Teksti suurus:

Arst-residendi tööjõukulu arvutamise ja residentuuri baasasutusele hüvitamise alused

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 27.03.2024, 4

Arst-residendi tööjõukulu arvutamise ja residentuuri baasasutusele hüvitamise alused

Vastu võetud 17.12.2019 nr 71
RT I, 19.12.2019, 21
jõustumine 01.01.2020

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
15.06.2021RT I, 22.06.2021, 601.07.2021, rakendatakse 1. aprillist 2021. a.
31.03.2022RT I, 05.04.2022, 808.04.2022, rakendatakse 1. aprillist 2022. a.
23.03.2023RT I, 29.03.2023, 801.04.2023
22.03.2024RT I, 27.03.2024, 101.04.2024

Määrus kehtestatakse Tartu Ülikooli seaduse § 72 lõike 7 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse residentuuri baasasutuses (edaspidi baasasutus) arst-residendi tööjõukulu arvutamise ja selle baasasutusele hüvitamise alused.

§ 2.  Arst-residendi tööjõukulu arvutamise alused

  (1) Baasasutuses töötava arst-residendi tööjõukulu koosneb järgmisest:
  1) brutopalk, sealhulgas puhkusetasu;
  2) brutopalgale lisanduv sotsiaalmaks ja töötuskindlustusmaksed;
  3) töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 122 lõike 1 alusel brutopalga asemel makstav haigushüvitis.

  (2) Arst-residendi brutopalga arvutamise alus on brutotunnipalk. Brutopalk arvutatakse ühe kuu baasil vastavalt kalendriaasta keskmisele töötundide arvule kuus.

  (3) Alates 1. aprillist 2024. a on brutotunnipalk 19 eurot ja 67 senti ning ühe kuu baasil arvutatav brutopalk on 3315 eurot ja 97 senti.
[RT I, 27.03.2024, 1 - jõust. 01.04.2024]

  (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud brutotunnipalga summat muudetakse vastavalt riikliku ravikindlustuse rahalistele võimalustele ja riigi tervishoiupoliitikale.

  (5) Arst-residendi tööjõukulu arvutamisel on arvestuslik töökoormus 40 tundi nädalas. Tööaja hulka arvestatakse osalemine residentuuri programmi kuuluval teoreetilisel koolitusel.

§ 3.  Baasasutusele arst-residendi tööjõukulu hüvitamise alused

  (1) Tervisekassa hüvitab arst-residendi tööjõukulu Tartu Ülikoolile (edaspidi ülikool) Tartu Ülikooli seaduse § 72 lõikes 5 nimetatud halduslepingu alusel, lähtudes selle residentuuri programmi nominaalkestusest, mille alusel on arst-resident residentuuri vastu võetud.
[RT I, 29.03.2023, 8 - jõust. 01.04.2023]

  (2) Ülikool hüvitab baasasutusele arst-residendi tööjõukulu vastavalt ülikooli ja baasasutuse vahel sõlmitud lepingule.

  (3) Baasasutusele hüvitatakse 100% arst-residendi tööjõukulust, mis on arvestatud käesoleva määruse § 2 lõigetes 1–3 sätestatud tingimustel.

  (4) Kui arst-resident läbib residentuuri koormusega, mis on väiksem kui käesoleva määruse § 2 lõikes 5 sätestatud koormus:
  1) hüvitatakse tööjõukulu vastavalt arst-residendi koormusele;
  2) pikeneb arst-residendi tööjõukulu hüvitamise periood residentuuri läbimise kestuse proportsionaalse pikenemise võrra.

  (5) Tervisekassa ei hüvita arst-residendi tööjõukulu selle aja eest, kui residentuuris õppimine on peatunud või kui arst-resident läbib residentuuri väljaspool Eestit asuvas baasasutuses ja saab töötasu välisriigi baasasutuselt, ega juhul, kui arst-residendi tööjõukulu baasasutusele ei kaasne.
[RT I, 29.03.2023, 8 - jõust. 01.04.2023]

§ 4.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2020. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json