Teksti suurus:

Sotsiaalkaitseministri määruste muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2020
Avaldamismärge:RT I, 19.12.2019, 4

Sotsiaalkaitseministri määruste muutmine

Vastu võetud 12.12.2019 nr 67

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 57, § 58, § 60 lõike 5, § 61 lõike 2, § 62 lõike 4 ning § 69 lõigete 6 ja 10 alusel.

§ 1.  Sotsiaalkaitseministri 21. detsembri 2015. a määruses nr 66 „Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse raames osutatavate teenuste loetelu ja hinna ning ülevõetava tasu maksimaalse suuruse ühes aastas ja arvestamise korra, sõidu- ja majutuskulude maksimaalse maksumuse õigustatud isiku ja õigustatud isiku saatja kohta ühes kalendriaastas ning hüvitamise tingimused ja korra ning rehabilitatsiooniprogrammi hindamiskriteeriumide kehtestamine” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõikes 3 asendatakse arv „1112” arvuga „1237” ja arv „1600” arvuga „1800”;

2) määruse lisa 1 asendatakse käesoleva määruse lisaga.

§ 2.  Sotsiaalkaitseministri 21. detsembri 2015. a määruses nr 69 „Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmisel teenusevajaduse otsustamiseks ja teenuse osutamiseks vajalike andmete loetelu ning kohaliku omavalitsuse üksuse poolt lapse sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse vajaduse tuvastamise tingimused” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõige 2, § 4 lõige 4 ja § 5 lõige 3 jäetakse määruse tekstist välja;

2) paragrahvi 7 lõige 2 ja § 8 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 3.  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2020. a.

Tanel Kiik
Sotsiaalminister

Marika Priske
Kantsler

Lisa Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse raames osutatavate teenuste loetelu ja hind

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json