Teksti suurus:

Reisilaeval viibivate isikute nimekirja kantavate andmete loetelu ja nimekirja koostamise põhimõtted

Reisilaeval viibivate isikute nimekirja kantavate andmete loetelu ja nimekirja koostamise põhimõtted - sisukord
Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.12.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 19.12.2019, 25

Reisilaeval viibivate isikute nimekirja kantavate andmete loetelu ja nimekirja koostamise põhimõtted1

Vastu võetud 17.12.2019 nr 70

Määrus kehtestatakse meresõiduohutuse seaduse § 31 lõike 7 alusel.

§ 1.  Reisilaeval viibivate isikute nimekirja kantavad andmed

  Reisilaeval viibivate isikute nimekirja (edaspidi isikute nimekiri) kantakse järgmised andmed:
  1) isiku ees- ja perekonnanimi;
  2) sünniaeg;
  3) sugu;
  4) kodakondsus;
  5) reisija või tema hooldaja soovil teave, mis käsitleb reisija vajadust erihoolduse ja -abi järele hädaolukorras.

§ 2.  Isikute nimekirja koostamise põhimõtted

  (1) Isikute nimekirja koostamise jaoks andmete kogumine ei tohi põhjustada laevale minevatele või sealt lahkuvatele reisijatele asjatuid viivitusi.

  (2) Isikute nimekirja koostamisel tuleb samadel või sarnastel liinidel vältida korduvat andmekogumist.

  (3) Reeder kustutab elektroonilisse mereinfosüsteemi esitatud isikute nimekirja, kui laev on jõudnud ohutult sihtsadamasse.

  (4) Isikute nimekirja edastamine elektroonilisse mereinfosüsteemi ei vabasta reederit kohustusest esitada Vabariigi Valitsuse 19. mai 2004. a määruse nr 194 „Laevade ja väikelaevade sisemerre, sadamatesse ning piiriveekogude Eestile kuuluvatesse vetesse sisenemise ja neist väljumise kord” alusel nõutavaid dokumente.

§ 3.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Majandus- ja taristuministri 23. veebruari 2015. a määrus nr 13 „Reisilaeval viibivate isikute nimekirja kantavate andmete loetelu, nimekirja koostamise kord ja nimekirja pidamise registrile esitatavad nõuded” tunnistatakse kehtetuks.


1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2017/2109, millega muudetakse nõukogu direktiivi 98/41/EÜ ühenduse liikmesriikide sadamatesse või sadamatest liiklevate reisilaevade pardal olevate isikute registreerimise kohta ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/65/EL, milles käsitletakse liikmesriikide sadamatesse sisenevate ja neist väljuvate laevade teavitusformaalsusi (ELT L 315, 30.11.2017, lk 52‒60).

Taavi Aas
Majandus- ja taristuminister

Ando Leppiman
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json