirhinnast, milleks on 49,70 eurot, arvutatud ühe meditsiiniseadme hind 4,9700 eurot.

  (6) Üheosalise stoomisüsteemi ekstra suure läbimõõduga klambriga ileostoomikottide kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

8004485

ConvaTec üheosaline tühjendatav stoomikott Stomadress 100 mm N10

32,95

90%

  (7) Haigekassa võtab üle ühe- või kaheosalise stoomisüsteemi ileostoomi stoomikottide või kolostoomi stoomikottide eest tasu maksmise kohustuse kuni 370 koti eest kalendripoolaastas ühe kindlustatud isiku kohta, kellel on ileostoom.

§ 19.   Ileostoomi pulbrid ja kaitsekreemid

  (1) Ileostoomi pulbrite ja kaitsekreemide kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on sätestatud § 9 lõigetes 1 ja 2.

  (2) Haigekassa võtab üle ileostoomi pulbrite ja kaitsekreemide eest tasu maksmise kohustuse kuni kuue pulbri või kaitsekreemi eest kalendripoolaastas ühe kindlustatud isiku kohta, kellel on ileostoom.

§ 20.   Ileostoomi pastad

  (1) Ileostoomi pastade kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on sätestatud § 10 lõikes 1.

  (2) Haigekassa võtab üle ileostoomi pastade eest tasu maksmise kohustuse kuni kuue pasta eest kalendripoolaastas ühe kindlustatud isiku kohta, kellel on ileostoom.

§ 21.   Ileostoomi alkoholivaba stoomipasta

  (1) Ileostoomi alkoholivaba stoomipasta kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on sätestatud § 11 lõikes 1.

  (2) Haigekassa võtab üle ileostoomi alkoholivaba stoomipasta eest tasu maksmise kohustuse kuni kuue pasta eest kalendripoolaastas ühe kindlustatud isiku kohta, kellel on ileostoom ja kes ei saa allergilise ja/või põletikulise ja kahjustatud stoomiümbruse naha või nahalõhede tõttu kasutada alkoholi sisaldavat stoomipastat.

§ 22.   Ileostoomi stoomikotivöö

  (1) Ileostoomi stoomikotivöö kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on sätestatud § 12 lõikes 1.

  (2) Haigekassa võtab üle ileostoomi stoomikotivöö eest tasu maksmise kohustuse ühe stoomikotivöö eest kalendripoolaastas ühe kindlustatud isiku kohta, kellel on ileostoom.

§ 23.   Ileostoomi stoomiümbrise kaitse padjakesed ja nahakaitsevahend

  (1) Ileostoomi stoomiümbrise kaitse padjakeste ja nahakaitsevahendi kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on sätestatud § 13 lõikes 1.

  (2) Haigekassa võtab üle ileostoomi stoomiümbrise kaitse padjakeste ja nahakaitsevahendi eest tasu maksmise kohustuse kuni 200 stoomiümbrise kaitse padjakese või nelja nahakaitsevahendi eest kalendripoolaastas ühe kindlustatud isiku kohta, kellel on ileostoom.

§ 24.   Ileostoomi nahapuhastuspadjakesed ja nahapuhastusvahend

  (1) Ileostoomi nahapuhastuspadjakeste ja nahapuhastusvahendi kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on sätestatud § 14 lõikes 1.

  (2) Haigekassa võtab üle ileostoomi nahapuhastuspadjakeste ja nahapuhastusvahendi eest tasu maksmise kohustuse kuni 200 nahapuhastuspadjakese või nelja nahapuhastusvahendi eest kalendripoolaastas ühe kindlustatud isiku kohta, kellel on ileostoom.

§ 25.   Ileostoomi lõhna neutraliseerivad vahendid

  (1) Ileostoomi lõhna neutraliseeriva vahendi kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7003684

ALP Lõhna neutraliseeriv sprei 200 ml

10,90

90%

7004168

ALP Lõhna neutraliseeriv õli 30 ml

10,90

90%

8008733

Diamonds geelistavad lõhnakontrolli kotikesed N100

31,25

90%

  (2) Haigekassa võtab üle ileostoomi lõhna neutraliseeriva vahendi eest tasu maksmise kohustuse kuni kahe lõhna neutraliseeriva sprei ja kahe lõhna neutraliseeriva õli või 200 stoomikoti sisu geelistava lõhnakontrolli kotikese eest kalendripoolaastas ühe kindlustatud isiku kohta, kellel on ileostoom.

§ 26.   Ileostoomi alusplaadi lisakinnitused

  (1) Ileostoomi alusplaadi lisakinnituste kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on sätestatud § 16 lõikes 1.

  (2) Haigekassa võtab üle ileostoomi alusplaadi lisakinnituste eest tasu maksmise kohustuse kuni 120 alusplaadi lisakinnituse eest kalendripoolaastas ühe kindlustatud isiku kohta, kellel on ileostoom.

§ 27.   Urostoomi alusplaadid

  (1) Urostoomi alusplaatide kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on sätestatud § 7 lõigetes 1–5.

  (2) Haigekassa võtab üle kaheosalise stoomisüsteemi urostoomi alusplaatide eest tasu maksmise kohustuse kuni 125 alusplaadi eest kalendripoolaastas ühe kindlustatud isiku kohta, kellel on urostoom.

§ 28.   Urostoomi stoomikotid

  (1) Kaheosalise stoomisüsteemi urostoomikottide (ühendusrõngaga või liimuva kinnitusega) kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7007093

Flexima Key Uro urostoomikott Ø 40 mm beež 30 tk + 2 võtit + 30 konnektorit

54,75

90%

7007105

Flexima Key Uro urostoomikott Ø 50 mm beež 30 tk + 2 võtit + 30 konnektorit

54,75

90%

7007116

Flexima Key Uro urostoomikott Ø 60 mm beež 30 tk + 2 võtit + 30 konnektorit

54,75

90%

7007127

Flexima Key Uro urostoomikott Ø 40 mm läbipaistev 30 tk + 2 võtit + 30 konnektorit

54,75

90%

7007138

Flexima Key Uro urostoomikott Ø 50 mm läbipaistev 30 tk + 2 võtit + 30 konnektorit

54,75

90%

7007149

Flexima Key Uro urostoomikott Ø 60 mm läbipaistev 30 tk + 2 võtit + 30 konnektorit

54,75

90%

7011706

Coloplast urostoomikott, maxi, alusplaadile 50 mm, N20*

37,82

90%

7011717

Coloplast urostoomikott, maxi, alusplaadile 60 mm, N20*

37,82

90%

7011874

Natura+ urostoomikotid alusplaadile 38 mm N10

18,25

90%

7011885

Natura+ urostoomikotid alusplaadile 45 mm N10

18,25

90%

7011896

Natura+ urostoomikotid alusplaadile 57 mm N10

18,25

90%

7011908

Natura+ urostoomikotid alusplaadile 70 mm N10

18,25

90%

8001035

Flexima 3S urostoomikotid N30

54,75

90%

8002970

Valore urostoomi kott alusplaadile Ø 60 mm N10

18,20

90%

8007305

Flair 2 urostoomikott alusplaadile, topeltkinnitusega, peidetava sulguriga Ø 45 mm N10*

20,00

90%

8007433

Flair 2 urostoomikott alusplaadile, topeltkinnitusega, peidetava sulguriga Ø 55 mm N10*

20,00

90%

8007950

Valore urostoomi kott alusplaadile Ø 45 mm N10

18,20

90%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Natura+ urostoomikotid alusplaadile 38 mm N10) piirhinnast, milleks on 18,25 eurot, arvutatud ühe meditsiiniseadme hind 1,8250 eurot.

  (2) Üheosalise stoomisüsteemi urostoomikottide kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7007150

Flexima Uro Silk urostoomikott, lõigatav (Ø 12–55 mm) beež 30 tk + 30 konnektorit

75,91

90%

7007161

Flexima Uro Silk urostoomikott, lõigatav (Ø 12–55 mm) läbipaistev 30 tk + 30 konnektorit

75,91

90%

7011728

Coloplast urostoomikott, midi, N20*

59,71

90%

7011739

Coloplast urostoomikott, maxi, N20*

59,71

90%

7012213

ConvaTec üheosalised urostoomikotid 19 mm N10*

29,86

90%

7012224

ConvaTec üheosalised urostoomikotid 25 mm N10*

29,86

90%

7012235

ConvaTec üheosalised urostoomikotid 32 mm N10*

29,86

90%

7012246

ConvaTec üheosalised urostoomikotid 38 mm N10*

29,86

90%

8003647

Valore urostoomikott üheosaline Ø 13–70 mm N10

25,00

90%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Flexima Uro Silk urostoomikott, lõigatav (Ø 12–55 mm) beež 30 tk + 30 konnektorit) piirhinnast, milleks on 75,91 eurot, arvutatud ühe meditsiiniseadme hind 2,5303 eurot.

  (3) Üheosalise stoomisüsteemi modifitseeritud urostoomikottide kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7012257

Esteem urostoomikotid (standardne) 13 mm N10

44,20

90%

7012268

Esteem urostoomikotid (standardne) 25 mm N10

44,20

90%

7012279

Esteem urostoomikotid (standardne) 30 mm N10

44,20

90%

8004306

Flair Active urostoomikott üheosaline, peidetava sulguriga Ø 13–55 mm N10

44,00

90%

  (4) Üheosalise stoomisüsteemi modelleeritavate või kumerate ja peidetava sulguriga urostoomikottide kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

8002581

Flair Active urostoomikott üheosaline, modelleeritava plaadiga, peidetava sulguriga Ø 13–43 mm N10

66,00

90%

8002764

Esteem+ Flex Convex urostoomikott 15MM N10

64,95

90%

8003642

Flair Active urostoomikott üheosaline, modelleeritava plaadiga, peidetava sulguriga Ø 13–25 mm N10

66,00

90%

8005444

Esteem+ Flex Convex urostoomikott 20MM N10

64,95

90%

8005571

Flair Active urostoomikott üheosaline, kumera plaadiga, peidetava sulguriga Ø 13–25 mm N10

66,00

90%

8006217

Esteem+ Flex Convex urostoomikott 10MM N10

64,95

90%

8008151

Flair Active urostoomikott üheosaline, kumera plaadiga, peidetava sulguriga Ø 13–48 mm N10

66,00

90%

8008233

Flair Active urostoomikott üheosaline, modelleeritava plaadiga, peidetava sulguriga Ø 13–32 mm N10

66,00

90%

8008714

Flair Active urostoomikott üheosaline, kumera plaadiga, peidetava sulguriga Ø 13–35 mm N10

66,00

90%

  (5) Haigekassa võtab üle ühe- või kaheosalise stoomisüsteemi urostoomi stoomikottide eest tasu maksmise kohustuse kuni 370 koti eest kalendripoolaastas ühe kindlustatud isiku kohta, kellel on urostoom.

§ 29.   Urostoomi öine uriinikogumiskott

  (1) Urostoomi öiste uriinikogumiskottide kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7000490

ConvaTec öine uriinikogumiskott 1 tk

3,98

90%

7005709

Coloplast öine uriinikogumiskott 1 tk

3,98

90%

8001542

Welland öine uriinikogumiskott (2L) Easiflo ühendusega N5

19,75

90%

  (2) Haigekassa võtab üle urostoomi öise uriinikogumiskoti eest tasu maksmise kohustuse kuni kuue öise uriinikogumiskoti eest kalendripoolaastas ühe kindlustatud isiku kohta, kellel on urostoom.

§ 30.   Urostoomi pulbrid ja kaitsekreemid

  (1) Urostoomi pulbrite ja kaitsekreemide kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on sätestatud § 9 lõigetes 1 ja 2.

  (2) Haigekassa võtab üle urostoomi pulbrite ja kaitsekreemide eest tasu maksmise kohustuse kuni kuue pulbri või kaitsekreemi eest kalendripoolaastas ühe kindlustatud isiku kohta, kellel on urostoom.

§ 31.   Urostoomi pastad

  (1) Urostoomi pastade kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on sätestatud § 10 lõikes 1.

  (2) Haigekassa võtab üle urostoomi pastade eest tasu maksmise kohustuse kuni kuue pasta eest kalendripoolaastas ühe kindlustatud isiku kohta, kellel on urostoom.

§ 32.   Urostoomi alkoholivaba stoomipasta

  (1) Urostoomi alkoholivaba stoomipasta kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on sätestatud § 11 lõikes 1.

  (2) Haigekassa võtab üle urostoomi alkoholivaba stoomipasta eest tasu maksmise kohustuse kuni kuue pasta eest kalendripoolaastas ühe kindlustatud isiku kohta, kellel on urostoom ja kes ei saa allergilise ja/või põletikulise ja kahjustatud stoomiümbruse naha või nahalõhede tõttu kasutada alkoholi sisaldavat stoomipastat.

§ 33.   Urostoomi stoomikotivöö

  (1) Urostoomi stoomikotivöö kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on sätestatud § 12 lõikes 1.

  (2) Haigekassa võtab üle urostoomi stoomikotivöö eest tasu maksmise kohustuse ühe stoomikotivöö eest kalendripoolaastas ühe kindlustatud isiku kohta, kellel on urostoom.

§ 34.   Urostoomi stoomiümbrise kaitse padjakesed ja nahakaitsevahend

  (1) Urostoomi stoomiümbrise kaitse padjakeste ja nahakaitsevahendi kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on sätestatud § 13 lõikes 1.

  (2) Haigekassa võtab üle urostoomi stoomiümbrise kaitse padjakeste ja nahakaitsevahendi eest tasu maksmise kohustuse kuni 200 stoomiümbrise kaitse padjakese või nelja nahakaitsevahendi eest kalendripoolaastas ühe kindlustatud isiku kohta, kellel on urostoom.

§ 35.   Urostoomi nahapuhastuspadjakesed ja nahapuhastusvahend

  (1) Urostoomi nahapuhastuspadjakeste ja nahapuhastusvahendi kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on sätestatud § 14 lõikes 1.

  (2) Haigekassa võtab üle urostoomi nahapuhastuspadjakeste ja nahapuhastusvahendi eest tasu maksmise kohustuse kuni 200 nahapuhastuspadjakese või nelja nahapuhastusvahendi eest kalendripoolaastas ühe kindlustatud isiku kohta, kellel on urostoom.

§ 36.   Urostoomi lõhna neutraliseerivad vahendid

  (1) Urostoomi lõhna neutraliseeriva vahendi kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on sätestatud § 15 lõikes 1.

  (2) Haigekassa võtab üle lõhna neutraliseerivate vahendite eest tasu maksmise kohustuse kuni kahe lõhna neutraliseeriva sprei ja kahe lõhna neutraliseeriva õli eest kalendripoolaastas ühe kindlustatud isiku kohta, kellel on urostoom.

§ 37.   Urostoomi alusplaadi lisakinnitused

  (1) Urostoomi alusplaadi lisakinnituste kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on sätestatud § 16 lõikes 1.

  (2) Haigekassa võtab üle urostoomi alusplaadi lisakinnituste eest tasu maksmise kohustuse kuni 120 alusplaadi lisakinnituse eest kalendripoolaastas ühe kindlustatud isiku kohta, kellel on urostoom.

§ 38.   Trahheostoomi kaitse

  (1) Trahheostoomi kaitsme kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7000748

Atos Provox ShowerAid trahheostoomi kaitse N1

27,70

90%

  (2) Haigekassa võtab üle trahheostoomi kaitsme eest tasu maksmise kohustuse ühe trahheostoomi kaitsme eest kalendriaastas ühe kindlustatud isiku kohta, kellel on trahheostoom.

§ 39.   Trahheostoomi plaastrid

  (1) Trahheostoomi plaastrite kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7005192

Askina® Trachea 9,5 × 8,5 cm

2,54

90%

7011504

Atos Adhesive FlexiDerm Round trahheostoomi plaastrid N20

75,30

90%

7011515

Atos Adhesive FlexiDerm Oval trahheostoomi plaastrid N20

75,30

90%

  (2) Haigekassa võtab üle trahheostoomi plaastrite eest tasu maksmise kohustuse kuni 120 trahheostoomi plaastri eest kalendripoolaastas ühe kindlustatud isiku kohta, kellel on trahheostoom.

§ 40.   Trahheostoomi filtrid

  (1) Trahheostoomi filtrite kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7003202

Provox XtraMoist HME 7290, 30 tk

74,00

90%

7003303

Provox XtraFlow HME 7291, 30 tk

74,00

90%

7003347

Pharma Neo 1 tk

1,05

90%

7003730

Provox XtraFlow HME 7298, 5 tk

12,40

90%

7004269

Provox XtraMoist HME 7297, 5 tk

12,40

90%

  (2) Haigekassa võtab üle trahheostoomi filtrite eest tasu maksmise kohustuse ühe kindlustatud isiku kohta, kellel on trahheostoom, järgmises ulatuses:
  1) kuni 365 Provox XtraMoist HME või Provox XtraFlow HME trahheostoomi filtri eest kalendriaastas;
  2) kuni 420 Pharma Neo trahheostoomi filtri eest kalendriaastas.

§ 41.   Trahheostoomi nahapuhastusplaastrid

  (1) Trahheostoomi nahapuhastusplaastrite kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7000737

Atos Remove nahapuhastusplaastrid N50

27,06

90%

  (2) Haigekassa võtab üle trahheostoomi nahapuhastusplaastrite eest tasu maksmise kohustuse kuni 50 nahapuhastusplaastri eest kalendripoolaastas ühe kindlustatud isiku kohta, kellel on trahheostoom.

§ 42.   Sisemise vahetatava kanüüliga trahheakanüülid

  (1) Sisemise vahetatava kanüüliga mansetiga trahheakanüülide kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7014888

CRISTALCLEAR PLUS termosensitiivsest PVCst trahheakanüül mansetiga, sisemise kanüüliga I.D. 4,0

16,80

90%

7014899

CRISTALCLEAR PLUS termosensitiivsest PVCst trahheakanüül mansetiga, sisemise kanüüliga I.D. 3,5

16,80

90%

7014901

CRISTALCLEAR PLUS termosensitiivsest PVCst trahheakanüül mansetiga, sisemise kanüüliga I.D. 4,5

16,80

90%

7014912

CRISTALCLEAR PLUS termosensitiivsest PVCst trahheakanüül mansetiga, sisemise kanüüliga I.D. 5,0

16,80

90%

7014923

CRISTALCLEAR PLUS termosensitiivsest PVCst trahheakanüül mansetiga, sisemise kanüüliga I.D. 5,5

16,80

90%

7014934

CRISTALCLEAR PLUS termosensitiivsest PVCst trahheakanüül mansetiga, sisemise kanüüliga I.D. 6,0

16,80

90%

7014945

CRISTALCLEAR PLUS termosensitiivsest PVCst trahheakanüül mansetiga, sisemise kanüüliga I.D. 6,5

16,80

90%

7014956

CRISTALCLEAR PLUS termosensitiivsest PVCst trahheakanüül mansetiga, sisemise kanüüliga I.D.7,0

16,80

90%

7014967

CRISTALCLEAR PLUS termosensitiivsest PVCst trahheakanüül mansetiga, sisemise kanüüliga I.D. 7,5

16,80

90%

7014978

CRISTALCLEAR PLUS termosensitiivsest PVCst trahheakanüül mansetiga, sisemise kanüüliga I.D. 8,0

16,80

90%

7014989

CRISTALCLEAR PLUS termosensitiivsest PVCst trahheakanüül mansetiga, sisemise kanüüliga I.D. 8,5

16,80

90%

7014990

CRISTALCLEAR PLUS termosensitiivsest PVCst trahheakanüül mansetiga, sisemise kanüüliga I.D. 9,0

16,80

90%

7015003

CRISTALCLEAR PLUS termosensitiivsest PVCst trahheakanüül mansetiga, sisemise kanüüliga I.D. 9,5

16,80

90%

7015014

CRISTALCLEAR PLUS termosensitiivsest PVCst trahheakanüül mansetiga, sisemise kanüüliga I.D. 10,0

16,80

90%

  (2) Sisemise vahetatava kanüüliga mansetita trahheakanüülide kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7015025

CRISTALCLEAR PLUS termosensitiivsest PVCst mansetita trahheakanüül, sisemise kanüüliga I.D. 4,0

11,40

90%

7015036

CRISTALCLEAR PLUS termosensitiivsest PVCst mansetita trahheakanüül, sisemise kanüüliga I.D. 3,5

11,40

90%

7015047

CRISTALCLEAR PLUS termosensitiivsest PVCst mansetita trahheakanüül, sisemise kanüüliga I.D. 4,5

11,40

90%

7015058

CRISTALCLEAR PLUS termosensitiivsest PVCst mansetita trahheakanüül, sisemise kanüüliga I.D. 5,0

11,40

90%

7015069

CRISTALCLEAR PLUS termosensitiivsest PVCst mansetita trahheakanüül, sisemise kanüüliga I.D. 5,5

11,40

90%

7015070

CRISTALCLEAR PLUS termosensitiivsest PVCst mansetita trahheakanüül, sisemise kanüüliga I.D. 6,0

11,40

90%

7015081

CRISTALCLEAR PLUS termosensitiivsest PVCst mansetita trahheakanüül, sisemise kanüüliga I.D. 6,5

11,40

90%

7015092

CRISTALCLEAR PLUS termosensitiivsest PVCst mansetita trahheakanüül, sisemise kanüüliga I.D. 7,0

11,40

90%

7015104

CRISTALCLEAR PLUS termosensitiivsest PVCst mansetita trahheakanüül, sisemise kanüüliga I.D. 7,5

11,40

90%

7015115

CRISTALCLEAR PLUS termosensitiivsest PVCst mansetita trahheakanüül, sisemise kanüüliga I.D. 8,0

11,40

90%

7015126

CRISTALCLEAR PLUS termosensitiivsest PVCst mansetita trahheakanüül, sisemise kanüüliga I.D. 8,5

11,40

90%

7015137

CRISTALCLEAR PLUS termosensitiivsest PVCst mansetita trahheakanüül, sisemise kanüüliga I.D. 9,0

11,40

90%

7015148

CRISTALCLEAR PLUS termosensitiivsest PVCst mansetita trahheakanüül, sisemise kanüüliga I.D. 9,5

11,40

90%

7015159

CRISTALCLEAR PLUS termosensitiivsest PVCst mansetita trahheakanüül, sisemise kanüüliga I.D. 10,0

11,40

90%

  (3) Haigekassa võtab üle sisemise vahetatava kanüüliga trahheakanüülide eest tasu maksmise kohustuse kuni 24 sisemise vahetatava kanüüliga trahheakanüüli eest kalendriaastas ühe kindlustatud isiku kohta, kellel on trahheostoom.

§ 43.   Sisemised trahheakanüülid

  (1) Sisemiste trahheakanüülide kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7015160

CRISTALCLEAR PLUS sisemine trahheakanüül I.D. 3,5

2,95

90%

7015171

CRISTALCLEAR PLUS sisemine trahheakanüül I.D. 4,0

2,95

90%

7015182

CRISTALCLEAR PLUS sisemine trahheakanüül I.D. 4,5

2,95

90%

7015193

CRISTALCLEAR PLUS sisemine trahheakanüül I.D. 5,0

2,95

90%

7015205

CRISTALCLEAR PLUS sisemine trahheakanüül I.D. 5,5

2,95

90%

7015216

CRISTALCLEAR PLUS sisemine trahheakanüül I.D. 6,0

2,95

90%

7015227

CRISTALCLEAR PLUS sisemine trahheakanüül I.D. 6,5

2,95

90%

7015238

CRISTALCLEAR PLUS sisemine trahheakanüül I.D. 7,0

2,95

90%

7015249

CRISTALCLEAR PLUS sisemine trahheakanüül I.D. 7,5

2,95

90%

7015250

CRISTALCLEAR PLUS sisemine trahheakanüül I.D. 8,0

2,95

90%

7015261

CRISTALCLEAR PLUS sisemine trahheakanüül I.D. 8,5

2,95

90%

7015272

CRISTALCLEAR PLUS sisemine trahheakanüül I.D. 9,0

2,95

90%

7015283

CRISTALCLEAR PLUS sisemine trahheakanüül I.D. 9,5

2,95

90%

7015294

CRISTALCLEAR PLUS sisemine trahheakanüül I.D. 10,0

2,95

90%

  (2) Haigekassa võtab üle sisemiste trahheakanüülide eest tasu maksmise kohustuse kuni 365 sisemise trahheakanüüli eest kalendriaastas ühe kindlustatud isiku kohta, kellel on trahheostoom.

§ 44.   Aspiratsioonisondid

  (1) Aspiratsioonisondide kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7003291

Unomedical Vacutip Metric aspiratsioonisond vaakumkontrolliga, ühekordne CH 05/35cm

0,56

90%

7003583

Mülly Vacutip aspiratsioonisondid CH 10/53cm 1 tk

0,30

90%

7003763

Unomedical Vacutip Metric aspiratsioonisond vaakumkontrolliga, ühekordne CH 08/35cm

0,56

90%

7003932

Mülly Vacutip aspiratsioonisondid CH 14/53cm 1 tk

0,30

90%

7004292

Unomedical Vacutip Metric aspiratsioonisond vaakumkontrolliga, ühekordne CH 06/35cm

0,56

90%

7004337

Mülly Vacutip aspiratsioonisondid CH 16/53cm 1 tk

0,30

90%

  (2) Haigekassa võtab üle aspiratsioonisondide eest tasu maksmise kohustuse kuni 1440 aspiratsioonisondi eest kalendripoolaastas ühe kindlustatud isiku kohta, kes viibib kodusel ventilatsiooniravil või kellel on trahheostoom, neuroloogilisest kahjustusest tingitud neelamishäire või neuromuskulaarsest haigusest tingitud köharefleksi puudumine.

§ 45.   Esmased varased tallatoed

  (1) Esmaste varaste tallatugede kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7001592

Eesti Ortoosikeskuse OÜ valmistatavad postoperatiivsed tallatoed N2

54,00

90%

7001682

OÜ Ortopeediakeskus valmistatavad postoperatiivsed tallatoed N2*

70,50

90%

7003538

OÜ Rehabilitatsiooniabi valmistatavad postoperatiivsed tallatoed 2 tk*

82,50

90%

7004708

OÜ Jalaexpert valmistatavad postoperatiivsed tallatoed 2 tk*

70,50

90%

7015597

AS Ida-Tallinna Keskhaigla valmistatavad postoperatiivsed tallatoed N2

51,10

90%

8003189

Jalakabinet OÜ individuaalselt valmistatud tallatoed N2

51,10

90%

8004178

Technical Orthopedic Solutions OÜ individuaalselt valmistatud tallatoed N2*

70,50

90%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Eesti Ortoosikeskuse OÜ valmistatavad postoperatiivsed tallatoed N2) piirhinnast, milleks on 54,00 eurot, arvutatud ühe meditsiiniseadme hind 27,00 eurot.

  (2) Haigekassa võtab üle kindlustatud isikule vajaliku esmase varase tallatoe eest tasu maksmise kohustuse kuue kuu jooksul pärast operatsiooni või traumat järgmises ulatuses: üks paar tallatugesid üks kord kuue kuu jooksul pärast operatsiooni või traumat.

§ 46.   Esmased varased randme-kämblaortoosid

  (1) Esmaste varaste randme-kämblaortooside kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7001604

Eesti Ortoosikeskuse OÜ valmistatav kämblaluude murdejärgne ortoos

30,00

90%

7001671

Eesti Ortoosikeskuse OÜ valmistatav randmeortoos

43,00

90%

7001693

OÜ Ortopeediakeskus valmistatav kämblaluude murdejärgne ortoos

53,14

90%

7001761

OÜ Ortopeediakeskus valmistatav käe-randmeortoos

53,14

90%

7003910

OÜ Jalaexpert valmistatav kämblaluude murdejärgne ortoos

41,40

90%

7004797

OÜ Jalaexpert valmistatav randmeortoos

53,14

90%

7007385

Rehan randmeortoos, O4-001, Wrist w/ Thumb Splint

18,45

90%

7008173

Kämblaluude murdejärgne ortoos Sporlastic Flexible Daumenstütze

28,00

90%

7008184

Kämblaluude murdejärgne ortoos Sporlastic RHIZO-HIT

30,00

90%

7008207

Mediroyal käe-randmeortoos 325

20,70

90%

7008218

Mediroyal randmelahas TH1000

20,70

90%

7008229

Mediroyal randmeortoos Pucci 415

20,70

90%

7008241

Eesti Ortoosikeskuse OÜ valmistatav käeortoos

30,00

90%

7008308

Otto Bock randmetugi Wrist Support Child 4067

20,70

90%

7008319

Rehband randmetugi 4068

20,70

90%

7008320

Otto Bock randmetugi Manu 3D 4142

20,70

90%

7008331

Otto Bock randmetugi Wristoform

20,70

90%

7008353

Otto Bock randmetugi Manu Comfort 4055

20,70

90%

7008364

Otto Bock kämblaluude murdejärgne ortoos Thumboform X-Long 4086

20,70

90%

7008375

Otto Bock kämblaluude murdejärgne ortoos Manu 3D Basic 4143

20,70

90%

7008386

Otto Bock kämblaluude murdejärgne ortoos Manu 3D Pollex 4146

20,70

90%

7008397

Otto Bock kämblaluude murdejärgne ortoos Manu Rheuma 4023

20,70

90%

7008409

Randmeortoos Sporlastic MANU-HIT CLASSIC

31,00

90%

7008454

Randmeortoos Sporlastic MANU-HIT DIGITUS

42,00

90%

7008465

Randmeortoos Sporlastic MANU-X

28,00

90%

7008476

Thuasne randmeortoos Ligaflex Immo

31,00

90%

7008487

DJO Global operatsioonijärgne randmeortoos 79-9796X

18,96

90%

7008498

DJO Global operatsioonijärgne randme/pöidla ortoos 79-9772X

18,96

90%

7008500

DJO Global operatsioonijärgne randmelahas 79-7220X

18,96

90%

7008511

DJO Global ComfortForm™ randme/pöidla ortoos 79-8730X

18,96

90%

7008522

DJO Global universaalne randme/käe ortoos 79-870XX

18,00

90%

7008533

DJO Global Stabilair™ randme ortoos (õhuga) 05FXX

18,96

90%

7008544

Mediroyal Manex Optima randme ortoos EU204X

18,96

90%

7008555

Mediroyal Manex OpusWT randme ortoos

18,96

90%

7008577

Exos Corporation randmetugi 220

53,14

90%

7008588

DJO pöidla-randmeortoos Pol’ax

53,14

90%

7008599

Mediroyal randmeortoos EU2050

18,96

90%

7008601

Mediroyal randmeortoos MR2085

18,96

90%

7008656

OÜ Ortopeediakeskus valmistatav käelaba-randme ekspressortoos kinnitusega, – T-TAPE

53,14

90%

7008667

OÜ Ortopeediakeskus valmistatav käelaba-randmeortoos, dünaamiline, jõumooduliga – DIRAME

53,14

90%

7008678

Otto Bock randmeortoos Wrist Support 9010

16,00

90%

7008689

Otto Bock randmeortoos Wrist Support 7910

17,00

90%

7008690

Otto Bock randmeortoos Diagonal Comfort 4026

18,00

90%

7008713

Otto Bock randmeortoos Thumboform Short 4084

18,00

90%

7008724

Otto Bock randmeortoos Thumboform Long 4085

18,96

90%

7008735

Otto Bock randmeortoos Manu 3D Short 4103

18,00

90%

7008746

Otto Bock randmeortoos Diagonal Short 4074

18,96

90%

7008757

Otto Bock randmeortoos Diagonal Long 4075

18,96

90%

7008768

OÜ Rehabilitatsiooniabi valmistatav käelaba langett kinnitusega

53,14

90%

7010682

Thuasne kämblaluude murdejärgne ortoos Ligaflex

20,70

90%

7010705

Medi kämblaluude murdejärgne ortoos Rhizomed

20,70

90%

7010716

Medi kämblaluude murdejärgne ortoos Medi CTS

20,70

90%

7010727

Kämblaluude murdejärgne ortoos Sporlastic RHIZO-RING

24,00

90%

7010749

Kämblaluude murdejärgne ortoos Sporlastic Mittelhand-Daumenschiene

20,70

90%

7010750

Randmeortoos Medi Manumed Active

45,00

90%

7010772

Randmeortoos Medi CTS

53,14

90%

7010783

Randmeortoos Sporlastic Manu Cast

38,00

90%

7010794

Randmeortoos Sporlastic Manu-HIT

35,00

90%

7010806

Randmeortoos Sporlastic ManuDYN

39,00

90%

7010828

Thuasne randmeortoos Dynastab Dual

31,00

90%

7010839

Thuasne randme fikseeriv tugiside Ligaflex Manu 2430

31,00

90%

7013696

Randmeortoos Orliman, MF-60

18,96

90%

7013708

Randmeortoos Orliman, MF-50

18,96

90%

7013719

Lühike randmeortoos Orliman, Manutex Fix Rizard, art. M770

45,00

90%

7013731

Randmeortoos Orliman käelaba ja randme fikseerimiseks, art. M-710

60,00

90%

7013742

Randmeortoos Orliman, Manutec Fix M760

25,00

90%

7013775

Orliman randmeortoos lastele, art. OP1153 (vasak)

50,00

90%

7013786

Orliman randmeortoos lastele, art. OP1152 (parem)

50,00

90%

7013797

Orliman randmeortoos lastele, art. OP1151(vasak)

85,00

90%

7013809

Orliman randmeortoos lastele, art. OP1150 (parem)

85,00

90%

7013810

Orliman randmeortoos lastele, art. OP1154

25,00

90%

7013876

Kämblaluude murdejärgne ortoos Orliman, art. 710

60,00

90%

7015564

AS Ida-Tallinna Keskhaigla valmistatav kämblaluude murdejärgne ortoos

41,40

90%

7015643

AS Ida-Tallinna Keskhaigla valmistatav randmeortoos

53,14

90%

7015890

Lühike randmeortoos Orliman, Manutex Fix Rizard, art. M670

45,00

90%

7015902

Randmeortoos Orliman Manutec MFP-D80

53,00

90%

7015913

Randmeortoos Orliman Manutec MFP-I80

53,00

90%

7015924

Randmeortoos Orliman Manutec MF-D61

53,14

90%

7015935

Randmeortoos Orliman Manutec MF-I61

53,14

90%

7015946

Randmeortoos Orliman Manutec MP-D70

53,14

90%

7015957

Randmeortoos Orliman Manutec MP-I70

53,14

90%

7016532

Reh4Mat Slawomir Wronski kämblaortoos AM-D-03

20,00

90%

7016543

Reh4Mat Slawomir Wronski kämblaortoos AM-D-04

20,00

90%

7016554

Benefoot kämblaortoos Mallet FMS

6,00

90%

7016655

Reh4Mat Slawomir Wronski randmeortoos EB-N

18,50

90%

7016666

Reh4Mat Slawomir Wronski randmeortoos EB-N-01

18,50

90%

7016677

Reh4Mat Slawomir Wronski randmeortoos AM-OSN-U-01

35,00

90%

7016688

Reh4Mat Slawomir Wronski randmeortoos U-SN

18,50

90%

7016699

Reh4Mat Slawomir Wronski randmeortoos AM-OSN-U-08

25,00

90%

7017386

Rehan Healthcare Co Ltd kämblaortoos O0-008

8,00

90%

8001212

Mediroyal Neptune keskmine pöidlaortoos

20,00

90%

8001379

DJO pöidlaortoos

18,00

90%

8001501

BORT randmeortoos

20,00

90%

8001614

Thuasne randme ja pöidla fikseerimise lahas

53,14

90%

8001685

DJO Aircast A2 randmeortoos

20,00

90%

8002008

Mediroyal Ventus lühike randmeortoos

29,95

90%

8002180

Mediroyal ARX keskmine pöidlaortoos

24,30

90%

8002296

Orliman lühike randmeortoos jäiga splindiga MF-D52, MF-I52

35,00

90%

8002360

BORT Generation pöidlaortoos

23,00

90%

8002573

Mediroyal Neptune Wrist lühike randmeortoos

32,15

90%

8002697

BORT SellaFix® P pöidla sadulliigese ortoos

35,00

90%

8003557

Mediroyal Neptune lühike pöidlaortoos

20,00

90%

8003954

BORT dorsaalne kämblaortoos

60,00

90%

8004141

BORT sõrmeliigese ortoos

50,00

90%

8004445

BORT Soft Plus pöidlaortoos

32,00

90%

8004894

BORT SellaXpress Plus pöidlaortoos

27,00

90%

8005166

BORT SellaFix® N pöidla sadulliigese ortoos

29,00

90%

8005314

Thuasne Ligaflex Pro

53,14

90%

8005412

Mediroyal Origo Wrist lühike randmetugi MR2260

28,80

90%

8005429

Mediroyal Origo lühike pöidlaortoos

19,50

90%

8005778

Mediroyal Ventus randme- ja pöidlaortoos

35,00

90%

8006359

Mediroyal Neptune pikk randmeortoos

34,20

90%

8006795

DJO pöidlalahas

20,00

90%

8006824

Mediroyal ARX lühike pöidlaortoos

25,00

90%

8006833

Mediroyal Ventus Short randmeortoos EZY MR2262

29,65

90%

8007043

Mediroyal NRX termoplastist keskmine pöidlaortoos

20,00

90%

8007290

Mediroyal Origo Tetra lühike randmeortooos

35,00

90%

8007401

BORT ManuCarpal® Soft randmeortoos

45,00

90%

8007536

BORT SellaDur® pöidlaortoos

22,00

90%

8007630

DJO randmeortoos Comfort Form

20,00

90%

8008177

BORT Soft pöidlaortoos lühike

20,00

90%

8008393

Mediroyal Origo Wrist lühike randmeortoos MR2210

28,80

90%

8008696

Mediroyal Ventus lühike randmeortoos EZY MR2226

29,95

90%

8008928

BORT SellaDur® FLOC pöidlaortoos

27,00

90%

8009178

BORT SellaTex® pöidla-kämblaortoos lastele

45,00

90%

8009213

DJO randmeortoos

18,00

90%

8009365

BORT SellaFix® K pöidlaortoos

25,00

90%

8009394

BORT SellaFlex pöidlaortoos

20,00

90%

  (2) Haigekassa võtab üle kindlustatud isikule vajaliku esmase varase randme-kämblaortoosi eest tasu maksmise kohustuse kuue kuu jooksul pärast operatsiooni või traumat järgmises ulatuses:
  1) üks kord parema käe ortoosi eest;
  2) üks kord vasaku käe ortoosi eest.

§ 47.   Esmased varased õla- ja küünarliigese ortoosid

  (1) Esmaste varaste õla- ja küünarliigese ortooside kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7001705

OÜ Ortopeediakeskus valmistatav epikondüliidiortoos

30,00

90%

7001738

OÜ Ortopeediakeskus valmistatav õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos

82,80

90%

7003796

OÜ Jalaexpert valmistatav õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos

82,80

90%

7004090

OÜ Jalaexpert valmistatav epikondüliidiortoos

13,80

90%

7007475

Rehan õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos,03-003, Elbow Splint

86,05

90%

7008791

Epikondüliidiortoos Sporlastic CUBIDYN Epicondylitis

21,00

90%

7008814

Õhkpadjaga epikondüliidiortoos 05A DJO Global

16,00

90%

7008825

Condilax epiortoos elastne 5400 DJO Global

20,00

90%

7008836

Mediroyal küünarnukiortoos ribaga EpiCon Temp EU2510

16,00

90%

7008847

Mediroyal epikondüliidiortoos EU2610

16,00

90%

7008858

Otto Bock epikondüliidiortoos Epi Support 7923

12,41

90%

7008869

Otto Bock epikondüliidiortoos Elbow Support 9015

12,41

90%

7008904

Õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos Sporlastic OMO-HIT

80,00

90%

7008915

Õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos Sporlastic NeuroLux II

91,09

90%

7008948

DJO Global rangluumurru ortoos 79-8500X

29,00

90%

7008959

DJO Global õla/käekott 79-8401X

23,00

90%

7008960

DJO Global õlavarreluumurru järgne ortoos 79-9795X

82,00

90%

7008971

DJO Global õlavarreluumurru järgne ortoos koos küünarnuki ortoosiga 11-011X

91,09

90%

7008982

DJO Global ROM küünarnukiortoos 11-0520-x

78,00

90%

7008993

DJO Global küünarliigese immobilisatsiooni ortoos 79-9151X

31,00

90%

7009006

Mediroyal õlavarreortoos 8010

50,00

90%

7009017

Mediroyal ErixOne õlavarreortoos MR990

70,00

90%

7009073

OÜ Ortopeediskeskus valmistatav küünarvarre ekspressortoos, kinnitusega – T-TAPE

82,80

90%

7009084

OÜ Ortopeediakeskus valmistatav küünarliigeseortoos, kinnitusega

82,80

90%

7009095

Otto Bock õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos Shoulder Support 7126

55,00

90%

7009107

Otto Bock õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos Acro Comfort 5055

91,09

90%

7009118

Otto Bock õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos Omo Immobil Sling 50A8

40,00

90%

7009129

Otto Bock õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos Omo Immobil Sling, Abduction 50A9

85,00

90%

7009130

Otto Bock õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos Epi Sensa 50A7

91,09

90%

7009152

Otto Bock õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos Elbow Brace Ulnaris 4823

58,00

90%

7009163

Otto Bock õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos Hyper-ex Warm 7124

91,09

90%

7009174

Otto Bock õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos Shoulder Support 7726

71,00

90%

7009185

Otto Bock õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos Omo Neurexa 5065

91,09

90%

7010851

Epikondüliidiortoos Medi Elbow Strap

30,00

90%

7010862

Epikondüliidiortoos Medi Epicomed

32,00

90%

7010895

Thuasne epikondüliidiortoos SILISTAB EPI

32,00

90%

7010907

Thuasne epikondüliidiortoos CONDYLEX

21,00

90%

7010929

Epikondüliidiortoos Sporlastic Olecranonbandage

32,00

90%

7010930

Epikondüliidiortoos Sporlastic EPI-HIT Classic

42,00

90%

7010941

Mediroyal epikondüliidiortoos Epicon EU2511

16,00

90%

7010952

Õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos SAK-Medi

170,00

90%

7010963

Õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos Medi SLK

170,00

90%

7010974

Medi õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos Omomed

91,09

90%

7010985

Thuasne õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos Immo Vest

60,00

90%

7010996

Sporlastic ROM reguleeritav küünarliigese ortoos

229,00

90%

7011009

Sporlastic OMO-LUX õlaortoos

233,00

90%

7011010

Sporlastic õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos Neuro-LUX

91,09

90%

7013135

Rangluu rihm, Orliman Immobilisers, art. IC-30

99,35

90%

7013517

Õla- ja küünarliigeseortoos Orliman, art. C-44

78,00

90%

7013528

Õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos Orliman Immobilisers art. C-40

55,00

90%

7013562

Õla- ja küünarliigeseortoos Orliman, art. C-45

91,00

90%

7013573

Õla- ja küünarliigeseortoos Orliman, art. C-46

55,00

90%

7013584

Õla- ja küünarliigeseortoos Orliman, art. C-47

91,00

90%

7013595

Õla- ja küünarliigeseortoos Orliman Humertec, art. 94300

91,00

90%

7013607

Õla- ja küünarliigeseortoos Orliman, art. TP-6300

91,00

90%

7013629

Õla- ja küünarliigeseortoos Orliman, Thermo-med, art. 4801

91,00

90%

7013652

Orliman õla- ja küünarliigeseortoos lastele, art. OP1130

78,00

90%

7013663

Orliman õla- ja küünarliigeseortoos lastele, art. OP1131

80,00

90%

7013674

Orliman õla- ja küünarliigeseortoos lastele, art. OP1140

80,00

90%

7013685

Orliman õla- ja küünarliigeseortoos lastele, art. OP1141

80,00

90%

7013821

Orliman õla- ja küünarliigeseortoos lastele, art. OP1132

25,00

90%

7013832

Orliman õla- ja küünarliigeseortoos lastele, art. OP1133

17,00

90%

7015845

Õla- ja küünarliigeseortoos Orliman, Thermo-med, art. 4802

91,00

90%

7015856

Õla- ja küünarliigeseortoos Orliman, Thermo-med, art. 5801

91,00

90%

7015867

Õla- ja küünarliigeseortoos Orliman, Thermo-med, art. 5802

91,00

90%

7015878

Õla- ja küünarliigese postoperatiivne ortoos Orliman Immobilisers, art. C-42A

13,00

90%

7015889

Õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos Orliman Immobilisers, art. C-43A

19,00

90%

7016846

Reh4Mat Slawomir Wronski õlaortoos AM-SOB-02

80,00

90%

7016857

Reh4Mat Slawomir Wronski õlatugi AM-SOB-03

23,00

90%

7016868

Reh4Mat Slawomir Wronski õlatugi AM-SOB

80,00

90%

7016879

Reh4Mat Slawomir Wronski õlatugi AM-BX-01

86,00

90%

7016880

Reh4Mat Slawomir Wronski õlatugi AM-AO-KG-02

91,00

90%

7016891

Reh4Mat Slawomir Wronski õlatugi AM-PS-04

80,00

90%

8001032

BORT select EpiPlus® küünarnukitugi

45,00

90%

8001206

Orlimani silikoonpadjaga küünarliigeseortoos Codisil 9301

43,00

90%

8001993

BORT Stabilo® epikondüliidiortoos

25,00

90%

8002286

Reh4Mat Slawomir Wronski küünarliigeseortoos AM-SL-02

91,09

90%

8002612

BORT OmoBasic® õla- ja küünarvarreortoos

80,00

90%

8003319

BORT ROM õla- ja käevarreortoos

160,00

90%

8003346

BORT OmoXpress õlaortoos

75,00

90%

8004018

BORT OmoTex Traction õla- ja käsivarreortoos

60,00

90%

8004966

Mediroyal universaalne epikondüliidi ortoos

21,00

90%

8006120

Incrediwear õlatugi

60,00

90%

8006609

BORT OmoSAT õla- ja küünarvarreortoos

60,00

90%

8007532

DJO õla abduktsiooni ortoos UltraSling

91,00

90%

8008830

DJO Sully õlga stabiliseeriv tugi

175,00

90%

8009247

Orliman õlga ja küünarliigest fikseeriv rippside C-41

37,00

90%

  (2) Haigekassa võtab üle kindlustatud isikule vajaliku esmase varase õla- ja küünarliigese ortoosi eest tasu maksmise kohustuse kuue kuu jooksul pärast operatsiooni või traumat järgmises ulatuses:
  1) üks kord vasaku kehapoole õla- ja küünarliigese ortoosi eest;
  2) üks kord parema kehapoole õla- ja küünarliigese ortoosi eest.

§ 48.   Esmased varased põlveortoosid

  (1) Esmaste varaste põlveortooside kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7001626

Eesti Ortoosikeskuse OÜ põlveortoos

147,00

90%

7001716

OÜ Ortopeediakeskus valmistatav põlveortoos

300,00

90%

7003673

OÜ Jalaexpert valmistatav põlvetugi

327,75

90%

7004315

OÜ Rehabilitatsiooniabi põlvetugi

327,75

90%

7007543

Rehan Healthcare põlvetugi, A7-025 Active Elastic Gel Pad Knee Stabilizer

60,00

90%

7009196

Põlvetugi Sporlastic ROM knee brace Version

105,16

90%

7009208

Põlvetugi Sporlastic GENU-HIT GS

80,00

90%

7009219

Põlvetugi Sporlastic SUPER-GENUPLUS

80,00

90%

7009242

Põlvetugi Sporlastic V-FORCE Knieorthese

499,00

90%

7009253

Põlvetugi Sporlastic GENUSTABIL KNIE-IMMOB-SCHIENE 0º 50 cm

105,16

90%

7009264

Põlvetugi Sporlastic GENUSTABIL KNIE-IMMOB-SCHIENE 20º 50 cm

105,16

90%

7009275

Põlvetugi Sporlastic GENUSTABIL KNIE-IMMOB-SCHIENE 0º 60 cm

105,16

90%

7009286

Põlvetugi Sporlastic GENUSTABIL KNIE-IMMOB-SCHIENE 20º 60 cm

105,16

90%

7009309

DJO Global ACL põlveortoos 11-160X

105,16

90%

7009310

DJO Global Deluxe lukkudega põlvetugi 81-0758

85,00

90%

7009321

DJO Global Reddie™ põlveortoos 79-8239

55,00

90%

7009332

DJO Global Tru-Pull™ põlveortoos 11-0260X

55,00

90%

7009343

DJO Global Patella ortoos 79-8032X

19,00

90%

7009354

DJO Global Patella ortoos 08A

19,00

90%

7009365

Deroyal Estonia OÜ klassikaline põlvetugi 8050

30,00

90%

7009376

Mediroyal põlveortoos 8052

58,00

90%

7009387

Mediroyal Patella ortoos 8054

19,00

90%

7009398

Mediroyal põlveortoos Genum T3 EU04120

55,00

90%

7009400

Mediroyal Genum T3 Liga X-ease põlveortoos EU04314

95,00

90%

7009422

DJO põlveortoos Defiance 11-7422X

327,75

90%

7009433

DJO põlveortoos Armor 11-144X

300,00

90%

7009444

DJO põlveortoos FullForce põlveortoos 11-322X

300,00

90%

7009455

DJO põlverortoos 4Titude 11-083X

327,75

90%

7009466

Mediroyal põlvetugi 4115

105,16

90%

7009488

OÜ Ortopeediakeskus valmistatav põlveortoos dünaamiline, jõumooduliga – DIRAME

327,75

90%

7009499

Otto Bock põlvetugi Genu Therma Tendon 8385

33,00

90%

7009501

Otto Bock põlvetugi Genu Therma Chondro 8386

40,00

90%

7009523

Otto Bock põlvetugi Genu Therma 8361

26,00

90%

7009556

Otto Bock põlvetugi Genu Therma Patella 8364

32,00

90%

7009567

Otto Bock põlvetugi Genu Therma Fit 8354

45,00

90%

7009578

Otto Bock põlvetugi Elastic Knee Support 2041

26,00

90%

7009589

Otto Bock põlvetugi Genu Carezza Patella Stabilizer 8360

58,00

90%

7009590

Otto Bock põlvetugi Genu Carezza 8358

74,00

90%

7009602

Otto Bock põlvetugi Genu Carezza, wrapparound 8362

77,00

90%

7009613

Otto Bock põlvetugi Genu Comfort 8255

77,00

90%

7009624

Otto Bock põlvetugi Genu Direxa 8356

105,16

90%

7009635

Otto Bock põlvetugi Genu Direxa, wraparound 8353

105,16

90%

7009646

Otto Bock põlvetugi Genu Stable 7159

96,00

90%

7009657

Otto Bock põlvetugi Knee Support Relieving Pad 7782

64,00

90%

7009668

Otto Bock põlvetugi Knee X-Stable with Patellar Support 7781

84,00

90%

7010042

Otto Bock kogujalaortoos Genu Direxa Stable Long 8359

192,00

90%

7010053

Otto Bock kogujalaortoos Genu Direxa Stable Long, wraparound 8368

272,55

90%

7010064

Otto Bock kogujalaortoos Genu Neurexa 8165

256,00

90%

7010075

Otto Bock põlveortoos Genu Immobil 8060

78,00

90%

7011021

Põlvetugi Medi M.4 (universaalne tüüp)

105,16

90%

7011032

Põlvetugi Medi Protect

90,00

90%

7011043

Põlvetugi Medi ROM

190,00

90%

7011054

Põlvetugi Medi Stabimed

135,00

90%

7011087

Thuasne põlveortoos Genu Ligaflex

90,00

90%

7011098

Thuasne põlvetugi Genu Ligaflex ROM

195,00

90%

7011100

Thuasne põlvetugi Ligaflex 2370

105,16

90%

7011111

Thuasne põlvetugi Ligaflex

90,00

90%

7011133

Sporlastic põlvetugi Patelladyn

90,00

90%

7013191

Orliman põlvetugi Rodisil art. 8104 / 9104

74,00

90%

7013214

Orliman põlvetugi Rodisil Plus art. 8106 / 9106

101,55

90%

7013236

Nurgaga põlvetugi Orliman 3-Tex, art. 6104

105,16

90%

7013247

Nurgaga põlvetugi Orliman 3-Tex, art. 6104-A

105,16

90%

7013258

Nurgaga põlvetugi Orliman 3-Tex, art. 6112

105,16

90%

7013270

Orliman põlvetugi nurga fikseerimisega, art. 94250

250,00

90%

7013326

Orlimani põlvetugi lastele, art. OP1180

95,00

90%

7013337

Orlimani põlvetugi lastele, art. OP1181

90,00

90%

7013348

Orlimani põlvetugi lastele, art. OP1182

95,00

90%

7013359

Orlimani põlvetugi lastele, art. OP1184

90,00

90%

7013416

Orliman põlveortoos, art. 94261

275,00

90%

7015621

AS Ida-Tallinna Keskhaigla valmistatav põlvetugi

327,75

90%

7015799

Orliman nurgaga põlvetugi 3-Tex, art. 7112

105,16

90%

7015801

Orliman nurgaga põlvetugi 3-Tex, art. 7104

105,16

90%

7015812

Orliman nurgaga põlvetugi 3-Tex, art. 7104-A

57,00

90%

7015823

Põlvetugi Orliman, nurga fikseerimisega, art. 6112

105,16

90%

7015834

Põlvetugi Orliman, nurga fikseerimisega, art. 7112

105,16

90%

7016565

Reh4Mat Slawomir Wronski reguleeritava nurgaga laste põlveortoos AM-DOSK-Z/1R

105,00

90%

7016576

Reh4Mat Slawomir Wronski eest avatav reguleeritava nurgaga laste põlveortoos AM-DOSK-O/1R

105,00

90%

7016587

Reh4Mat Slawomir Wronski osaliselt jäiga külgtoestusega laste põlveortoos AM-DOSK-Z/S-A

90,00

90%

7016598

Reh4Mat Slawomir Wronski põlveortoos AM-TUD-KD

105,00

90%

7016600

Reh4Mat Slawomir Wronski jäiga küljetoestusega põlveortoos AM-OSK-Z/2

105,00

90%

7016611

Reh4Mat Slawomir Wronski osaliselt jäiga külgtoestusega põlveortoos AM-OSK-Z/S-P

80,00

90%

7016622

Reh4Mat Slawomir Wronski patella tugi AS-KX-04

90,00

90%

7016633

Reh4Mat Slawomir Wronski osaliselt jäiga külgtoestusega põlveortoos AS-SK/A

90,00

90%

7016644

Össur International põlveortoos CTI Custom Knee

327,00

90%

8001415

DJO post-op pikendatav põlveortoos

120,00

90%

8001604

BORT StabiloGen® Eco põlvetugi lastele

40,00

90%

8002097

Mediroyal CRX baas põlveortoos

72,00

90%

8002263

BORT Asymmetric® põlvetugi

69,00

90%

8003016

Mediroyal CRX patella põlveortoos

75,00

90%

8003858

Thuasne GenuPro Comfort, art. 2346

90,00

90%

8004280

Bauerfeind GenuTrain® põlveortoos

79,00

90%

8004614

DJO põlveortoos OA Lite

105,00

90%

8004951

Thuasne GenuPro Activ

90,00

90%

8005222

Medi põlveortoos Protect.ROM telescopic

190,00

90%

8005676

Medi lühike pehme põlveortoos Stabimed pro, art. G08006

155,00

90%

8005682

Orlimani funktsionaalne põlveortoos reguleeritava nurgaga OCR200

250,00

90%

8005690

Incrediwear põlvetugi

47,10

90%

8006108

DJO põlveortoos liigenditega Tru-Pull

70,00

90%

8006201

DJO elastne põlveortoos rihmaga Genou

40,00

90%

8006214

DJO 3-panel põlveortoos

40,00

90%

8006329

DJO elastne põlveortoos külgtugedega Aligua

55,00

90%

8006579

BORT Asymmetric® Plus põlvetugi

100,00

90%

8006776

Medi protect.ROM/cool

190,00

90%

8006892

Põlveortoos DJO OA Reaction Web

105,00

90%

8007448

Genumedi põlvetugi K10220

60,00

90%

8007491

DJO TROM advance põlveortoos

120,00

90%

8007546

BORT StabiloGen® Eco põlvetugi

40,00

90%

8008641

DJO põlvetugi Legend

320,00

90%

8008762

Reh4Mat Slawomir Wronski põlveortoos AM-OSK-O/2

101,00

90%

8008927

DJO põlveortoos Reaction

70,00

90%

8009580

Medi fikseeriv kogujalaortoos

105,16

90%

8009589

Mediroyal CRX artro põlveortoos

80,00

90%

8009766

DJO X-Act ROM Lite põlveortoos

120,00

90%

  (2) Haigekassa võtab üle kindlustatud isikule vajaliku esmase varase põlveortoosi eest tasu maksmise kohustuse kuue kuu jooksul pärast operatsiooni või traumat järgmises ulatuses:
  1) üks kord parema jala põlveortoosi eest;
  2) üks kord vasaku jala põlveortoosi eest.

§ 49.   Esmased varased jalaortoosid

  (1) Esmaste varaste jalaortooside kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7001637

Eesti Ortoosikeskuse OÜ valmistatav kogujalaortoos (tugiaparaat)

583,05

90%

7001660

Eesti Ortoosikeskuse OÜ jalaortoos

112,00

90%

7001727

OÜ Ortopeediakeskus valmistatav kogujalaortoos (tugiaparaat)

583,05

90%

7001750

OÜ Ortopeediakeskus valmistatav korrigeeriv jalatugi

112,00

90%

7003516

OÜ Jalaexpert valmistatav kogujalaortoos (tugiaparaat)

583,05

90%

7004304

OÜ Rehabilitatsiooniabi hüppeliigest fikseeriv ortoos kinnitusega

151,80

90%

7004360

OÜ Jalaexpert valmistatav korrigeeriv jalatugi

151,80

90%

7007587

Rehan kogujalaortoos, O9-012 Ankle Walker with Pull-Lock ROM

262,68

90%

7007699

Rehan korrigeeriv jalatugi, A9-017 Active Elastic Gel Pad Ankle Support

50,00

90%

7009747

Korrigeeriv jalatugi Sporlastic FIBULO-TAPE

71,06

90%

7009758

Korrigeeriv jalatugi Sporlastic ARTHROFIX

71,06

90%

7009769

Korrigeeriv jalatugi Sporlastic Neurodyn Comfort

114,00

90%

7009781

DJO Global Plantar Fasciitis öölahas 79-9772X

71,06

90%

7009804

Schein Orthopädie Hallux Valgus saabas 322047

71,06

90%

7009815

DJO Global MaxTrax™ Air Rom 79-9543X

100,00

90%

7009826

DJO Global Aircast SP walker (lühike õhuga) 01A

100,00

90%

7009837

DJO Global Aircast FP walker (pikk õhuga) 01F

100,00

90%

7009848

DJO Global MaxTrax™ Rom Walker (pikk, õhuga, reguleeritava nurgaga) 11-138X

100,00

90%

7009859

DJO Global Aircast A60 hüppeliigesetugi 02T

55,00

90%

7009860

DJO jalatugilahas pehmendusega 79-7228X

71,06

90%

7009871

Mediband korrigeeriv jalatugi Swede-O Tarsal Lok™ 511X

43,00

90%

7009882

Camp Scandinavia AB jalalaba ortoos koos pehmendusega ToeOff 28405

151,80

90%

7009927

Otto Bock fikseeriv jalatugi, art. 50S20-1

78,00

90%

7009938

Otto Bock korrigeeriv jalatugi, art. 50S1

71,06

90%

7009949

Otto Bock korrigeeriv jalatugi, art. 28U90

64,00

90%

7009950

OÜ Ortopeediakeskus valmistatav hüppeliigese jalaortoos, dünaamiline mooduliga DIRAME

151,80

90%

7009961

OÜ Ortopeediakeskus valmistatav korrigeeriv jalatugi, ekspressortoos kinnitusega – T-TAPE

151,80

90%

7009972

Otto Bock kogujalaortoos Malleo Immobil Walker, low 50S11-1

117,00

90%

7009983

Otto Bock kogujalaortoos Malleo Immobil Air Walker, low 50S14-1

154,00

90%

7009994

Otto Bock kogujalaortoos Malleo Immobil Walker, high 50S10-1

117,00

90%

7010008

Otto Bock kogujalaortoos Malleo Immobil Air Walker, high 50S12-1

272,55

90%

7010019

Otto Bock kogujalaortoos Malleo Immobil ROM Walker 50S15-1

145,00

90%

7010086

Otto Bock kogujalaortoos Genu Immobil Vario 8065

179,00

90%

7010097

Otto Bock kogujalaortoos Genu Immobil Vario T 8066

150,00

90%

7010109

Otto Bock korrigeeriv jalatugi Hallux Valgus Comfort 509

20,00

90%

7010110

Otto Bock korrigeeriv jalatugi Hallux Valgus Combo Comfort 510

20,00

90%

7010121

Otto Bock korrigeeriv jalatugi Elastic Ankle Support 502

20,00

90%

7010132

Otto Bock korrigeeriv jalatugi Elastic Ankle Support 504

20,00

90%

7010143

Otto Bock korrigeeriv jalatugi Malleo Sensa 50S5

71,06

90%

7010154

Otto Bock korrigeeriv jalatugi Malleoform 7175

71,06

90%

7010165

Otto Bock korrigeeriv jalatugi Ankle Brace 7772

71,06

90%

7010176

Otto Bock korrigeeriv jalatugi Active Ancle 7680

71,06

90%

7010187

Otto Bock korrigeeriv jalatugi Malleo Sprint 50S3

48,00

90%

7010198

Otto Bock korrigeeriv jalatugi Force Ankle Brace Light 7774

65,00

90%

7010200

Otto Bock korrigeeriv jalatugi Malleo TriStep 50S8

71,06

90%

7010211

Otto Bock korrigeeriv jalatugi Malleo Direxa Stirrup 50S9

71,06

90%

7010222

Otto Bock korrigeeriv jalatugi Lace Up Ankle 7771

39,00

90%

7010233

Otto Bock korrigeeriv jalatugi Ankle Receptor X-Stable 7761

40,00

90%

7011177

Korrigeeriv jalatugi Medi Achimed/Levamed

60,00

90%

7011188

Korrigeeriv jalatugi Medi ROM Walker Control

71,06

90%

7011199

Korrigeeriv jalatugi Medi M.step

65,00

90%

7011201

Thuasne korrigeeriv jalatugi Dynastab

55,00

90%

7011212

Thuasne korrigeeriv jalatugi Ligastrap IMMO

65,00

90%

7011223

Thuasne korrigeeriv jalatugi Walker Comtrol ROM

71,06

90%

7011234

Korrigeeriv jalatugi Sporlastic SWEDE-O-UNIVERSAL

55,00

90%

7011267

Korrigeeriv jalatugi Sprlastic ACHILLO-HIT

71,06

90%

7013360

Korrigeeriv jalatugi Orliman, Tobiplus, EST-090

63,00

90%

7013371

Korrigeeriv jalatugi Orliman, TOB-500

45,00

90%

7013382

Korrigeeriv jalatugi Orliman, Tobisil, art. 8401

71,06

90%

7013449

Kogujalaortoos Orliman, ROM Walker EST-086

272,55

90%

7013461

Kogujalaortoos Orliman, art. TP-2100

147,00

90%

7013494

Kogujalaortoos Walkers, Orliman, art. EST-088

170,00

90%

7013506

Orliman jalatugi lastele, art. OP1190

50,00

90%

7015508

OÜ Rehabilitatsiooniabi valmistatav korrigeeriv jalatugi

151,80

90%

7015542

AS Ida-Tallinna Keskhaigla valmistatav korrigeeriv jalatugi

151,80

90%

7016385

Reh4Mat Slawomir Wronski hüppeliigese tugi AM-OSS-03

71,00

90%

7016396

Reh4Mat Slawomir Wronski hüppeliigese tugi U-SS-01

40,00

90%

7016408

Reh4Mat Slawomir Wronski hüppeliigese tugi AM-OSS-02

67,00

90%

7016419

Reh4Mat Slawomir Wronski hüppeliigese tugi AM-SX-03

71,00

90%

7016420

Reh4Mat Slawomir Wronski hüppeliigese tugi AM-OSS-07

71,00

90%

7016431

Reh4Mat Slawomir Wronski hüppeliigese tugi AM-SX-07

71,00

90%

7016442

Reh4Mat Slawomir Wronski kogujalaortoos AM-KD-AM/1R

262,00

90%

7016464

Reh4Mat Slawomir Wronski Hallux valgus tugi AM-OP-02

28,00

90%

7016497

MDH Sp.zoo pneumaatiline kogujalaortoos Q62O11

150,00

90%

7016509

Össur International jalatugi Össur Foot-Up

71,00

90%

7016521

Össur International jalatugi Össur Formfit

71,00

90%

8001344

DJO PodaLib Dünaamiline AFO

55,00

90%

8001758

BORT Air Walker short saabaslahas

71,00

90%

8001804

DJO jalaortoos Super Lite Afo

40,00

90%

8003844

BORT select TaloStabil® Plus hüppeliigese tugi

40,00

90%

8004092

BORT operatsioonijärgne jalanõu kinnise ninaga

35,00

90%

8004113

Incrediwear hüppeliigese tugiside

32,70

90%

8004348

BORT TaloFX® pehme hüppeliigese tugi

60,00

90%

8004536

BORT select TaloStabil® hüppeliigese tugi

50,00

90%

8004689

DJO DonJoy Nextep™ Contour™ Walker jalaortoos

100,00

90%

8004824

BORT select AchilloStabil® Plus hüppeliigese tugi

60,00

90%

8004868

DJO hüppeliigese ortoos elastne lisarihmaga

20,00

90%

8005075

Mediroyal Armis Light hüppeliigese ortoos

45,00

90%

8005229

DJO hüppeliigese tugi Lace-Up

55,00

90%

8005495

Orliman kogujalaortoos Walker Fixed EST-087

272,55

90%

8005705

Orliman kogujalaortoos Walker lastele OP1191

71,06

90%

8005898

BORT TaloFX® pehme hüppeliigese tugi lastele

60,00

90%

8005919

BORT Air Walker Long saabaslahas

71,00

90%

8005926

DJO hüppeliigese ortoos AirLift PTTD

55,00

90%

8006167

BORT AchilloStabil® Eco hüppeliigese tugi

50,00

90%

8006946

DJO Aircast jalaortoos

75,00

90%

8007114

DJO hüppeliigese ortoos Air Sport

55,00

90%

8007200

DJO hüppeliigese ortoos Stabilizing pro

55,00

90%

8007409

Reh4Mat Slawomir Wronski hüppeliigese tugi AM-OSS-10

71,00

90%

8007490

Mediroyal CRX Achillex hüppeliigese ortoos achilleuse lisatoega

46,00

90%

8008174

BORT operatsioonijärgne jalanõu lahtise ninaga

35,00

90%

8008863

DJO hüppeliigese tugi Airheel

40,00

90%

8008892

Hallufix Bunion Aid varbasirutus ortoos

30,00

90%

8008925

Esmane varane Orliman jalaortoos TN-241

35,00

90%

8009730

DJO hüppeliigese ortoos Air stirrup

55,00

90%

  (2) Haigekassa võtab üle kindlustatud isikule vajaliku esmase varase jalaortoosi eest tasu maksmise kohustuse üks kord kuue kuu jooksul pärast operatsiooni või traumat järgmises ulatuses:
  1) üks kord parema jala jalaortoosi eest;
  2) üks kord vasaku jala jalaortoosi eest.

§ 50.   Esmased varased selja- ja nimmepiirkonna ortoosid

  (1) Esmaste varaste selja- ja nimmepiirkonna ortooside kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7001659

Eesti Ortoosikeskuse OÜ valmistatav tugikorsett

198,00

90%

7001749

OÜ Ortopeediakeskus valmistatav tugikorsett termoplastist, toestav

476,10

90%

7004045

OÜ Rehabilitatsiooniabi individuaalselt valmistatav nimme-ristluu osa toestav tugikorsett

476,10

90%

7004405

OÜ Jalaexpert valmistatav tugikorsett

476,10

90%

7007789

Rehan seljatugi Comfort A5-065

80,00

90%

7010244

Medi tugikorsett protect Dorsofix

104,89

90%

7010255

Thuasne tugikorsett Lombax Activity

70,00

90%

7010266

Tugikorsett Sporlastic VERTEBRADYN-AKTIV

104,89

90%

7010277

Tugikorsett Sporlastic Vertebradyn X-Strong

454,00

90%

7010299

Mediroyal seljaortoos lisarihmadega 8041

61,00

90%

7010301

Mediroyal seljaortoos EU300X

55,00

90%

7010312

Mediroyal Prolign Lumbaar ortoos 1350

80,00

90%

7010323

DJO Global Sacro-lumbaar ortoos lisarihmadega 79-8926X

56,00

90%

7010334

Mediroyal seljaortoos MR8830

53,00

90%

7010356

Mediroyal Ultralign™ TLSO korsett UPT1XXX

104,89

90%

7010378

Mediroyal tugikorsett EU 3000

55,00

90%

7010389

Mediroyal tugikorsett EU 3001

55,00

90%

7010402

Otto Bock tugikorsett, art. 28R140N

104,89

90%

7010413

OÜ Ortopeediakeskus valmistatav Boston korsett

476,10

90%

7010424

OÜ Ortopeediakeskus valmistatav tugikorsett, elastne

380,00

90%

7010446

Otto Bock tugikorsett Lumbo Therma 50R8

91,00

90%

7010457

Otto Bock tugikorsett Dorso Carezza Posture 50R49

70,00

90%

7010468

Otto Bock tugikorsett Lumbo Carezza 50R40

100,00

90%

7010480

Otto Bock tugikorsett Lumbo Direxa 50R50

100,00

90%

7010491

Otto Bock tugikorsett Lumbo Direxa Women 50R51

100,00

90%

7010503

Otto Bock tugikorsett Lumbo Carezza High 50R42

104,89

90%

7010514

Otto Bock tugikorsett Dosi Comfort 1055

104,89

90%

7010525

Otto Bock tugikorsett Lumbo Direxa High 50R52

104,89

90%

7010536

Otto Bock tugikorsett Dosi Comfort Stable 1056

104,89

90%

7010547

Otto Bock tugikorsett Dorso Direxa Posture 50R59

104,89

90%

7010558

Otto Bock tugikorsett Stutzy EQ 1121

96,00

90%

7010570

Otto Bock tugikorsett Stutzy EQ Abdo High 1125

96,00

90%

7011278

Tugikorsett Medi Lumbamed Stabil

90,00

90%

7011290

Tugikorsett Medi 4C

104,89

90%

7011313

Thuasne tugikorsett Dynacross Activity

85,00

90%

7011324

Thuasne tugikorsett Lombacross Activity

90,00

90%

7011335

Thuasne tugikorsett Lombax Dorso

90,00

90%

7011346

Thuasne tugikorsett Lombax H

90,00

90%

7011357

Tugikorsett Sporlastic VERTEBRADYN-SENSO

104,89

90%

7011368

Tugikorsett Sporlastic VERTEBRADYN-STRONG

104,89

90%

7011379

Tugikorsett Sporlastic VERTEBRADYN-STABIL

95,00

90%

7013090

Tugikorsett, Orliman, art. Lumbitron Elite, art. LTG-285

104,89

90%

7013102

Tugikorsett, Orliman, art. Lumbitron Elite, art. LTG-275

104,89

90%

7013113

Tugikorsett, Orliman, art. Lumbitron Elite Duo, art. LTG-305

79,00

90%

7013124

Tugikorsett, Orliman, art. Lumbitron Elite Duo, art. LTG-375

104,89

90%

7013146

Seljaortoos Orliman, Lumbitron, art. LT-320

235,00

90%

7013157

Seljaortoos Orliman, Dorso Evotec, art. EV-303

177,00

90%

7013168

Seljaortoos Orliman, JEWETT, art. J001

235,00

90%

7013179

Seljaortoos Orliman, Lumbitron, art. LT-280

104,89

90%

7013180

Seljaortoos Orliman, Lumbitron, art. LT-290

104,89

90%

7016701

Reh4Mat Slawomir Wronski seljaortoos AR-SO-01

104,00

90%

7016712

Reh4Mat Slawomir Wronski seljaortoos AM-WSP-01

104,00

90%

7016723

Reh4Mat Slawomir Wronski seljaortoos AM-PES-02

78,00

90%

7016734

Reh4Mat Slawomir Wronski seljaortoos AM-WSP-06

104,00

90%

7016745

Reh4Mat Slawomir Wronski seljaortoos AR-SO-02

104,00

90%

7016756

Reh4Mat Slawomir Wronski seljaortoos AM-SO-06

104,00

90%

7016767

Reh4Mat Slawomir Wronski seljaortoos OT-06

104,00

90%

7016789

Reh4Mat Slawomir Wronski seljaortoos AM-SO-01

104,00

90%

7016790

Reh4Mat Slawomir Wronski seljaortoos OT-02

99,00

90%

7016802

Reh4Mat Slawomir Wronski seljaortoos OT-03

99,00

90%

8001230

Mediroyal Back X-Low seljaortoos

38,20

90%

8001608

Orlimani jäik alaseljaortoos 4 splindiga Evotec EV-100

104,89

90%

8003573

BORT VarioPlus erilaiusega seljatugi

140,00

90%

8003607

BORT naiste tugivöö roietele

22,00

90%

8005483

BORT select Stabilo® Lady seljatugi

104,00

90%

8005518

Alaseljaortoos Orliman Sacroiliac belt SD102

94,00

90%

8006248

BORT meeste tugivöö roietele

22,00

90%

8006458

DJO kompressiooniga seljatugi

60,00

90%

8006508

DJO seljaortoos Actistarps

60,00

90%

8007911

BORT select Stabilo® seljatugi

104,00

90%

8008715

DJO seljaortoos Conforstraps

60,00

90%

8009214

Incrediwear seljatugi

88,70

90%

  (2) Haigekassa võtab üle kindlustatud isikule vajaliku esmase varase selja- ja nimmepiirkonna ortoosi eest tasu maksmise kohustuse üks kord kuue kuu jooksul pärast operatsiooni või traumat.

§ 51.   Esmased varased kaelaortoosid

  (1) Esmaste varaste kaelaortooside kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7010581

Otto Bock kaelatugi Philadelphia 50C40

40,00

90%

7014417

Traumajärgne Orliman kaelaortoos, art. CC2106

20,00

90%

7014428

Traumajärgne Orliman kaelaortoos, art. CC2108

20,00

90%

7014439

Traumajärgne Orliman kaelaortoos, art. CC2109

20,00

90%

7014440

Traumajärgne Orliman kaelaortoos, art. CC2111

20,00

90%

7014451

Traumajärgne Orliman kaelaortoos Philadelphia, art. CC2503 (8,3 cm)

40,00

90%

7014462

Traumajärgne Orliman kaelaortoos Philadelphia, art. CC2504 (10,8 cm)

40,00

90%

7015968

Traumajärgne Orliman kaelaortoos lisatoestusega, art. CC2206

20,00

90%

7015979

Traumajärgne Orliman kaelaortoos lisatoestusega, art. CC2208

20,00

90%

7015980

Traumajärgne Orliman kaelaortoos lisatoestusega, art. CC2209

20,00

90%

7015991

Traumajärgne Orliman kaelaortoos lisatoestusega, art. CC2211

20,00

90%

7016813

Timago International kaelatugi TGO-CKPH 103

40,00

90%

7016824

Timago International kaelatugi TGO-CKS 101

18,00

90%

  (2) Haigekassa võtab üle kindlustatud isikule vajaliku esmase varase kaelaortoosi eest tasu maksmise kohustuse üks kord kolme kuu jooksul pärast traumat või operatsiooni.

§ 52.   Esmased varased puusa- ja jalaproteesid

  (1) Esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate puusa- ja jalaproteeside kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7001312

Eesti Ortoosikeskuse OÜ sääreprotees

745,20

90%

7001323

Eesti Ortoosikeskuse OÜ reieprotees

1238,55

90%

7001334

Eesti Ortoosikeskuse OÜ puusa eksartikulatsioonijärgne protees

2263,21

90%

7001367

Eesti Ortoosikeskuse OÜ põlve eksartikulatsioonijärgne protees

1283,40

90%

7001435

OÜ Ortopeediakeskus sääreprotees lamineeritud hülsiga

2850,00

90%

7001446

OÜ Ortopeediakeskus reieprotees lamineeritud hülsiga

3775,00

90%

7001457

OÜ Ortopeediakeskus puusa eksartikulatsioonijärgne protees

2263,21

90%

7001480

OÜ Ortopeediakeskus põlve eksartikulatsioonijärgne protees

1283,40

90%

7003460

OÜ Rehabilitatsiooniabi reieprotees lamineeritud hülsiga

4095,00

90%

7003606

OÜ Rehabilitatsiooniabi põlve eksartikulatsioonijärgne protees

1283,40

90%

7004102

OÜ Jalaexpert sääreprotees

2668,00

90%

7004180

OÜ Rehabilitatsiooniabi sääreprotees lamineeritud hülsiga

2875,00

90%

7004416

OÜ Rehabilitatsiooniabi puusa eksartikulatsioonijärgne protees

2263,21

90%

7004450

OÜ Jalaexpert puusa eksartikulatsioonijärgne protees

4108,00

90%

7004551

OÜ Jalaexpert põlve eksartikulatsioonijärgne protees

3743,00

90%

7004720

OÜ Jalaexpert reieprotees

3743,00

90%

7015610

AS Ida-Tallinna Keskhaigla põlve eksartikulatsioonijärgne protees

1283,40

90%

7015654

AS Ida-Tallinna Keskhaigla reieprotees

1238,55

90%

7015687

AS Ida-Tallinna Keskhaigla sääreprotees

745,20

90%

8001635

Proteesimeister OÜ sääreprotees lamineeritud hülsiga

2700,00

90%

8001775

Technical Orthopedic Solutions OÜ reieprotees

3743,00

90%

8002720

Technical Orthopedic Solutions OÜ sääreprotees

2668,00

90%

8003904

Proteesimeister OÜ reieprotees lamineeritud hülsiga

3730,00

90%

8009191

Technical Orthopedic Solutions OÜ puusaprotees

4108,00

90%

  (2) Haigekassa võtab üle kindlustatud isikule vajaliku üksiktellimusel valmistatava esmase varase puusa- ja jalaproteesi eest tasu maksmise kohustuse kuue kuu jooksul pärast operatsiooni või traumat järgmises ulatuses:
  1) üks kord parema kehapoole sääre-, reie-, puusa- või põlveproteesi eest;
  2) üks kord vasaku kehapoole sääre-, reie-, puusa- või põlveproteesi eest.

§ 53.   Esmased varased õla- ja käeproteesid

  (1) Esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate õla- ja käeproteeside kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7001277

Eesti Ortoosikeskuse OÜ randmeliigese eksartikulatsioonijärgne protees

451,95

90%

7001288

Eesti Ortoosikeskuse OÜ küünarvarreprotees (kosmeetiline)

351,90

90%

7001299

Eesti Ortoosikeskuse OÜ küünarvarreprotees (funktsionaalne)

966,01

90%

7001301

Eesti Ortoosikeskuse OÜ õlavarreprotees

634,80

90%

7001390

OÜ Ortopeediakeskus randmeliigese eksartikulatsioonijärgne protees

451,95

90%

7001402

OÜ Ortopeediakeskus küünarvarreprotees (kosmeetiline)

351,90

90%

7001413

OÜ Ortopeediakeskus küünarvarreprotees (funktsionaalne)

966,01

90%

7001424

OÜ Ortopeediakeskus õlavarreprotees

634,80

90%

7003392

OÜ Rehabilitatsiooniabi küünarvarreprotees (funktsionaalne)

966,01

90%

7003527

OÜ Jalaexpert küünarvarreprotees (funktsionaalne)

1860,00

90%

7003594

OÜ Rehabilitatsiooniabi randmeliigese eksartikulatsioonijärgne protees

451,95

90%

7003718

OÜ Jalaexpert küünarvarreprotees (kosmeetiline)

1520,00

90%

7003729

OÜ Rehabilitatsiooniabi õlavarreprotees (kosmeetiline)

634,80

90%

7003820

OÜ Jalaexpert randmeliigese eksartikulatsioonijärgne protees

1620,00

90%

7004371

OÜ Rehabilitatsiooniabi küünarvarreprotees (kosmeetiline)

351,90

90%

7004652

OÜ Jalaexpert õlavarreprotees

2140,00

90%

8008229

Technical Orthopedic Solutions OÜ randmeprotees

1620,00

90%

  (2) Haigekassa võtab üle kindlustatud isikule vajaliku üksiktellimusel valmistatava esmase varase õla- ja käeproteesi eest tasu maksmise kohustuse kuue kuu jooksul pärast operatsiooni või traumat järgmises ulatuses:
  1) üks kord parema kehapoole õla-, küünarvarre- või randmeproteesi eest;
  2) üks kord vasaku kehapoole õla-, küünarvarre- või randmeproteesi eest.

§ 54.   Esmased varased sõrmeproteesid

  (1) Esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate sõrmeproteeside kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7001266

Eesti Ortoosikeskuse OÜ sõrmeprotees

31,05

90%

7001389

OÜ Ortopeediakeskus sõrmeprotees

31,05

90%

7003325

OÜ Jalaexpert sõrmeprotees

31,05

90%

7004270

OÜ Rehabilitatsiooniabi sõrmeprotees

31,05

90%

  (2) Haigekassa võtab üle kindlustatud isikule vajaliku üksiktellimusel valmistatava esmase varase sõrmeproteesi eest tasu maksmise kohustuse üks kord kuue kuu jooksul pärast operatsiooni või traumat järgmises ulatuses:
  1) kuni viie parema käe sõrmeproteesi eest;
  2) kuni viie vasaku käe sõrmeproteesi eest.

§ 55.   Esmased varased proteesi kordushülsid

  (1) Esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate proteesi kordushülsside kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7001345

Eesti Ortoosikeskuse OÜ sääreproteesi kordushülss, silikoonhülss

462,30

90%

7001356

Eesti Ortoosikeskuse OÜ reieproteesi kordushülss

614,10

90%

7001468

OÜ Ortopeediakeskus sääreproteesi kordushülss, lamineeritud

1185,00

90%

7001479

OÜ Ortopeediakeskus reieproteesi kordushülss, lamineeritud

1500,00

90%

7003213

OÜ Jalaexpert reieproteesi kordushülss

1490,00

90%

7003617

OÜ Rehabilitatsiooniabi reieproteesi kordushülss, lamineeritud

1550,00

90%

7003976

OÜ Jalaexpert sääreproteesi kordushülss, silikoonhülss

1180,00

90%

7004663

OÜ Rehabilitatsiooniabi sääreproteesi kordushülss, lamineeritud

1185,00

90%

7015665

AS Ida-Tallinna Keskhaigla reieproteesi kordushülss

614,10

90%

7015698

AS Ida-Tallinna Keskhaigla sääreproteesi kordushülss

462,30

90%

8001413

Proteesimeister OÜ reieproteesi kordushülss, lamineeritud

1440,00

90%

8005874

Proteesimeister OÜ sääreproteesi kordushülss, lamineeritud

1185,00

90%

  (2) Haigekassa võtab üle kindlustatud isikule vajaliku üksiktellimusel valmistatava esmase varase proteesi kordushülsi eest tasu maksmise kohustuse üheksa kuu jooksul pärast operatsiooni järgmises ulatuses:
  1) kuni kaks korda parema kehapoole sääre- või reieproteesi kordushülsi eest;
  2) kuni kaks korda vasaku kehapoole sääre- või reieproteesi kordushülsi eest.

§ 56.   Ravikontaktläätsed

  (1) Ravikontaktläätsede kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7000816

Keratopaatia ravikontaktlääts Johnson&Johnson

19,91

90%

7000827

Keratokoonuse kontaktlääts Gas permable

141,32

90%

7000849

Imikute ja kuni 6-aastaste laste ravikontaktlääts Z6/ZP

79,61

90%

7000861

Imikute ja kuni 6-aastaste laste ravikontaktlääts Silisoft

220,00

90%

  (2) Haigekassa võtab üle kindlustatud isikule vajalike ravikontaktläätsede eest tasu maksmise kohustuse järgmistel juhtudel järgmises ulatuses:
  1) keratokoonuse või imiku ja kuni 6-aastase lapse afaakia ravi korral kuni 24 ravikontaktläätse eest ühe silma kohta kalendripoolaastas;
  2) keratokoonuse või imiku ja kuni 6-aastase lapse afaakia ravi korral kuni 48 ravikontaktläätse eest kahe silma kohta kalendripoolaastas;
  3) keratopaatia ravi korral kuni 12 ravikontaktläätse eest ühe silma kohta kalendripoolaastas;
  4) keratopaatia ravi korral kuni 24 ravikontaktläätse eest kahe silma kohta kalendripoolaastas.

§ 57.   Põletushaigete surverõivad

  (1) Põletushaigete surverõivaste kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

8001177

Särk lühikeste varrukatega (täiskasvanud)

138,27

90%

8001214

Lõua-kaela tugiside (lapsed kuni 12 a)

41,38

90%

8001313

Sõrmkinnas (täiskasvanud)

108,48

90%

8001664

Säär – lühike (lapsed kuni 12 a)

25,91

90%

8001821

Varrukas – pikk (täiskasvanud)

39,48

90%

8001907

Varrukas – pikk (lapsed kuni 12 a)

35,53

90%

8001922

Sukk vöökinnitusega (lapsed kuni 12 a)

69,22

90%

8001929

Lõua-kaela tugiside (täiskasvanud)

45,98

90%

8002121

Varrukas rindkere kinnitusega (täiskasvanud)

63,17

90%

8002356

Pikad püksid (lapsed kuni 12 a)

124,98

90%

8002368

Varrukas – lühike (täiskasvanud)

28,80

90%

8002568

Pikad püksid (täiskasvanud)

138,87

90%

8003429

Säär – pikk (täiskasvanud)

53,41

90%

8003553

Sukk (lapsed kuni 12 a)

53,93

90%

8003605

Poolkinnas küünarliigeseni (lapsed kuni 12 a)

122,91

90%

8003921

Säär – vöökinnitusega (lapsed kuni 12 a)

77,32

90%

8004036

Särk pikkade varrukatega (täiskasvanud)

153,95

90%

8004132

Lühikesed püksid (täiskasvanud)

102,14

90%

8004314

Näomask avatud (täiskasvanud)

48,12

90%

8004490

Lühikesed püksid (lapsed kuni 12 a)

94,33

90%

8004590

Kehakate varrukateta (täiskasvanud)

128,18

90%

8004883

Säär – vöökinnitusega (täiskasvanud)

85,92

90%

8004918

Põlvik (täiskasvanud)

54,34

90%

8005531

Poolkinnas (täiskasvanud)

108,48

90%

8005670

Särk varrukateta (täiskasvanud)

80,35

90%

8005823

Sõrmkinnas küünarliigeseni (lapsed kuni 12 a)

122,91

90%

8005952

Näomask kinnine (lapsed kuni 12 a)

74,04

90%

8005990

Varrukas – lühike (lapsed kuni 12 a)

25,91

90%

8006082

Põlvik (lapsed kuni 12 a)

48,91

90%

8006301

Sukk vöökinnitusega (täiskasvanud)

76,91

90%

8006565

Särk pikkade varrukatega (lapsed kuni 12 a)

138,55

90%

8007162

Kehakate varrukatega (täiskasvanud)

148,61

90%

8007255

Poolkinnas (lapsed kuni 12 a)

97,65

90%

8007631

Särk lühikeste varrukatega (lapsed kuni 12 a)

124,43

90%

8007753

Särk varrukateta (lapsed kuni 12 a)

72,31

90%

8007916

Poolkinnas küünarliigeseni (täiskasvanud)

136,58

90%

8008048

Kehakate varrukatega (lapsed kuni 12 a)

133,74

90%

8008244

Varrukas rindkere kinnitusega (lapsed kuni 12 a)

56,85

90%

8008272

Näomask kinnine (täiskasvanud)

82,27

90%

8008440

Sõrmkinnas (lapsed kuni 12 a)

97,65

90%

8008493

Säär – pikk (lapsed kuni 12 a)

48,06

90%

8008812

Sokk (lapsed kuni 12 a)

42,37

90%

8008838

Sõrmkinnas küünarliigeseni (täiskasvanud)

136,58

90%

8008869

Sukk (täiskasvanud)

59,92

90%

8008966

Säär – lühike (täiskasvanud)

28,80

90%

8009671

Kehakate varrukateta (lapsed kuni 12 a)

115,36

90%

8009679

Sokk (täiskasvanud)

47,07

90%

8009856

Näomask avatud (lapsed kuni 12 a)

43,30

90%

  (2) Haigekassa võtab üle kindlustatud isikule vajalike põletushaigete surverõivaste eest tasu maksmise kohustuse ainult järgmistel juhtudel:
  1) põletusjärgsete armide raviks;
  2) sügavate põletushaavade korral nahasiirdamisoperatsioonijärgseks raviks;
  3) pindmiste dermaalsete põletushaavade (IIB aste) korral, kui haava epiteliseerumine kestab üle kolme nädala;
  4) korrigeerivate operatsioonide järel põletusarmide ja kontraktuuride retsidiivi vältimiseks põletusarmide aktiivse arengu perioodil (armi hüpereemia, kõrgenemine normaalsest nahapinnast, rigiidsus, valulikkus, sügelus).

§ 58.   Vahemahutid

  (1) Vahemahutite kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7000771

Babyhaler®

20,53

90%

7000782

Volumatic®

5,99

90%

  (2) Haigekassa võtab üle kindlustatud isikule bronhiaalastma diagnoosi tõttu vajaliku vahemahuti eest tasu maksmise kohustuse ainult järgmistel juhtudel järgmises ulatuses:
  1) kuni 4-aastasele lapsele kahe Babyhaler®’i eest;
  2) 4–10-aastasele lapsele ühe Volumatic®’u eest kalendriaastas.

§ 59.   Ühekordsed põiekateetrid

  (1) Ühekordsete libiainega katmata põiekateetrite kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7014619

Pennine Healthcare meeste põiekateeter FG/CH6 Ø 2.00 mm, 38 cm

0,23

90%

7014620

Pennine Healthcare meeste põiekateeter FG/CH8 Ø 2.66 mm, 38 cm

0,23

90%

7014631

Pennine Healthcare meeste põiekateeter FG/CH10 Ø 3.33 mm, 38 cm

0,23

90%

7014642

Pennine Healthcare meeste põiekateeter FG/CH12 Ø 4.00 mm, 38 cm

0,23

90%

7014653

Pennine Healthcare meeste põiekateeter FG/CH14 Ø 4.66 mm, 38 cm

0,23

90%

7014664

Pennine Healthcare meeste põiekateeter FG/CH16 Ø 5.33 mm, 38 cm

0,23

90%

7014675

Pennine Healthcare meeste põiekateeter FG/CH18 Ø 6.00 mm, 38 cm

0,23

90%

7014686

Pennine Healthcare meeste põiekateeter FG/CH20 Ø 6.66 mm, 38 cm

0,23

90%

7014697

Pennine Healthcare meeste põiekateeter FG/CH22 Ø 7.33 mm, 38 cm

0,23

90%

7014709

Pennine Healthcare meeste põiekateeter FG/CH24 Ø 8.00 mm, 38 cm

0,23

90%

7014710

Pennine Healthcare naiste põiekateeter FG/CH6 Ø 2.00 mm, 23 cm

0,23

90%

7014721

Pennine Healthcare naiste põiekateeter FG/CH8 Ø 2.66 mm, 23 cm

0,23

90%

7014732

Pennine Healthcare naiste põiekateeter FG/CH10 Ø 3.33 mm, 23 cm

0,23

90%

7014743

Pennine Healthcare naiste põiekateeter FG/CH12 Ø 4.00 mm, 23 cm

0,23

90%

7014754

Pennine Healthcare naiste põiekateeter FG/CH14 Ø 4.66 mm, 23 cm

0,23

90%

7014765

Pennine Healthcare naiste põiekateeter FG/CH16 Ø 5.33 mm, 23 cm

0,23

90%

7014776

Unomedical PVC Nelaton meeste põiekateeter CH10

0,30

90%

7014787

Unomedical PVC Nelaton meeste põiekateeter CH12

0,30

90%

7014798

Unomedical PVC Nelaton meeste põiekateeter CH16

0,30

90%

7014800

Unomedical PVC Nelaton meeste põiekateeter CH18

0,30

90%

7014811

Unomedical PVC Female naiste põiekateeter CH06

0,30

90%

7014822

Unomedical PVC Female naiste põiekateeter CH08

0,30

90%

7014833

Unomedical PVC Female naiste põiekateeter CH10

0,30

90%

7014844

Unomedical PVC Female naiste põiekateeter CH12

0,30

90%

7014855

Unomedical PVC Female naiste põiekateeter CH14

0,30

90%

7014866

Unomedical PVC Female naiste põiekateeter CH16

0,30

90%

7014877

Unomedical PVC Female naiste põiekateeter CH18

0,30

90%

7017397

Unomedical PVC Nelaton meeste põiekateeter CH14

0,30

90%

  (2) Haigekassa võtab üle kindlustatud isikule, kellel on kusepõie funktsiooni häired, vajaliku ühekordse põiekateetri eest tasu maksmise kohustuse järgmistel juhtudel ja ulatuses:
  1) neuroloogilise patoloogia (sclerosis multiplex, alumine parapleegia) tõttu püsiva kusepõie funktsiooni häire esmakordse diagnoosimise korral kuue kuu jooksul kuni 650 kateetri eest;
  2) onkoloogilise hea- või pahaloomulise patoloogia korral kuue kuu jooksul pärast vaagnapiirkonna kiiritust või operatsiooni kuni 350 kateetri eest;
  3) ureetra striktuuride korral kuue kuu jooksul pärast operatiivset ravi ureetra bužeerimise eesmärgil kuni 30 kateetri eest;
  4) mujal klassifitseerimata neuropaatilise kusepõiepidamatuse (RHK 10 diagnoosikood N31.0) korral kuni 1000 põiekateetri eest kalendripoolaastas.

§ 60.   Insuliinipumbad

  (1) Insuliinipumpade kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7003639

Insuliinipump Paradigm Veo MMT-754

1972,00

90%

7003965

Insuliinipump Paradigm Veo MMT-554

1972,00

90%

7010648

Insuliinipump Paradigm MMT-715

1035,50

90%

7010659

Insuliinipump Paradigm MMT-515

1035,50

90%

8002737

Insuliinipump Minimed 640G, MMT-1751

2650,00

90%

  (2) Haigekassa võtab üle diabeedihaigele kindlustatud isikule vajaliku insuliinipumba eest tasu maksmise kohustuse järgmistel juhtudel ja ulatuses:
  1) kuni 4-aastasele (kaasa arvatud) lapsele ühe insuliinipumba eest;
  2) 5–18-aastasele lapsele, kes on alla 5-aastaselt alustanud pumbaraviga või kellel on glükosüleeritud HbA1 üle 8,0 või kellel on esinenud sagedased hüpoglükeemiad või kellel on veresuhkru taseme suur kõikumine, ühe insuliinipumba eest viie kalendriaasta jooksul või nelja kalendriaasta jooksul, kui insuliinipump ei ole kasutajast mitteolenevatel põhjustel töökorras pärast neljandat kasutusaastat.

§ 61.   Insuliinipumba infusioonivahendid

  (1) Insuliinipumba infusioonivahendite kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7002199

Quick-Set kanüül 109 cm, 9 mm 10 tk

127,48

90%

7002201

Quick-Set kanüül 58 cm, 9 mm 10 tk

127,48

90%

7002212

Quick-Set kanüül 58 cm, 6 mm 10 tk

127,48

90%

7002739

Quick-Set infusioonikomplekt MMT396 10 tk

127,48

90%

7002740

Quick-Set infusioonikomplekt MMT397 10 tk

127,48

90%

7002751

Quick-Set infusioonikomplekt MMT398 10 tk

127,48

90%

7002762

Quick-Set infusioonikomplekt MMT399 10 tk

127,48

90%

7005013

Silhouette MMT-371 infusioonikomplekt (17mm/110cm) 10 tk

100,28

90%

7005440

Silhouette MMT-368 infusioonikomplekt (13mm/45cm) 10 tk

100,28

90%

7005451

Silhouette MMT-377 infusioonikomplekt (17mm/110cm) 10 tk

100,28

90%

7005462

Silhouette MMT-381 infusioonikomplekt (13mm/60cm) 10 tk

100,28

90%

7005473

Silhouette MMT-382 infusioonikomplekt (13mm/110cm) 10 tk

100,28

90%

7005484

Silhouette MMT-383 infusioonikomplekt (13mm/80cm) 10 tk

100,28

90%

7005529

Silhouette MMT-373 infusioonikomplekt (17mm/60cm) 10 tk

100,28

90%

7005530

Sure-T MMT-876 infusioonikomplekt (8mm/80cm) 10 tk

84,99

90%

7005541

Sure-T MMT-864 infusioonikomplekt (6mm/60cm) 10 tk

84,99

90%

7005552

Sure-T MMT-866 infusioonikomplekt (6mm/80cm) 10 tk

84,99

90%

7005563

Sure-T MMT-874 infusioonikomplekt (8mm/60cm) 10 tk

84,99

90%

7005596

Sure-T MMT-886 infusioonikomplekt (10mm/80cm) 10 tk

84,99

90%

7005608

Sure-T MMT-863 infusioonikomplekt (29G/6mm/60cm) 10 tk

84,99

90%

7005619

Sure-T MMT-865 infusioonikomplekt (29G/6mm/80cm) 10 tk

84,99

90%

7005620

Sure-T MMT-873 infusioonikomplekt (29G/8mm/60cm) 10 tk

84,99

90%

7005631

Sure-T MMT-875 infusioonikomplekt (29G/8mm/80cm) 10 tk

84,99

90%

7005642

Sure-T MMT-883 infusioonikomplekt (29G/10mm/60cm) 10 tk

84,99

90%

7005653

Sure-T MMT-885 infusioonikomplekt (29G/10mm/80cm) 10 tk

84,99

90%

7005776

Sure-T MMT-862 infusioonikomplekt (6mm/45cm) 10 tk

84,99

90%

7005787

Sure-T MMT-884 infusioonikomplekt (10mm/60cm) 10 tk

84,99

90%

7005844

Silhouette MMT-384 infusioonikomplekt (17mm/80cm) 10 tk

100,28

90%

7005877

Silhouette MMT-378 infusioonikomplekt (17mm/60cm) 10 tk

100,28

90%

8001958

Infusioonikomplekt Mio 6mm/80cm Paradigm N10*

134,40

90%

8002273

Infusioonikomplekt Mio 6mm/60cm Paradigm N10*

134,40

90%

8003570

Infusioonikomplekt Quick-Set 6mm/45cm Paradigm MMT-394 N10

127,48

90%

8004884

Infusioonikomplekt Mio 9mm/80cm Paradigm N10*

134,40

90%

8008467

Infusioonikomplekt Mio 6mm/45cm Paradigm N10*

134,40

90%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Quick-Set infusioonikomplekt MMT399 10 tk) piirhinnast, milleks on 127,48 eurot, arvutatud ühe meditsiiniseadme hind 12,75 eurot.

  (2) Haigekassa võtab üle insuliinipumba infusioonivahendite Quick-Set, Silhouette ja Mio eest tasu maksmise kohustuse Minimed 640G, MiniMed 508, Paradigm MMT-715, Paradigm MMT-515, Paradigm Veo MMT-754 ja Paradigm Veo MMT-554 insuliinipumba ravi saavalt alla 19-aastaselt kindlustatud isikult kuni 120 infusioonivahendi eest kalendriaastas.

  (3) Haigekassa võtab üle insuliinipumba infusioonivahendi Sure-T eest tasu maksmise kohustuse Minimed 640G, MiniMed 508, Paradigm MMT-715, Paradigm MMT-515, Paradigm Veo MMT-754 ja Paradigm Veo MMT-554 insuliinipumba ravi saavalt alla 19-aastaselt kindlustatud isikult kuni 180 infusioonivahendi eest kalendriaastas.

§ 62.   Insuliinipumba reservuaarid

  (1) Insuliinipumba reservuaaride kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7002223

MiniMed 508 3 ml reservuaar 10 tk

34,05

90%

7002773

Reservuaar MMT-326/A 1,5 ml 10 tk

28,91

90%

7002784

Reservuaar MMT-332/A 3 ml 10 tk

28,91

90%

  (2) Haigekassa võtab üle insuliinipumba reservuaaride eest tasu maksmise kohustuse Minimed 640G, MiniMed 508, Paradigm MMT-715, Paradigm MMT-515, Paradigm Veo MMT-754 ja Paradigm Veo MMT-554 insuliinipumba ravi saavalt alla 19-aastaselt kindlustatud isikult kuni 100 reservuaari eest kalendriaastas.

§ 63.   Insuliinipumba saatja komplekt

  (1) Insuliinipumba saatja komplekti kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

8002999

MiniLink saatja komplekt MMT-7774

414,44

90%

8005030

Guardian 2 glükoosi monitooringu komplekt

490,00

90%

  (2) Haigekassa võtab üle ühe insuliinipumba saatja komplekti eest tasu maksmise kohustuse kahe kalendriaasta jooksul ühe kindlustatud isiku kohta, kes § 60 lõikes 2 sätestatud tingimustel kasutab pideva glükoosi monitoorimise võimalusega insuliinipumpa.

§ 64.   Insuliinipumba glükoosisensorid kuni 4-aastastele lastele

  (1) Insuliinipumba glükoosisensorite kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7005428

Glükoosisensorid Enlite MMT-7008A 5 tk

233,08

90%

7005439

Glükoosisensorid Enlite MMT-7008B 1 tk

46,60

90%

  (2) Haigekassa võtab üle kuni 48 glükoosisensori eest tasu maksmise kohustuse kalendriaastas ühe kuni 4-aastase lapse (kaasa arvatud) kohta, kes kasutab pideva glükoosi monitoorimise võimalusega insuliinipumpa.

§ 65.   Insuliinipumba glükoosisensorid 5–18-aastastele lastele

  (1) Insuliinipumba glükoosisensorite kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7005428

Glükoosisensorid Enlite MMT-7008A 5 tk

233,08

90%

7005439

Glükoosisensorid Enlite MMT-7008B 1 tk

46,60

90%

  (2) Haigekassa võtab üle kuni 48 glükoosisensori eest tasu maksmise kohustuse kalendriaastas ühe 5–18-aastase lapse kohta, kes § 60 lõike 2 punktis 2 sätestatud tingimustel kasutab pideva glükoosi monitoorimise võimalusega insuliinipumpa.

§ 66.   Haavaplaastrid ja haavasidemed venoossete haavade raviks

  (1) Venoossete haavade raviks mõeldud spetsiaalselt pindtöötlemata vahthaavasidemete kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7003369

Suprasorb P haavapadi 15 × 15 cm mittekleepuv

5,02

50%

7004540

Suprasorb P haavapadi 10 × 10 cm mittekleepuv

2,23

50%

7005147

Askina® Foam 10 × 10 cm

2,23

50%

7005158

Askina® Foam 10 × 20 cm

4,46

50%

7005327

Biatain Non-Adhesive 15 × 15 cm

5,02

50%

7005361

Biatain Non-Adhesive 10 × 10 cm

2,23

50%

7005743

Askina® Foam 20 × 20 cm

8,09

50%

  (2) Venoossete haavade raviks mõeldud silikoonpinnaga vahthaavasidemete kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7003224

Mepilex Transfer 15 × 20 cm, N5*

63,15

50%

7003853

Mepilex Lite 10 × 10 cm, N5*

17,64

50%

7003875

Askina Dressil 5 × 7 cm*

1,22

50%

7003909

Askina Dressil 15 × 15 cm

7,81

50%

7003921

Askina Dressil 10 × 10 cm

3,47

50%

7004157

Askina Dressil 10 × 20 cm*

6,95

50%

7004258

Mepilex 10 × 10 cm, N5*

17,36

50%

7004573

Askina Dressil 20 × 20 cm*

13,89

50%

7004607

Mepilex Lite 6 × 8,5 cm, N5*

12,39

50%

7004696

Mepilex 15 × 15 cm, N5*

39,07

50%

7004775

Mepilex Lite 15 × 15 cm, N5*

39,07

50%

7006351

Mepilex 10 × 20 cm N5

34,70

50%

7006362

Mepilex 20 × 20 cm N5

69,40

50%

7006418

Mepilex Lite 20 × 50 cm N2*

69,50

50%

7006429

Mepilex Transfer 20 × 50 cm N2*

69,50

50%

8004649

Mepilex XT 20 × 20 cm N5*

80,48

50%

8006128

Mepilex XT 15 × 15 cm N5*

51,14

50%

8008453

Mepilex XT 10 × 20 cm N5*

41,38

50%

8008462

Mepilex XT 10 × 10 cm N5*

22,56

50%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Mepilex 20 × 20 cm N5) piirhinnast, milleks on 69,40 eurot, arvutatud haavasideme ühe ruutsentimeetri hind 0,0347 eurot.

  (3) Venoossete haavade raviks mõeldud plaastriga silikoonpinnaga vahthaavasidemete kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7004067

Mepilex Border 7,5 × 7,5 cm, N5*

11,05

50%

7004146

Askina Dressil Border 7,5 × 7,5 cm*

1,94

50%

7004214

Askina Dressil Border 10 × 10 cm*

3,44

50%

7004225

Mepilex Border 15 × 15 cm, N5*

37,23

50%

7004809

Mepilex Border 10 × 10 cm, N5*

18,13

50%

7004843

Askina Dressil Border 15 × 15 cm*

7,75

50%

7006227

Aquacel Foam silikooniga vahthaavaside 17,5 × 17,5 cm N10*

81,78

50%

7006373

Mepilex Border 15 × 20 cm N5*

48,51

50%

7006384

Mepilex Border 10 × 20 cm N5*

34,45

50%

7012640

Aquacel Foam silikooniga vahthaavaside 10 × 10 cm N10*

40,89

50%

7012651

Aquacel Foam silikooniga vahthaavaside 12,5 × 12,5 cm N10*

51,11

50%

7012662

Aquacel Foam silikooniga vahthaavaside 21 × 21 cm N5*

71,58

50%

7016127

Askina DresSil Border 6 × 6 cm haavapadi Ø 3 cm*

1,92

50%

8001478

Allevyn Gentle Border 12,5 × 12,5 cm N10*

34,85

50%

8001885

Allevyn Gentle Border 10 × 10 cm N10

19,90

50%

8002565

Foam Lite ConvaTec silikooniga kleepuv vahthaavaside 15 × 15 cm N10*

63,75

50%

8004304

Allevyn Gentle Border 17,5 × 17,5 cm N10

60,80

50%

8007084

Allevyn Gentle Border 15 × 15 cm N10

36,00

50%

8007996

Allevyn Gentle Border 10 × 20 cm N10*

41,89

50%

8009086

Allevyn Gentle Border 7,5 × 7,5 cm N10

11,19

50%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Allevyn Gentle Border 17,5 × 17,5 cm N10) piirhinnast, milleks on 60,80 eurot, arvutatud haavasideme ühe ruutsentimeetri hind 0,0199 eurot.

  (4) Venoossete haavade raviks mõeldud hüdrogeeliga kaetud vahthaavasidemete kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7007970

HydroTac 10 × 10 cm N10*

28,80

50%

7007981

HydroTac 10 × 20 cm N3*

17,28

50%

7007992

HydroTac 12,5 × 12,5 cm N10*

44,04

50%

7008005

HydroTac 15 × 15 cm N3*

19,44

50%

7017375

HydroTac 10 × 10 cm N3*

8,64

50%

8003948

Askina® Transorbent® 20 × 20 cm

7,98

50%

8005193

Askina® Transorbent® 10 × 10 cm

2,00

50%

8008957

Askina® Transorbent® 15 × 15 cm

4,20

50%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Askina® Transorbent® 20 × 20 cm) piirhinnast, milleks on 7,98 eurot, arvutatud haavasideme ühe ruutsentimeetri hind 0,0200 eurot.

  (5) Venoossete haavade raviks mõeldud plaastriga hüdrogeeliga kaetud vahthaavasidemete kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7008016

HydroTac comfort 8 × 8 cm N10*

11,46

50%

7008027

HydroTac comfort 10 × 20 cm N10

33,25

50%

7008049

HydroTac comfort 15 × 20 cm N10

49,81

50%

8001325

Askina® Transorbent® Border 9 × 14 cm*

3,50

50%

8003440

Askina® Transorbent® Border 17 × 17 cm*

7,98

50%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (HydroTac comfort 10 × 20 cm N10) piirhinnast, milleks on 33,25 eurot, arvutatud haavasideme ühe ruutsentimeetri hind 0,0166 eurot.

  (6) Venoossete haavade raviks mõeldud eriotstarbeliste vahthaavasidemete kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7005192

Askina® Trachea 9,5 × 8,5 cm

2,54

50%

7005226

Askina® Foam Cavity 2,5 × 40 cm

3,15

50%

7005237

Askina® Cavity Strips 2,5 × 40 cm

3,15

50%

7016138

Askina DresSil Heel 22 cm × 21,6 cm / 18,9 × 18,5 cm*

13,24

50%

7016969

Mepilex Border Heel 18,5 × 24 cm N5*

75,60

50%

8003568

Allevyn Life Heel silikooniga pindtöödeldud kannaside 25 × 25,2 cm N5

70,75

50%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Askina® Foam Cavity 2,5 × 40 cm) piirhinnast, milleks on 3,15 eurot, arvutatud haavasideme ühe ruutsentimeetri hind 0,0315 eurot.

  (7) Venoossete haavade raviks mõeldud eriotstarbeliste sakraalpiirkonna haavasidemete kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7003404

Mepilex Border Sacrum 18 × 18 cm, N5*

40,29

50%

7006317

Askina Dressil Sacrum haavaside 16 cm × 17,5 cm / 13 cm × 14,5 cm N1*

7,13

50%

7006395

Mepilex Border Sacrum 15 × 15 cm N5*

30,61

50%

7006407

Mepilex Border Sacrum 23 × 23 cm N5*

74,31

50%

8001947

Askina® DresSil Sacrum vahtside 21 × 22 cm (sisemõõt 18 × 19 cm)*

12,97

50%

8005829

Allevyn Gentle Border Sacrum kleepäärega silikoonsakrumside 16,8 × 17,1 cm N6

34,90

50%

8009142

Allevyn Gentle Border Sacrum kleepäärega silikoonsakrumside 21,6 × 23,0 cm N10

75,50

50%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Allevyn Gentle Border Sacrum kleepäärega silikoonsakrumside 16,8 × 17,1 cm N6) piirhinnast, milleks on 34,90 eurot, arvutatud haavasideme ühe ruutsentimeetri hind 0,0202 eurot.

  (8) Venoossete haavade raviks mõeldud õhukeste hüdrokolloidhaavasidemete kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7003235

Suprasorb H hüdrokolloid haavaside 10 × 10 cm standard

1,62

50%

7003257

Suprasorb H hüdrokolloid haavaside 15 × 15 cm standard

3,65

50%

7003268

Suprasorb H hüdrokolloid haavaside 20 × 20 cm standard

5,61

50%

7005259

Comfeel Plus Ulcer 15 × 15 cm*

4,10

50%

7005260

Comfeel Plus Ulcer 20 × 20 cm*

6,49

50%

7005800

Comfeel Plus Ulcer 10 × 10 cm*

1,72

50%

8006710

Askina® Biofilm® Transparent 15 × 15 cm

3,65

50%

8008999

Askina® Biofilm® Transparent 5 × 20 cm*

2,66

50%

8009915

Askina® Biofilm® Transparent 10 × 10 cm*

2,34

50%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Suprasorb H hüdrokolloid haavaside 10 × 10 cm, standard) piirhinnast, milleks on 1,62 eurot, arvutatud haavasideme ühe ruutsentimeetri hind 0,0162 eurot.

  (9) Venoossete haavade raviks mõeldud plaastriga hüdrogeelhaavasidemete kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7007925

Hydrosorb comfort 7,5 × 10 cm N5

10,38

50%

7007936

Hydrosorb comfort 12,5 × 12,5 cm N5

21,63

50%

8002881

HydroTac transparent comfort 12,5 × 12,5 cm N10

45,78

50%

8006283

HydroTac transparent comfort 6,5 × 10 cm N10*

24,50

50%

8007935

HydroTac transparent comfort 8 × 8 cm N10*

25,40

50%

8008588

HydroTac transparent comfort 10 × 20 cm N10

55,60

50%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (HydroTac transparent comfort 12,5 × 12,5 cm N10) piirhinnast, milleks on 45,78 eurot, arvutatud haavasideme ühe ruutsentimeetri hind 0,0293 eurot.

  (10) Venoossete haavade raviks mõeldud biosünteetiliste haavasidemete kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7004191

Suprasorb X hydrobalance haavaside 5 × 5 cm*

3,36

50%

7004685

Suprasorb X hydrobalance haavaside 9 × 9 cm

6,50

50%

7006328

Askina THINsite haavaside 10 × 10 cm

1,91

50%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Suprasorb X hydrobalance haavaside 9 × 9 cm) piirhinnast, milleks on 6,50 eurot, arvutatud haavasideme ühe ruutsentimeetri hind 0,0802 eurot.

  (11) Venoossete haavade raviks mõeldud kaltsiumalginaatsidemete kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7003471

Suprasorb A kaltsiumalginaat haavaside 5 × 5 cm*

0,82

50%

7004326

Suprasorb A kaltsiumalginaat haavaside 10 × 10 cm

2,20

50%

7004629

Suprasorb A kaltsiumalginaat haavaside 10 × 20 cm*

4,80

50%

7004731

Suprasorb A kaltsiumalginaat riba-haavaside 30 cm / 2 g*

3,60

50%

7005271

Biatain Alginate 10 × 10 cm*

3,27

50%

7005282

Biatain Alginate 15 × 15 cm*

7,10

50%

7007969

Sorbalgon 10 × 10 cm N3*

7,20

50%

8006240

Askina® Sorb 15 × 15 cm

4,36

50%

8006692

Askina® Sorb 6 × 6 cm

0,79

50%

8008794

Askina® Sorb 10 × 10 cm

2,20

50%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Suprasorb A kaltsiumalginaat haavaside 10 × 10 cm) piirhinnast, milleks on 2,20 eurot, arvutatud haavasideme ühe ruutsentimeetri hind 0,0220 eurot.

  (12) Venoossete haavade raviks mõeldud hüdrofiibersidemete kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7002953

Aquacel Extra 5 × 5 cm N10*

11,65

50%

7003022

Aquacel Extra 15 × 15 cm N5

44,45

50%

7003033

Aquacel Extra 10 × 10 cm N10

39,64

50%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Aquacel Extra 10 × 10 cm N10) piirhinnast, milleks on 39,64 eurot, arvutatud haavasideme ühe ruutsentimeetri hind 0,0396 eurot.

  (13) Venoossete haavade raviks mõeldud superabsorbentide kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7006283

Askina Absorb+ haavaside 10 × 10 cm*

1,93

50%

7006294

Askina Absorb+ haavaside 10 × 20 cm*

3,85

50%

7006306

Askina Absorb+ haavaside 20 × 20 cm*

7,25

50%

7017027

Mextra Superabsorbent 10 × 10 cm N10*

21,06

50%

7017038

Mextra Superabsorbent 10 × 15 cm N10

24,78

50%

7017049

Mextra Superabsorbent 10 × 20 cm N10

33,05

50%

7017050

Mextra Superabsorbent 15 × 20 cm N10

49,57

50%

7017061

Mextra Superabsorbent 20 × 25 cm N10

81,79

50%

7017072

Mextra Superabsorbent 20 × 30 cm N10

99,14

50%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Mextra Superabsorbent 20 × 30 cm N10) piirhinnast, milleks on 99,14 eurot, arvutatud haavasideme ühe ruutsentimeetri hind 0,0165 eurot.

  (14) Venoossete haavade raviks mõeldud hõbedat sisaldavate või mikroorganisme siduvate vahthaavasidemete kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7003707

Askina Calgitrol Ag 20 × 20 cm

17,46

50%

7003819

Mepilex Ag 10 × 10 cm, N5*

39,52

50%

7004012

Askina Calgitrol Ag 10 × 10 cm*

4,89

50%

7004382

Askina Calgitrol Ag 15 × 15 cm*

11,00

50%

7004528

Mepilex Ag 15 × 15 cm, N5*

75,41

50%

7005372

Biatain AG Non-adhesive 15 × 15 cm*

13,82

50%

8001277

Sorbact baktereid siduv vahthaavaside 15 × 15 cm N10

99,90

50%

8004359

Allevyn Ag Gentle 10 × 10 cm N10*

66,10

50%

8004842

Allevyn Ag Gentle 10 × 20 cm N10*

150,00

50%

8005780

Allevyn Ag Gentle 15 × 15 cm N10*

110,03

50%

8006473

Allevyn Ag Gentle 5 × 5 cm N10*

30,00

50%

8007032

Allevyn Ag Gentle 20 × 20 cm N10*

207,65

50%

8008811

Sorbact baktereid siduv vahthaavaside 10 × 20 cm N10*

119,90

50%

8009795

Sorbact baktereid siduv vahthaavaside 10 × 10 cm N10*

59,90

50%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Sorbact baktereid siduv vahthaavaside 15 × 15 cm N10) piirhinnast, milleks on 99,90 eurot, arvutatud haavasideme ühe ruutsentimeetri hind 0,0444 eurot.

  (15) Venoossete haavade raviks mõeldud plaastriga hõbedat sisaldavate või mikroorganisme siduvate vahthaavasidemete kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7006238

Aquacel Ag Foam hõbedaga vahthaavaside 10 × 10 cm N10

44,50

50%

7006249

Aquacel Ag Foam hõbedaga vahthaavaside 12,5 × 12,5 cm N10

69,53

50%

7006261

Aquacel Ag Foam hõbedaga vahthaavaside 17,5 × 17,5 cm N10

136,25

50%

7006272

Aquacel Ag Foam hõbedaga vahthaavaside 21 × 21 cm N5

98,12

50%

7006452

Mepilex Border Ag 7,5 × 7,5 cm N5*

26,54

50%

7006463

Mepilex Border Ag 10 × 10 cm N5*

42,05

50%

7006474

Mepilex Border Ag 15 × 15 cm N5*

86,49

50%

7006485

Mepilex Border Ag 15 × 20 cm N5*

124,10

50%

7006496

Mepilex Border Ag 10 × 20 cm N5*

82,73

50%

8002576

Sorbact baktereid siduv vahthaavaside silikoonist kleepäärega 10 × 10 cm N10*

99,90

50%

8004185

Sorbact baktereid siduv vahthaavaside silikoonist kleepäärega 15 × 15 cm N10

139,90

50%

8006193

Sorbact baktereid siduv vahthaavaside silikoonist kleepäärega 7,5 × 7,5 cm N10*

59,90

50%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Sorbact baktereid siduv vahthaavaside silikoonist kleepäärega 15 × 15 cm N10) piirhinnast, milleks on 139,90 eurot, arvutatud haavasideme ühe ruutsentimeetri hind 0,0622 eurot.

  (16) Venoossete haavade raviks mõeldud eriotstarbeliste hõbedat sisaldavate vahthaavasidemete kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7006430

Mepilex Heel Ag 13 × 20 cm N5

94,76

50%

7006441

Mepilex Heel Ag 15 × 22 cm N5

106,80

50%

  (17) Venoossete haavade raviks mõeldud plaastriga eriotstarbeliste hõbedat sisaldavate vahthaavasidemete kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7006508

Mepilex Border Sacrum Ag 18 × 18 cm N5

99,28

50%

7006519

Mepilex Border Sacrum Ag 20 × 20 cm N5

122,60

50%

7006520

Mepilex Border Sacrum Ag 23 × 23 cm N5

150,42

50%

  (18) Venoossete haavade raviks mõeldud hõbedat sisaldavate alginaathaavasidemete kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7003808

Suprasorb A+Ag antimikroobne kaltsiumalginaat riba-haavaside 30 cm / 2 g

6,77

50%

7004124

Suprasorb A+Ag antimikroobne kaltsiumalginaat haavaside 10 × 10 cm

4,51

50%

7004865

Suprasorb A+Ag antimikroobne kaltsiumalginaat haavaside 10 × 20 cm

8,96

50%

7004876

Suprasorb A+Ag antimikroobne kaltsiumalginaat haavaside 5 × 5 cm*

1,29

50%

7005293

Biatain Alginate Ag 10 × 10 cm*

5,16

50%

7016970

Melgisorb Ag 5 × 5 cm N10*

18,05

50%

7016981

Melgisorb Ag 10 × 10 cm N10*

58,66

50%

7016992

Melgisorb Ag 15 × 15 cm N10*

115,82

50%

7017005

Melgisorb Ag 20 × 30 cm N5*

140,00

50%

7017016

Melgisorb Ag 3 × 44 cm N10*

79,72

50%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Suprasorb A+Ag antimikroobne kaltsiumalginaat haavaside 10 × 10 cm) piirhinnast, milleks on 4,51 eurot, arvutatud haavasideme ühe ruutsentimeetri hind 0,0451 eurot.

  (19) Venoossete haavade raviks mõeldud hõbedat sisaldavate eriomadustega haavasidemete kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7003549

Vlivaktiv Ag aktiivsöe ja hõbedaga imav haavaside 10 × 10 cm

4,78

50%

7003640

Vlivaktiv Ag aktiivsöe ja hõbedaga tampoon 10 × 10 cm

4,14

50%

7004247

Vlivaktiv Ag aktiivsöe ja hõbedaga tampoon 6,5 × 10 cm

3,11

50%

7004674

Vlivaktiv Ag aktiivsöe ja hõbedaga imav haavaside 10 × 20 cm*

9,57

50%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Vlivaktiv Ag aktiivsöe ja hõbedaga imavhaavaside 10 × 10 cm) piirhinnast, milleks on 4,78 eurot, arvutatud haavasideme ühe ruutsentimeetri hind 0,0478 eurot.

  (20) Venoossete haavade raviks mõeldud hõbedat sisaldavate hüdrofiiber haavasidemete kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7002986

Aquacel Ag+ Extra 15 × 15 cm N5*

51,95

50%

7003011

Aquacel Ag+ Extra 5 × 5 cm N10*

12,75

50%

7003044

Aquacel Ag+ Extra 20 × 30 cm N5

114,36

50%

7003088

Aquacel Ag+ Extra 10 × 10 cm N10

45,28

50%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Aquacel Ag+ Extra 10 × 10 cm N10) piirhinnast, milleks on 45,28 eurot, arvutatud haavasideme ühe ruutsentimeetri hind 0,0453 eurot.

  (21) Venoossete haavade raviks mõeldud hõbedat ja kaltsiumalginaati sisaldavate haavasidemete kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7003943

Askina Calgitrol Thin 20 × 20 cm

16,69

50%

7004427

Askina Calgitrol Thin 10 × 10 cm

4,69

50%

7004641

Askina Calgitrol Thin 15 × 15 cm

10,55

50%

7006575

Askina Calgitrol Paste 15 g

8,30

50%

  (22) Venoossete haavade raviks mõeldud polüheksaniidiga immutatud haavasidemete kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7003550

Suprasorb X +PHMB / polüheksaniidiga antimikroobne hydrobalance haavaside 5 × 5 cm*

3,46

50%

7004236

Suprasorb X +PHMB / polüheksaniidiga antimikroobne hydrobalance haavaside 9 × 9 cm*

6,60

50%

8001659

HydroClean plus cavity 4 cm N10

28,73

50%

8003888

HydroClean plus 10 × 10 cm N10

57,20

50%

8007196

HydroClean plus 5,5 cm N10

41,06

50%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (HydroClean plus cavity 4 cm N10) piirhinnast, milleks on 28,73 eurot, arvutatud haavasideme ühe ruutsentimeetri hind 0,0572 eurot.

  (23) Venoossete haavade raviks mõeldud silikoonvõrkude kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7003415

Mepitel 10 × 18 cm, N10

76,87

50%

7003695

Askina Silnet 10 × 18 cm

7,69

50%

7003752

Askina Silnet 10 × 7,5 cm

3,20

50%

7004483

Mepitel 7,5 × 10 cm, N10*

36,83

50%

7004584

Mepitel 5 × 7,5 cm, N10*

20,54

50%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Mepitel 10 × 18 cm, N10) piirhinnast, milleks on 76,87 eurot, arvutatud haavasideme ühe ruutsentimeetri hind 0,0427 eurot.

  (24) Venoossete haavade raviks mõeldud haavakilede kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7006531

Mepitel Film 6 × 7 cm N10*

12,96

50%

7006542

Mepitel Film 10 × 12 cm N10

33,36

50%

7006553

Mepitel Film 10 × 25 cm N10

69,49

50%

7006564

Mepitel Film 15 × 20 cm N10

72,20

50%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Mepitel Film 10 × 25 cm N10) piirhinnast, milleks on 69,49 eurot, arvutatud haavasideme ühe ruutsentimeetri hind 0,0278 eurot.

  (25) Venoossete haavade raviks mõeldud plaastriga spetsiaalselt pindtöötlemata vahthaavasidemete kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7003279

Suprasorb P haavapadi 10 × 10 cm kleepuv

2,35

50%

7003437

Suprasorb P haavapadi 15 × 15 cm kleepuv

5,29

50%

7004461

Suprasorb P haavapadi 7,5 × 7,5 cm kleepuv

1,32

50%

  (26) Venoossete haavade raviks mõeldud paksude hüdrokolloidhaavasidemete kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7002964

Granuflex 15 × 15 cm N10*

58,82

50%

7002975

Granuflex 20 × 20 cm N5*

52,46

50%

7003055

Granuflex 10 × 10 cm N10*

26,92

50%

8001386

Askina® Hydro 10 × 10 cm

2,44

50%

8002562

Askina® Hydro 15 × 15 cm

5,50

50%

8004806

Askina® Hydro 20 × 20 cm

8,78

50%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Askina® Hydro 15 × 15 cm) piirhinnast, milleks on 5,50 eurot, arvutatud haavasideme ühe ruutsentimeetri hind 0,0244 eurot.

  (27) Venoossete haavade raviks mõeldud tahkete hüdrogeelhaavasidemete kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7007891

Hydrosorb 10 × 10 cm N5

8,11

50%

8001165

HydroTac transparent 20 × 20 cm N10

64,90

50%

8003906

HydroTac transparent 10 × 10 cm N10*

18,90

50%

8005271

HydroTac transparent 5 × 7,5 cm N10*

14,70

50%

8009755

HydroTac transparent 10 × 20 cm N10

34,33

50%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (HydroTac transparent 10 × 20 cm N10) piirhinnast, milleks on 34,33 eurot, arvutatud haavasideme ühe ruutsentimeetri hind 0,0172 eurot.

  (28) Venoossete haavade raviks mõeldud plaastriga hüdrokolloidhaavasidemete kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7002908

Granuflex Bordered 10 × 13 cm N5

31,55

50%

7002919

Granuflex Bordered 10 × 10 cm N5

24,20

50%

7003066

Granuflex Bordered 6 × 6 cm N5*

10,45

50%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Granuflex Bordered 10 × 13 cm N5) piirhinnast, milleks on 31,55 eurot, arvutatud haavasideme ühe ruutsentimeetri hind 0,0485 eurot.

  (29) Venoossete haavade raviks mõeldud hõbedat ja polümeerkiudu sisaldavate salvsidemete kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7016093

Atrauman Ag 5 × 5 cm N10*

7,85

50%

7016105

Atrauman Ag 10 × 10 cm N10

17,00

50%

7016116

Atrauman Ag 10 × 20 cm N10

33,14

50%

8002689

Acticoat Flex 7 nanokristallilist hõbedat sisaldav mittekleepuv haavaside 10 × 12,5 cm N5*

25,50

50%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Atrauman Ag 10 × 10 cm N10) piirhinnast, milleks on 17,00 eurot, arvutatud haavasideme ühe ruutsentimeetri hind 0,0170 eurot.

  (30) Venoossete haavade raviks mõeldud aktiivsütt sisaldavate haavasidemete kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

8002516

Askina® Carbosorb 10 × 20 cm

4,42

50%

8004362

Askina® Carbosorb 10 × 10 cm

2,88

50%

  (31) Venoossete haavade raviks mõeldud mikroorganisme siduvate absorbeerivate haavasidemete kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

8001318

Sorbact baktereid siduv absorbeeriv haavaside 10 × 10 cm N20

79,90

50%

8001728

Sorbact baktereid siduv superabsorbeeriv haavaside 20 × 30 cm N10

266,40

50%

8002082

Sorbact baktereid siduv absorbeeriv haavaside 7 × 9 cm N20*

59,90

50%

8005181

Sorbact baktereid siduv absorbeeriv haavaside 10 × 20 cm N10*

95,08

50%

8005240

Sorbact baktereid siduv superabsorbeeriv haavaside 10 × 10 cm N10*

59,90

50%

8006008

Sorbact baktereid siduv superabsorbeeriv haavaside 10 × 20 cm N10*

109,90

50%

8007124

Sorbact baktereid siduv superabsorbeeriv haavaside 20 × 20 cm N10

177,60

50%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Sorbact baktereid siduv superabsorbeeriv haavaside 20 × 20 cm N10) piirhinnast, milleks on 177,60 eurot, arvutatud haavasideme ühe ruutsentimeetri hind 0,0444 eurot.

  (32) Venoossete haavade raviks mõeldud mikroorganisme siduvate kirurgiliste haavaplaastrite kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

8002718

Sorbact baktereid siduv kirurgiline haavaplaaster 3,8 × 7,2 cm N100

32,01

50%

8005210

Sorbact baktereid siduv kirurgiline haavaplaaster 10 × 35 cm N20

79,90

50%

8005426

Sorbact baktereid siduv kirurgiline haavaplaaster 10 × 20 cm N20

46,80

50%

8006151

Sorbact baktereid siduv kirurgiline haavaplaaster 10 × 30 cm N20

69,90

50%

8009030

Sorbact baktereid siduv kirurgiline haavaplaaster 8 × 10 cm N20

18,72

50%

8009177

Sorbact baktereid siduv kirurgiline haavaplaaster 5 × 7,2 cm N100

42,12

50%

8009288

Sorbact baktereid siduv kirurgiline haavaplaaster 8 × 15 cm N20

28,08

50%

8009299

Sorbact baktereid siduv kirurgiline haavaplaaster 10 × 25 cm N20

58,50

50%

  (33) Venoossete haavade raviks mõeldud mikroorganisme siduvate geelsidemete kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

8001497

Sorbact baktereid siduv geelside 3 × 15 cm N10*

49,90

50%

8002214

Sorbact baktereid siduv geelside 7,5 × 7,5 cm N10

39,90

50%

8002717

Sorbact baktereid siduv geelside 7,5 × 15 cm N10

59,90

50%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Sorbact baktereid siduv geelside 7,5 × 7,5 cm N10) piirhinnast, milleks on 39,90 eurot, arvutatud haavasideme ühe ruutsentimeetri hind 0,0709 eurot.

  (34) Venoossete haavade raviks mõeldud mikroorganisme siduvate haavatampoonide, -kompresside ja -tupsude kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

8001073

Sorbact baktereid siduv haavakompress 7 × 9 cm (lahti voldituna 17 × 28 cm) N40

99,90

50%

8001836

Sorbact baktereid siduv haavatups Ø 3 cm (lahti voldituna 13 × 12 cm) N70*

71,25

50%

8001972

Sorbact baktereid siduv haavatampoon 5 × 200 cm N10*

89,90

50%

8002420

Sorbact baktereid siduv haavakompress 4 × 6 cm (lahti voldituna 11 × 16 cm) N40*

49,90

50%

8004506

Sorbact baktereid siduv haavatampoon 1 × 50 cm N20*

59,90

50%

8005800

Sorbact baktereid siduv haavatampoon 10 × 200 cm N10

119,90

50%

8008025

Sorbact baktereid siduv haavatampoon 2 × 50 cm N20*

79,90

50%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Sorbact baktereid siduv haavatampoon 10 × 200 cm N10) piirhinnast, milleks on 119,90 eurot, arvutatud haavasideme ühe ruutsentimeetri hind 0,0060 eurot.

  (35) Haigekassa võtab üle kuue kuu jooksul pärast venoosse haavandi diagnoosimist kindlustatud isikule vajalike haavaplaastrite ja haavasidemete eest tasu maksmise kohustuse kuni kümne venoosse jalahaavandi korral, kuni 24 haavaplaastri või haavasideme eest iga haavandi kohta.

§ 67.   Haavaplaastrid ja haavasidemed diabeetiliste haavandite raviks

  (1) Diabeetiliste haavandite haavaplaastrite ja haavasidemete kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on sätestatud § 66 lõigetes 1–34.

  (2) Haigekassa võtab üle kuue kuu jooksul pärast diabeetilise haavandi diagnoosimist kindlustatud isikule vajalike haavaplaastrite ja haavasidemete eest tasu maksmise kohustuse kuni kümne diabeetilise jalahaavandi korral, kuni 28 haavaplaastri või haavasideme eest iga haavandi kohta.

§ 68.   Haavaplaastrid ja haavasidemed lamatishaavandite raviks

  (1) Lamatishaavandite haavaplaastrite ja haavasidemete kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on sätestatud § 66 lõigetes 1–34.

  (2) Haigekassa võtab üle kuue kuu jooksul pärast lamatishaavandi diagnoosimist kindlustatud isikule vajalike haavaplaastrite ja haavasidemete eest tasu maksmise kohustuse kuni 12 lamatishaavandi korral kuni 20 haavaplaastri või haavasideme eest iga haavandi kohta.

§ 69.   Haavaplaastrid ja haavasidemed põletushaavade raviks

  (1) Põletushaavade haavaplaastrite ja haavasidemete kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on sätestatud § 66 lõigetes 1–34.

  (2) Haigekassa võtab üle kuue kuu jooksul pärast põletushaava tekkimist kindlustatud isikule vajalike haavaplaastrite ja haavasidemete eest tasu maksmise kohustuse kuni kümne põletushaava korral kuni kaheksa haavaplaastri või haavasideme eest iga haava kohta.

§ 70.   Haavaplaastrid ja haavasidemed kiiritusjärgsete haavade raviks

  (1) Kiiritusjärgsete haavade haavaplaastrite ja haavasidemete kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on sätestatud § 66 lõigetes 1–34.

  (2) Haigekassa võtab üle kuue kuu jooksul pärast kiiritusjärgse haava tekkimist kindlustatud isikule vajalike haavaplaastrite ja haavasidemete eest tasu maksmise kohustuse kuni kolme kiiritusjärgse haava korral kuni kaheksa haavaplaastri või haavasideme eest iga haava kohta.

§ 71.   Haavaplaastrid ja haavasidemed gangrenoosse püodermia raviks

  (1) Gangrenoosse püodermia haavandite haavaplaastrite ja haavasidemete kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on sätestatud § 66 lõigetes 1–34.

  (2) Haigekassa võtab üle kindlustatud isikule gangrenoosse püodermia raviks vajalike haavaplaastrite ja haavasidemete eest tasu maksmise kohustuse kuni 550 haavaplaastri või haavasideme eest 12 kuu jooksul.

§ 72.   Haavaplaastrid ja haavasidemed Epidermolysis bullosa raviks

  (1) Haavaplaastrite ja haavasidemete kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär Epidermolysis bullosa raviks on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7003224

Mepilex Transfer 15 × 20 cm, N5*

63,15

90%

7003550

Suprasorb X +PHMB / polüheksaniidiga antimikroobne hydrobalance haavaside 5 × 5 cm*

3,46

90%

7003853

Mepilex Lite 10 × 10 cm, N5*

17,64

90%

7004191

Suprasorb X hydrobalance haavaside 5 × 5 cm*

3,36

90%

7004236

Suprasorb X +PHMB / polüheksaniidiga antimikroobne hydrobalance haavaside 9 × 9 cm*

6,60

90%

7004258

Mepilex 10 × 10 cm, N5*

17,36

90%

7004607

Mepilex Lite 6 × 8,5 cm, N5*

12,39

90%

7004685

Suprasorb X hydrobalance haavaside 9 × 9 cm

6,50

90%

7004696

Mepilex 15 × 15 cm, N5*

39,07

90%

7004775

Mepilex Lite 15 × 15 cm, N5*

39,07

90%

7006227

Aquacel Foam silikooniga vahthaavaside 17,5 × 17,5 cm N10*

81,78

90%

7006351

Mepilex 10 × 20 cm N5

34,70

90%

7006362

Mepilex 20 × 20 cm N5

69,40

90%

7006418

Mepilex Lite 20 × 50 cm N2*

69,50

90%

7006429

Mepilex Transfer 20 × 50 cm N2*

69,50

90%

7012651

Aquacel Foam silikooniga vahthaavaside 12,5 × 12,5 cm N10*

51,11

90%

7012662

Aquacel Foam silikooniga vahthaavaside 21 × 21 cm N5*

71,58

90%

8002565

Foam Lite ConvaTec silikooniga kleepuv vahthaavaside 15 × 15 cm N10*

63,75

90%

8004649

Mepilex XT 20 × 20 cm N5*

80,48

90%

8006128

Mepilex XT 15 × 15 cm N5*

51,14

90%

8008453

Mepilex XT 10 × 20 cm N5*

41,38

90%

8008462

Mepilex XT 10 × 10 cm N5*

22,56

90%

  (2) Haigekassa võtab üle kindlustatud isikule Epidermolysis bullosa raviks vajalike haavaplaastrite ja haavasidemete eest tasu maksmise kohustuse kuni 1200 haavaplaastri või haavasideme eest kalendriaastas.

  (3) Lõikes 1 nimetatud haavaplaastrite ja haavasidemete haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks on § 66 lõigetes 2, 3, 10 ja 22 sätestatud piirhinnad.

§ 73.   Automaatse rõhuregulatsiooniga positiivrõhu seade

  (1) Automaatse rõhuregulatsiooniga positiivrõhu seadme kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7006159

CPAP seade REMstar Auto A-Flex System One 60 Series

550,45

90%

7016318

ResMed AirSense 10 AutoSet*

577,70

90%

7016329

ResMed AirSense 10 AutoSet for Her*

577,70

90%

8005567

Philips Respironics Dreamstation AutoCPAP*

577,70

90%

8007770

SEFAM S.Box CPAP seade*

570,00

90%

8007835

DreamStar Auto Evolve CPAP seade

569,45

90%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (DreamStar Auto Evolve CPAP seade) piirhind, milleks on 569,45 eurot.

  (2) Haigekassa võtab üle automaatse rõhuregulatsiooniga positiivrõhu seadme eest tasu maksmise kohustuse kindlustatud isikult, kellel on eelnevalt rõhu testimine automaatse rõhuregulatsiooniga positiivrõhu seadmega osutunud edukaks, üks kord viie kalendriaasta jooksul järgmistel tingimustel:
  1) alla 16-aastastelt lastelt, kellel on diagnoositud raske raskusastmega obstruktiivne uneapnoe (ODI või apnoe hüpopnoe indeks (AHI) on ≥30) või keskmise raskusastmega uneapnoe (ODI või AHI on 15–29), kui sellega kaasneb kardiorespiratoorne puudulikkus, hüpertensioon, rasvumine või püsiv eluviisi korrigeerimisele mittealluv päevane liigunisus või insomnia;
  2) 16-aastastelt ja vanematelt isikutelt, kellel on diagnoositud raske raskusastmega obstruktiivne uneapnoe (ODI või AHI on ≥30) või keskmise raskusastmega uneapnoe (ODI või AHI on 15–29), kui sellega kaasneb vähemalt üks järgmistest seisunditest: kõrge või väga kõrge lisariskiga ravim-refraktaarne hüpertensioon, mis ei allu ravile vähemalt kahe hüpertensiooni ravimiga; öine hüpertensioon või non-dipper profiiliga vererõhk; kodade virvendusarütmia; kardiovaskulaarne haigus südamepuudulikkusega (alates NYHA II); infarkti- või insuldijärgne seisund, rasvumine või püsiv eluviisi korrigeerimisele mittealluv päevane liigunisus või insomnia.

§ 74.   Automaatse rõhuregulatsiooniga ja fikseeritava rõhuga positiivrõhu seadme maskid

  (1) Automaatse rõhuregulatsiooniga ja fikseeritava rõhuga positiivrõhu seadme sõõrmemaskide kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7004203

Ninamask Swift FX (sõõrmemask) 21 × 30 × 5*

145,33

90%

7004506

Ninamask Swift LT (sõõrmemask) 25,5 × 48 × 6*

145,33

90%

7013034

Ninasõõrmemask Nuance Pro suurus S

94,33

90%

7013045

Ninasõõrmemask Nuance Pro suurus M

94,33

90%

7013056

Ninasõõrmemask Nuance Pro suurus L

94,33

90%

7013067

Ninasõõrmemask Nuance suurus S

94,33

90%

7013078

Ninasõõrmemask Nuance suurus M

94,33

90%

7013089

Ninasõõrmemask Nuance suurus L

94,33

90%

7016251

ResMed AirFit P10 sõõrmemask suurus SML-MED-LGE*

145,33

90%

7016284

ResMed AirFit P10 for Her sõõrmemask XSML-SML-MED*

145,33

90%

8004520

Breeze Nasal Pillows ninasõõrmemask

92,92

90%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (ninasõõrmemask Nuance Pro suurus M) piirhind, milleks on 94,33 eurot.

  (2) Automaatse rõhuregulatsiooniga ja fikseeritava rõhuga positiivrõhu seadme ninamaskide kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7003831

Ninamask Mirage Micro 25,5 × 40 × 8*

145,33

90%

7004393

Ninamask Activa LT 25,5 × 40 × 8,5*

145,33

90%

7004494

Ninamask Ultra Mirage II 21 × 35 × 10*

136,25

90%

7004887

Ninamask Mirage FX 21 × 38 × 8,5*

136,25

90%

7005811

EasyLife Nasal Mask

94,33

90%

7005822

EasyLife Fitback*

112,27

90%

7005833

ComfortGel Blue Nasal

94,33

90%

7005967

TrueBlue Nasal Mask

94,33

90%

7012976

Ninamask Wisp, mask with silicone frame and headgear, suurus L

94,33

90%

7012987

Ninamask Wisp, mask with silicone frame and headgear, suurus S/M

94,33

90%

7012998

Ninamask Wisp, mask with silicone frame and headgear, suurus XL

94,33

90%

7013001

Ninamask Wisp, mask youth fabric, W/hdgr, intl, suurus S/M

94,33

90%

7013012

Ninamask Wisp, mask youth fabric, W/hdgr, intl, suurus L

94,33

90%

7013023

Ninamask Wisp, mask youth fabric, W/hdgr, intl, suurus P

94,33

90%

7015351

Ninamask Wisp, mask with fabric frame and headgear, suurus S/M

94,33

90%

7015362

Ninamask Wisp, mask with fabric frame and headgear, suurus L

94,33

90%

7015373

Ninamask Wisp, mask with fabric frame and headgear, suurus XL

94,33

90%

7016228

ResMed AirFit N10 ninamask suurus Std*

136,25

90%

7016239

ResMed AirFit N10 ninamask suurus W*

136,25

90%

7016240

ResMed AirFit N10 for Her ninamask suurus S*

136,25

90%

8001549

Philips Respironics Comfort Classic ninamask (suurus S)*

98,10

90%

8001981

ResMed AirFit N20 ninamask suurus M*

136,25

90%

8004550

Philips Respironics Comfort Classic ninamask (suurus M)*

98,10

90%

8005303

Breeze Nasal Comfort ninamask (suurus M)

92,92

90%

8006091

Breeze Nasal Comfort ninamask (suurus L)

92,92

90%

8006927

Breeze Nasal Comfort ninamask (suurus S)

92,92

90%

8007823

ResMed AirFit N20 for Her ninamask suurus S*

136,25

90%

8008549

ResMed AirFit N20 ninamask suurus L*

136,25

90%

8008620

ResMed AirFit N20 Classic ninamask (S, M, L)*

136,25

90%

8009665

Philips Respironics DreamWear ninamask*

129,71

90%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Ninamask Wisp, mask with fabric frame and headgear, suurus XL) piirhind, milleks on 94,33 eurot.

  (3) Automaatse rõhuregulatsiooniga ja fikseeritava rõhuga positiivrõhu seadme täisnäomaskide kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7004056

Täisnäomask Mirage Quattro 25 × 40 × 10

226,70

90%

7004179

Suu-ninamask ComfortGel Full (S, M, L)

226,70

90%

7005103

FitLife Total Face Mask*

261,60

90%

7006104

Täisnäomask P Amara Mask W/RS Frame and RS Hgr Int

226,70

90%

7006115

Täisnäomask S Amara Mask W/RS Frame and RS Hgr Int

226,70

90%

7006126

Täisnäomask S Amara Mask W/Hgr Int

226,70

90%

7006137

Täisnäomask M Amara Mask W/Hgr Int

226,70

90%

7006148

Täisnäomask L Amara Mask W/Hgr Int

226,70

90%

7014002

Täisnäomask Quatro Air

226,70

90%

7016161

ResMed AirFit F10 täisnäomask suurus S

226,70

90%

7016172

ResMed AirFit F10 täisnäomask suurus M

226,70

90%

7016183

ResMed AirFit F10 täisnäomask suurus L

226,70

90%

7016194

ResMed AirFit F10 for Her täisnäomask XS

226,70

90%

7016206

ResMed AirFit F10 for Her täisnäomask S

226,70

90%

7016217

ResMed AirFit F10 for Her täisnäomask M

226,70

90%

7016341

Täisnäomask Amara Gel suurus P

226,70

90%

7016352

Täisnäomask Amara Gel suurus S

226,70

90%

7016363

Täisnäomask Amara Gel suurus M

226,70

90%

7016374

Täisnäomask Amara Gel suurus L

226,70

90%

8001567

ResMed AirFit F20 for Her täisnäomask suurus M

226,70

90%

8002079

Philips Respironics Amara View täisnäomask (suurus S)*

237,62

90%

8002086

Philips Respironics Amara View täisnäomask (suurus L)*

237,62

90%

8003061

Breeze Facial Comfort näomask (suurus L)

169,00

90%

8003380

ResMed AirFit F20 täisnäomask suurus L

226,70

90%

8003515

ResMed AirFit F20 täisnäomask suurus S

226,70

90%

8003666

ResMed AirFit F20 täisnäomask suurus M

226,70

90%

8003761

Breeze Facial Comfort näomask (suurus M)

169,00

90%

8007036

ResMed AirFit F20 for Her täisnäomask suurus S

226,70

90%

8008615

Breeze Facial Comfort näomask (suurus S)

169,00

90%

8009132

Philips Respironics Amara View täisnäomask (suurus M)*

237,62

90%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Täisnäomask Mirage Quattro 25 × 40 × 10) piirhind, milleks on 226,70 eurot.

  (4) Haigekassa võtab üle kindlustatud isikule vajaliku automaatse rõhuregulatsiooniga ja fikseeritava rõhuga positiivrõhu seadme maski eest tasu maksmise kohustuse üks kord kalendriaastas § 73 lõikes 2 sätestatud tingimustel.

§ 75.   Kompressioontooted lümfitursete raviks

  (1) Erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniliste kompressioonvarrukate kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7017117

VenoTrain® curaflow erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonvarrukas CG

134,00

90%

8003355

Jobst® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonvarrukas (CG1) CCL1*

135,00

90%

8004376

Jobst® Elvarex® Soft erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonvarrukas (CG1) CCL1*

135,00

90%

8005715

mediven® 550 käele – erimõõdus, lamekoelisest tekstiilist meditsiiniline kompressioonvarrukas (CG) CCL2

130,00

90%

8006460

Jobst® Elvarex® Soft erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonvarrukas (CG1) CCL2*

135,00

90%

8007917

Jobst® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonvarrukas (CG1) CCL2*

135,00

90%

8008775

mediven® 550 käele – erimõõdus, lamekoelisest tekstiilist meditsiiniline kompressioonvarrukas (CG) CCL3

130,00

90%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (VenoTrain® curaflow erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonvarrukas CG) piirhind, milleks on 134,00 eurot.

  (2) Erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniliste kompressioonkinnaste kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7017128

VenoTrain® curaflow erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonkinnas AC1

158,00

90%

8001897

Jobst® Elvarex® Plus erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonkinnas (AC1) CCL1*

176,00

90%

8003332

Jobst® Elvarex® Plus erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonkinnas (AC1) CCL2*

176,00

90%

8003641

Jobst® Elvarex® Soft Seamless erimõõdus lamekoes meditsiiniline kompressioonkinnas (AC1) CCL2*

180,00

90%

8004062

Jobst® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonkinnas (AC1) CCL1

160,00

90%

8004955

Jobst® Elvarex® Soft Seamless erimõõdus lamekoes meditsiiniline kompressioonkinnas (AC1) CCL1*

180,00

90%

8005962

mediven® 550 käele – erimõõdus, lamekoelisest tekstiilist meditsiiniline kompressioonkinnas (AC1) CCL2

160,00

90%

8008041

mediven® 550 käele – erimõõdus, lamekoelisest tekstiilist meditsiiniline kompressioonkinnas (AC1) CCL3

160,00

90%

8009626

Jobst® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonkinnas (AC1) CCL2

160,00

90%

8009924

mediven® 550 käele – erimõõdus, lamekoelisest tekstiilist meditsiiniline kompressioonkinnas (AC1) CCL1

160,00

90%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Jobst Elvarex erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonkinnas (AC1) CCL1) piirhind, milleks on 160,00 eurot.

  (3) Erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniliste kompressioonpõlvikute kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7017139

VenoTrain® curaflow erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonpõlvik AD (avatud varvas)

123,00

90%

8001031

mediven® 550 jalg, erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonpõlvik (AF) CCL1*

130,00

90%

8001270

Jobst® Elvarex® Soft erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonpõlvik (AD) avatud varbaga CCL3 forte*

145,00

90%

8001445

Jobst® Elvarex® Soft erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonpõlvik (AD) avatud varbaga CCL2*

135,00

90%

8001475

Jobst® Elvarex® Soft erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonpõlvik (AD) avatud varbaga CCL3*

145,00

90%

8002183

Jobst® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonpõlvik (AD) avatud varbaga CCL1*

135,00

90%

8002246

Jobst® Elvarex® Soft erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonpõlvik (AD) avatud varbaga CCL1*

135,00

90%

8003564

Jobst® Elvarex® Soft erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonpõlvik (AD) suletud varbaga CCL3*

140,00

90%

8004413

Jobst® Elvarex® Soft erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonpõlvik (AD) suletud varbaga CCL2*

130,00

90%

8004434

mediven® 550 jalg, erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonpõlvik (AF) CCL3*

130,00

90%

8004463

mediven® 550 jalg, erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonpõlvik (AF) CCL4*

130,00

90%

8004487

Jobst® Elvarex® Soft erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonpõlvik (AD) suletud varbaga CCL3 forte*

140,00

90%

8005207

Jobst® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonpõlvik (AD) avatud varbaga CCL3*

145,00

90%

8005323

Jobst® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonpõlvik (AD) suletud varbaga CCL4 super*

150,00

90%

8005732

Jobst® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonpõlvik (AD) suletud varbaga CCL1*

130,00

90%

8006113

Jobst® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonpõlvik (AD) avatud varbaga CCL2*

135,00

90%

8006116

Jobst® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonpõlvik (AD) avatud varbaga CCL3 forte*

145,00

90%

8006257

mediven® 550 jalg, erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonpõlvik (AD) CCL3*

130,00

90%

8006623

mediven® 550 jalg, erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonpõlvik (AD) CCL4*

130,00

90%

8007683

Jobst® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonpõlvik (AD) suletud varbaga CCL3*

140,00

90%

8007704

mediven® 550 jalg, erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonpõlvik (AD) CCL2

125,00

90%

8007827

Jobst® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonpõlvik (AD) suletud varbaga CCL3 forte*

140,00

90%

8008225

mediven® 550 jalg, erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonpõlvik (AF) CCL2*

130,00

90%

8008734

Jobst® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonpõlvik (AD) avatud varbaga CCL4 super*

155,00

90%

8009097

Jobst® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonpõlvik (AD) suletud varbaga CCL2*

130,00

90%

8009291

Jobst® Elvarex® Soft erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonpõlvik (AD) suletud varbaga CCL1*

130,00

90%

8009623

mediven® 550 jalg, erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonpõlvik (AD) CCL1

125,00

90%

8009768

Jobst® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonpõlvik (AD) avatud varbaga CCL4*

155,00

90%

8009900

Jobst® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonpõlvik (AD) suletud varbaga CCL4*

150,00

90%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (mediven® 550 jalg, erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonpõlvik (AD) CCL1) piirhind, milleks on 125,00 eurot.

  (4) Erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniliste kompressioonsukkade kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7017140

VenoTrain® curaflow erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonsukk AG (avatud varvas)

182,00

90%

8001309

mediven® 550 jalg, erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonsukk (AG) CCL4*

205,00

90%

8002433

Jobst® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonsukk (AG) suletud varbaga CCL1

190,00

90%

8002454

Jobst® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonsukk (AG) suletud varbaga CCL3*

200,00

90%

8002621

Jobst® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonsukk puusakinnitusega (AG-T) CCL1*

210,00

90%

8002633

Jobst® Elvarex® Soft erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonsukk puusakinnitusega (AG-T) CCL2*

210,00

90%

8002654

Jobst® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonsukk (AG) suletud varbaga CCL3 forte*

200,00

90%

8002669

Jobst® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonsukk puusakinnitusega (AG-T) CCL 4 super*

243,00

90%

8002748

Jobst® Elvarex® Soft erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonsukk puusakinnitusega (AG-T) CCL3*

230,00

90%

8002928

Jobst® Elvarex® Soft erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonsukk (AG) suletud varbaga CCL3*

200,00

90%

8003014

Jobst® Elvarex® Soft erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonsukk (AG) suletud varbaga CCL2

190,00

90%

8003103

mediven® 550 jalg, erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonsukk (AG) CCL3*

205,00

90%

8003374

Jobst® Elvarex® Soft erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonsukk (AG) avatud varbaga CCL2*

195,00

90%

8004095

mediven® 550 jalg, erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonsukk (AG) CCL1

190,00

90%

8004223

Jobst® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonsukk (AG) avatud varbaga CCL4*

215,00

90%

8004713

Jobst® Elvarex® Soft erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonsukk (AG) suletud varbaga CCL1

190,00

90%

8004905

Jobst® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonsukk puusakinnitusega (AG-T) CCL 3forte*

230,00

90%

8005556

Jobst® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonsukk puusakinnitusega (AG-T) CCL 4*

243,00

90%

8005862

Jobst® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonsukk (AG) suletud varbaga CCL2

190,00

90%

8005871

Jobst® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonsukk (AG) avatud varbaga CCL1*

195,00

90%

8006261

Jobst® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonsukk (AG) suletud varbaga CCL4*

210,00

90%

8006282

Jobst® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonsukk (AG) avatud varbaga CCL3*

205,00

90%

8006387

Jobst® Elvarex® Soft erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonsukk (AG) avatud varbaga CCL3*

205,00

90%

8006729

Jobst® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonsukk puusakinnitusega (AG-T) CCL 3*

230,00

90%

8006814

Jobst® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonsukk puusakinnitusega (AG-T) CCL 2*

210,00

90%

8006988

Jobst® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonsukk (AG) suletud varbaga CCL4 super*

210,00

90%

8007708

Jobst® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonsukk (AG) avatud varbaga CCL4 super*

215,00

90%

8008083

Jobst® Elvarex® Soft erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonsukk (AG) avatud varbaga CCL1*

195,00

90%

8008262

mediven® 550 jalg, erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonsukk (AG) CCL2

190,00

90%

8008352

Jobst® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonsukk (AG) avatud varbaga CCL2*

195,00

90%

8008377

Jobst® Elvarex® Soft erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonsukk (AG) avatud varbaga CCL3 forte*

205,00

90%

8009181

Jobst® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonsukk (AG) avatud varbaga CCL3 forte*

205,00

90%

8009320

Jobst® Elvarex® Soft erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonsukk (AG) suletud varbaga CCL3 forte*

200,00

90%

8009969

Jobst® Elvarex® Soft erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonsukk puusakinnitusega (AG-T) CCL1*

210,00

90%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Jobst Elvarex Soft erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonsukk (AG) suletud varbaga CCL1) piirhind, milleks on 190,00 eurot.

  (5) Erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniliste kompressioonpükste bermuda kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

8001661

Jobst® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiinilised kompressioonpüksid bermuda (ET) CCL4 super*

260,00

90%

8002192

Jobst® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiinilised kompressioonpüksid bermuda (ET) CCL2

240,00

90%

8002526

mediven® 550 jalg, erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiinilised kompressioonpüksid bermuda (ET) CCL3

252,00

90%

8004039

Jobst® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiinilised kompressioonpüksid bermuda (ET) CCL4*

260,00

90%

8004814

Jobst® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiinilised kompressioonpüksid bermuda (ET) CCL3 forte

252,00

90%

8005946

mediven® 550 jalg, erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiinilised kompressioonpüksid bermuda (ET) CCL2

240,00

90%

8007851

mediven® 550 jalg, erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiinilised kompressioonpüksid bermuda (ET) CCL1

240,00

90%

8008016

Jobst® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiinilised kompressioonpüksid bermuda (ET) CCL3

252,00

90%

8008037

mediven® 550 jalg, erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiinilised kompressioonpüksid bermuda (ET) CCL4

252,00

90%

8008178

Jobst® Elvarex® Soft erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiinilised kompressioonpüksid bermuda (ET) CCL1

240,00

90%

8009095

Jobst® Elvarex® Soft erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiinilised kompressioonpüksid bermuda (ET) CCL2

240,00

90%

8009283

Jobst® Elvarex® Soft erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiinilised kompressioonpüksid bermuda (ET) CCL3

252,00

90%

8009373

Jobst® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiinilised kompressioonpüksid bermuda (ET) CCL1

240,00

90%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Jobst® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiinilised kompressioonpüksid bermuda (ET) CCL3) piirhind, milleks on 252,00 eurot.

  (6) Erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniliste kompressioonpükste kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

8001192

mediven® 550 jalg, erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiinilised kompressioonsukkpüksid meestele (ATH) CCL2

360,00

90%

8001536

mediven® 550 jalg, erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiinilised kompressioonsukkpüksid (AT) CCL2

360,00

90%

8001683

mediven® 550 jalg, erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiinilised kompressioonsukkpüksid rasedale (ATU) CCL3

360,00

90%

8001744

Jobst® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiinilised kompressioonpüksid capri (CT) CCL3 forte*

435,00

90%

8001771

Jobst® Elvarex® Soft erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiinilised kompressioonpüksid (AT) CCL3*

435,00

90%

8002135

mediven® 550 jalg, erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiinilised kompressioonsukkpüksid rasedale (ATU) CCL2

360,00

90%

8002216

Jobst® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiinilised kompressioonpüksid capri (CT) CCL1*

405,00

90%

8002693

mediven® 550 jalg, erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiinilised kompressioonpüksid capri (CT) CCL3

360,00

90%

8004009

mediven® 550 jalg, erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiinilised kompressioonpüksid capri (CT) CCL2

335,00

90%

8004098

mediven® 550 jalg, erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiinilised kompressioonsukkpüksid meestele (ATH) CCL3

360,00

90%

8005097

Jobst® Elvarex® Soft erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiinilised kompressioonpüksid (AT) CCL1*

405,00

90%

8005099

Jobst® Elvarex® Soft erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiinilised kompressioonpüksid (AT) CCL2*

405,00

90%

8005248

mediven® 550 jalg, erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiinilised kompressioonpüksid capri (CT) CCL4

360,00

90%

8005357

mediven® 550 jalg, erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiinilised kompressioonsukkpüksid meestele (ATH) CCL1

360,00

90%

8005376

mediven® 550 jalg, erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiinilised kompressioonsukkpüksid (AT) CCL1

360,00

90%

8005441

mediven® 550 jalg, erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiinilised kompressioonsukkpüksid meestele (ATH) CCL4

360,00

90%

8005514

mediven® 550 jalg, erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiinilised kompressioonsukkpüksid (AT) CCL4

360,00

90%

8006385

Jobst® Elvarex® Soft erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiinilised kompressioonpüksid capri (CT) CCL1*

405,00

90%

8006481

Jobst® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiinilised kompressioonpüksid capri (CT) CCL4 super*

450,00

90%

8006922

mediven® 550 jalg, erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiinilised kompressioonsukkpüksid rasedale (ATU) CCL1

360,00

90%

8007113

Jobst® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiinilised kompressioonpüksid capri (CT) CCL4*

450,00

90%

8007418

mediven® 550 jalg, erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiinilised kompressioonsukkpüksid (AT) CCL3

360,00

90%

8007485

Jobst® Elvarex® Soft erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiinilised kompressioonpüksid capri (CT) CCL2*

405,00

90%

8007690

mediven® 550 jalg, erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiinilised kompressioonsukkpüksid rasedale (ATU) CCL4

360,00

90%

8007839

mediven® 550 jalg, erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiinilised kompressioonpüksid capri (CT) CCL1

335,00

90%

8008428

Jobst® Elvarex® Soft erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiinilised kompressioonpüksid capri (CT) CCL3*

435,00

90%

8008893

Jobst® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiinilised kompressioonpüksid capri (CT) CCL3*

435,00

90%

8009094

Jobst® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiinilised kompressioonpüksid capri (CT) CCL2*

405,00

90%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (mediven® 550 jalg, erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiinilised kompressioonpüksid capri (CT) CCL3) piirhind, milleks on 360,00 eurot.

  (7) Erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniliste kompressioonvarvikute kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

8002738

Jobst® Elvarex® Plus erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioontoode varvastele (AA1) CCL2

168,00

90%

8002806

Jobst® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioontoode varvastele (AA1) CCL1

150,00

90%

8005883

Jobst® Elvarex® Soft Seamless erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioontoode varvastele (AA1) CCL1

168,00

90%

8006364

Jobst® Elvarex® Soft Seamless erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioontoode varvastele (AA1) CCL2

168,00

90%

8006899

Jobst® Elvarex® Plus erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioontoode varvastele (AA1) CCL1

168,00

90%

8008638

Jobst® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioontoode varvastele (AA1) CCL2

150,00

90%

  (8) Erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniliste pükste ülaosaga kompressioonsukkade kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

8003217

Jobst® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonsukk pükste ülaosaga (AG-HT) CCL1

300,00

90%

8003514

Jobst® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonsukk pükste ülaosaga (AG-HT) CCL2

300,00

90%

8003523

Jobst® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonsukk pükste ülaosaga (AG-HT) CCL3 forte

330,00

90%

8004023

Jobst® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonsukk pükste ülaosaga (AG-HT) CCL4 super*

345,00

90%

8004672

Jobst® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonsukk pükste ülaosaga (AG-HT) CCL3

330,00

90%

8009346

Jobst® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonsukk pükste ülaosaga (AG-HT) CCL4*

345,00

90%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Jobst® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonsukk pükste ülaosaga AG-HT CCL3) piirhind, milleks on 330,00 eurot.

  (9) Erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniliste käelaba osaga kompressioonvarrukate kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

8007321

mediven® 550 käele – erimõõdus, lamekoelisest tekstiilist meditsiiniline kompressioonvarrukas koos käelaba osaga (AG) CCL3

290,00

90%

8008078

mediven® 550 käele – erimõõdus, lamekoelisest tekstiilist meditsiiniline kompressioonvarrukas koos käelaba osaga (AG) CCL2

290,00

90%

8009436

mediven® 550 käele – erimõõdus, lamekoelisest tekstiilist meditsiiniline kompressioonvarrukas koos käelaba osaga (AG) CCL1

290,00

90%

  (10) Haigekassa võtab üle kindlustatud isikule vajaliku erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiinilise kompressioontoote eest tasu maksmise kohustuse üks kord 6 kuu jooksul II ja III staadiumi lümfödeemi ja III staadiumi lipo-lümfödeemi kompleksse turset alandava teraapia (CDT) järel, kui teraapiaga on saavutatud parim võimalik ravitulemus. Esmakordse kompressioontoote väljakirjutamise eeltingimuseks on ravi lümfiteraapiaga (tervishoiuteenuste loetelus olev kood 7058). Meditsiiniseadme väljakirjutamise õigus on taastusarstil, kirurgil, onkoloogil, günekoloogil ja uroloogil.

§ 76.   Kompressioontooted venoosse puudulikkuse ja haavandite raviks

  (1) Kompressioonpõlvikute kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

8003125

Venosan 5002 (23–32 mmHg) ravipõlvikud 2 tk

55,05

90%

8003143

JOBST® Classic CCL3 standardmõõdus ringkoes meditsiinilised kompressioonpõlvikud 2 tk

55,05

90%

8003379

Venosan 4002 (23–32 mmHg) ravipõlvikud 2 tk

55,05

90%

8003827

JOBST® ForMen Ambition kompressioonpõlvikud CCL2 2 tk

55,05

90%

8004350

JOBST® ForMen Explore kompressioonpõlvikud CCL3 2 tk

55,05

90%

8004627

Venosan 7002 ravipõlvikud 2 tk

55,05

90%

8004994

JOBST® Opaque CCL2 standardmõõdus ringkoes meditsiinilised kompressioonpõlvikud 2 tk

55,05

90%

8005881

Venosan 7003 ravipõlvikud (34–46 mmHg) 2 tk

55,05

90%

8006094

Venosan 5003 (34–46 mmHg) ravipõlvikud 2 tk

55,05

90%

8006450

JOBST® Ultra Sheer CCL2 standardmõõdus ringkoes meditsiinilised kompressioonpõlvikud 2 tk

55,05

90%

8008980

JOBST® Classic CCL2 standardmõõdus ringkoes meditsiinilised kompressioonpõlvikud 2 tk

55,05

90%

8009061

JOBST® ForMen Explore kompressioonpõlvikud CCL2 2 tk

55,05

90%

8009542

JOBST® ForMen Ambition kompressioonpõlvikud CCL3 2 tk

55,05

90%

  (2) Kompressioonsukkade kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

8001391

JOBST® Classic CCL2 standardmõõdus ringkoes meditsiinilised kompressioonsukad 2 tk

96,00

90%

8001482

Venosan 7003 vöökinnitusega ravisukk (parem/vasak) (34–46 mmHg) 1 tk

66,06

90%

8001611

Venosan 5003 (34–46 mmHg) ravisukad 2 tk

96,00

90%

8004516

JOBST® Classic CCL3 standardmõõdus ringkoes meditsiinilised kompressioonsukad 2 tk

96,00

90%

8005214

Venosan 7002 ravisukad 2 tk

96,00

90%

8006173

Venosan 7003 ravisukad (34–46 mmHg) 2 tk

96,00

90%

8006825

Venosan 4002 (23–32 mmHg) ravisukad 2 tk

96,00

90%

8006996

Venosan 7002 vöökinnitusega ravisukk (parem/vasak) 1 tk

66,06

90%

8008267

JOBST® Opaque CCL2 standardmõõdus ringkoes meditsiinilised kompressioonsukad 2 tk

96,00

90%

8008268

Venosan 5002 (23–32 mmHg) ravisukad 2 tk

96,00

90%

8008636

JOBST® Ultra Sheer CCL2 standardmõõdus ringkoes meditsiinilised kompressioonsukad 2 tk

96,00

90%

  (3) Kompressioonsukkpükste kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

8001338

JOBST® Ultra Sheer CCL2 standardmõõdus ringkoes meditsiinilised kompressioonsukkpüksid

104,59

90%

8001524

JOBST® Opaque CCL2 standardmõõdus ringkoes meditsiinilised kompressioonsukkpüksid

104,59

90%

8005200

Venosan 4002 (23–32 mmHg) ravisukkpüksid

104,59

90%

8006527

JOBST® Classic CCL2 standardmõõdus ringkoes meditsiinilised kompressioonsukkpüksid

104,59

90%

8009435

JOBST® Classic CCL3 standardmõõdus ringkoes meditsiinilised kompressioonsukkpüksid

104,59

90%

8009800

Venosan 5003 (34–46 mmHg) ravisukkpüksid

104,59

90%

8009885

Venosan 5002 (23–32 mmHg) ravisukkpüksid

104,59

90%

  (4) Venoosse haavandi raviks mõeldud aluspõlvikuid sisaldavad kompressioonpõlvikute komplektide kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

8001428

Venosan 8003 ravipõlvikud (34–46 mmHg)

72,00

90%

8006039

JOBST® Ulcercare™ 40 mm/Hg kompressioonpõlvikud

66,06

90%

8006943

VenoTrain® ulcertec kompressioonravipõlvik 46 mmHg komplekt*

86,53

90%

8007380

VenoTrain® ulcertec kompressioonravipõlvik 39 mmHg komplekt*

86,53

90%

8007787

Venosan 8002 (23–32 mmHg) ravipõlvikud

72,00

90%

8007869

Actico® UlcerSys kompressioonpõlviku komplekt (34–46 mmHg)

66,06

90%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Venosan 8002 (23–32 mmHg) ravipõlvikud) piirhind, milleks on 72,00 eurot.

  (5) Haigekassa võtab üle kroonilise venoosse puudulikkusega ja/või venoosse haavandiga (RKH 10 diagnoosikoodid I83.0, I83.1, I83.2 ja I87.2) kindlustatud isikule vajaliku kompressioontoote eest tasu maksmise kohustuse kuni kahe kompressioonpõlviku või -suka või ühe paari kompressioonsukkpükste eest kalendripoolaastas. Eeltingimuseks on, et veenihaigus ja krooniline venoosne puudulikkus (CEAP klassifikatsiooni järgi C4-C6 klass) on diagnoositud ultraheliuuringuga (tervishoiuteenuste loetelus olev kood 7942) mõlema alajäseme veenidest regiooni täpsusega.

§ 77.   Nahahooldusvahendid

  (1) Nahahooldusvahendite kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7016004

Emulsioon Xerolys+ 1000 ml

40,00

90%

7016015

Emulsioon Xerolys+ 500 ml*

25,00

90%

7016026

Emulsioon Atolys 500 ml*

25,00

90%

7016048

Emulsioon Psorilys 500 ml*

25,00

90%

7016947

Bioderma Atoderm PP Baume 200 ml*

12,00

90%

7016958

Bioderma Atoderm Intensive 200 ml*

15,00

90%

7017331

Ortomed Vaseliinõlikreem 700 ml

18,50

90%

7017342

Ortomed Oliiviõlikreem 700 ml

18,50

90%

7017353

Ortomed Niisutav kreem Urea 4,5% 700 ml

18,50

90%

7017364

Ortomed Niisutav kreem Urea 10% 700 ml

18,50

90%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (emulsioon Xerolys+ 1000 ml) piirhind, milleks on 40,00 eurot, arvutatud nahahooldusvahendi 1 ml hind 0,040 eurot.

  (2) Haigekassa võtab üle kaasasündinud rasket ihtüoosi (RHK 10 diagnoosikood Q80) põdevale kindlustatud isikule vajaliku nahahooldusvahendi eest tasu maksmise kohustuse järgmises ulatuses:
  1) kuni 6,5 l nahahooldusvahendit alla 16-aastasele (kaasa arvatud) lapsele kalendripoolaastas;
  2) kuni 13 l nahahooldusvahendit üle 17-aastasele isikule kalendripoolaastas.

§ 78.   Tasu maksmise kohustuse ülevõtmise kord

  (1) Haigekassa võtab üle tasu maksmise kohustuse ainult sellise haigekassa meditsiiniseadmete loetellu kantud meditsiiniseadme eest, mille kohta on retseptikeskuses vormistatud meditsiiniseadme kaart.

  (2) Meditsiiniseadme kaardi väljakirjutamise õigus on Terviseametis registreeritud arstil. Meditsiiniseadme kaardi väljakirjutaja on kohustatud meditsiiniseadme kaardi välja kirjutama elektroonilisel kujul ja see salvestatakse retseptikeskuses.

  (3) Meditsiiniseadme kaardi väljakirjutaja kannab meditsiiniseadme kaardile andmed meditsiiniseadme väljakirjutamise kohta, mille alusel on võimalik tuvastada meditsiiniseadme kaardi väljastanud tervishoiuteenuse osutajat ja patsienti, kellele kaart on väljastatud, samuti välja kirjutatud meditsiiniseadme rühma ja hüvitamise tingimusi. Kui väljakirjutatava meditsiiniseadme ostab patsiendi eest välja keegi teine, kannab meditsiiniseadme kaardi väljakirjutaja kaardile täiendavalt meditsiiniseadme väljaostmiseks patsiendi poolt antava volituse andmed.

  (4) Meditsiiniseadet väljastav isik (edaspidi müüja) on kohustatud meditsiiniseadme kaarti töötlema retseptikeskuses, lisades meditsiiniseadme müügiga seotud info, mis salvestatakse samuti retseptikeskuses. Meditsiiniseadme müügiga seotud info tuleb meditsiiniseadme kaardile kanda meditsiiniseadme väljastamise ajal või viivitamata pärast meditsiiniseadme väljastamist juhul, kui retseptikeskust ei ole võimalik meditsiiniseadme väljastamise ajal kasutada. Müüja peab meditsiiniseadme müügil kaardi alusel veenduma meditsiiniseadme kaardil kajastatud haigekassa poolt tasutava meditsiiniseadme koguse vastavuses §-des 3–77 nimetatud tingimustele.

  (5) Müüja kannab meditsiiniseadme kaardile andmed meditsiiniseadme väljastamise kohta, mis võimaldavad tuvastada apteegiteenuse osutajat või meditsiiniseadme väljastanud muud juriidilist isikut ja patsienti, kellele meditsiiniseade väljastati, samuti väljastatud meditsiiniseadet ning meditsiiniseadme eest makstavaid summasid. Kui meditsiiniseadme ostab patsiendi jaoks välja vastava volitusega isik, kannab müüja täiendavalt kaardile ostjat tuvastada võimaldavad andmed.

§ 79.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tervise- ja tööministri 19. detsembri 2017. a määrus nr 60 „Eesti Haigekassa meditsiiniseadmete loetelu ja meditsiiniseadmete loetellu kantud meditsiiniseadme eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise kord” tunnistatakse kehtetuks.

§ 80.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2019. a.

Riina Sikkut
Tervise- ja tööminister

Marika Priske
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json