Teksti suurus:

Sotsiaalkaitseministri 21. detsembri 2015. a määruse nr 65 „Erihoolekandeteenuste rahastamine” muutmine

Väljaandja:Sotsiaalkaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2024
Avaldamismärge:RT I, 19.12.2023, 1

Sotsiaalkaitseministri 21. detsembri 2015. a määruse nr 65 „Erihoolekandeteenuste rahastamine” muutmine

Vastu võetud 12.12.2023 nr 63

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 72 lõike 5 punktide 1–3 ja § 79 lõike 6 alusel.

§ 1.  Sotsiaalkaitseministri 21. detsembri 2015. a määruses nr 65 „Erihoolekandeteenuste rahastamine” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõikes 1 asendatakse arv „187” arvuga „206”;

2) paragrahvi 2 lõike 11 sissejuhatavas lauseosas asendatakse arv „1529” arvuga „1759”;

3) paragrahvi 2 lõike 12 sissejuhatavas lauseosas asendatakse arv „68” arvuga „75”;

4) paragrahvi 2 lõikes 13 asendatakse arv „55” arvuga „60”;

5) paragrahvi 2 lõike 14 sissejuhatavas lauseosas asendatakse arv „46” arvuga „51”;

6) paragrahvi 2 lõikes 15 asendatakse arv „38” arvuga „41”;

7) paragrahvi 2 lõikes 2 asendatakse arv „158” arvuga „190”;

8) paragrahvi 2 lõikes 3 asendatakse arv „271” arvuga „299”;

9) paragrahvi 2 lõikes 4 asendatakse arv „556” arvuga „634”;

10) paragrahvi 2 lõikes 5 asendatakse arv „722” arvuga „824”, arv „812” arvuga „926” ja arv „862” arvuga „992”;

11) paragrahvi 2 lõike 51 sissejuhatavas lauseosas asendatakse arv „5258” arvuga „5521”;

12) paragrahvi 2 lõikes 6 asendatakse arv „1069” arvuga „1176” ja arv „1186” arvuga „1305”;

13) paragrahvi 2 lõiget 6 täiendatakse neljanda lausega järgmises sõnastuses:

„Ööpäevaringset erihooldusteenust saama õigustatud isikul, kes on suunatud nimetatud teenust saama hoolekandeasutusse, kus osutatakse ööpäevaringset erihooldusteenust eraldi toimivates peresarnastes gruppides kuni kuuele isikule, kuid kõige rohkem 30 isikule ühes hoones, on õigus saada ööpäevaringset erihooldusteenust maksimaalse maksumusega 1461 eurot kalendrikuus.”;

14) paragrahvi 2 lõikes 61 asendatakse arv „1161” arvuga „1278”, arv „1354” arvuga „1490” ja arv „1498” arvuga „1648”;

15) paragrahvi 2 lõikes 7 asendatakse arv „2431” arvuga „2553”.

§ 2.  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2024. a.

Signe Riisalo
Sotsiaalkaitseminister

Maarjo Mändmaa
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json