Teksti suurus:

Ministri määruste muutmine seoses perekonnaseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmisega

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2024
Avaldamismärge:RT I, 19.12.2023, 15

Ministri määruste muutmine seoses perekonnaseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmisega

Vastu võetud 12.12.2023 nr 25

Määrus kehtestatakse nimeseaduse § 16 lõike 9, perekonnaseisutoimingute seaduse § 7 lõike 9, § 9 lõike 11, § 15 lõike 7, § 30 lõike 4, § 40 lõike 7 ja § 43 lõike 4 ning rahvastikuregistri seaduse § 40 lõike 6 ja § 53 lõike 13 alusel.

§ 1.  Siseministri 12. detsembri 2017. aasta määruse nr 45 „Isikule uue eesnime, perekonnanime või isikunime andmise kord ja avalduse vorm” muutmine

Siseministri 12. detsembri 2017. aasta määruse nr 45 „Isikule uue eesnime, perekonnanime või isikunime andmise kord ja avalduse vorm” lisa kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 2.  Regionaalministri 3. mai 2010. aasta määruse nr 8 „Perekonnaseisuasutusele esitatavate avalduste, paberil tehtavate perekonnaseisukannete ja perekonnasündmuse kohta väljastatavate tõendite vormid, abieluvõimetõendile kantavad andmed ning võõrkeelses tõendis kasutatavate keelte loetelu” muutmine

Regionaalministri 3. mai 2010. aasta määruses nr 8 „Perekonnaseisuasutusele esitatavate avalduste, paberil tehtavate perekonnaseisukannete ja perekonnasündmuse kohta väljastatavate tõendite vormid, abieluvõimetõendile kantavad andmed ning võõrkeelses tõendis kasutatavate keelte loetelu” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 täiendatakse punktidega 52 ja 53 järgmises sõnastuses:

„52) abiellumisavaldus, kui abiellujad on samast soost (lisa 51);
53) abiellumisavaldus inglise keeles, kui abiellujad on samast soost (lisa 271);”;

2) paragrahvi 1 täiendatakse punktiga 61 järgmises sõnastuses:

„61) abielu lahutamise ühine avaldus, kui abikaasad on samast soost (lisa 61);”;

3) paragrahvi 1 punktis 10 asendatakse sõnad „soo andmete” sõnaga „sooandmete”;

4) paragrahvi 1 punkt 11 sõnastatakse järgmiselt:

„11) perekonnasündmuse tõendi väljastamise avaldus (lisa 11);”;

5) paragrahvi 2 täiendatakse punktiga 31 järgmises sõnastuses:

„31) abielukanne, kui abikaasad on samast soost (lisa 141);”;

6) paragrahvi 2 täiendatakse punktiga 41 järgmises sõnastuses:

„41) abielulahutuse kanne, kui abikaasad on samast soost (lisa 151);”;

7) paragrahvi 3 täiendatakse punktidega 31 ja 32 järgmises sõnastuses:

„31) Eesti perekonnaseisuasutuses registreeritud abielu tõend, kui abikaasad on mehed (lisa 181);
32) Eesti perekonnaseisuasutuses registreeritud abielu tõend, kui abikaasad on naised (lisa 182);”;

8) määruse lisad 1, 2, 4, 5, 8, 10–15, 21–23, 25 ja 27–30 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

9) määrust täiendatakse lisadega 51, 61, 141, 151, 181, 182 ja 271 (lisatud).

§ 3.  Siseministri 27. detsembri 2022. aasta määruse nr 51 „Rahvastikuregistrisse kantud isiku enda, tema alaealiste laste ja eestkostetavate ning surnud abikaasa andmetele juurdepääsu tagamise täpsem kord” täiendamine

Siseministri 27. detsembri 2022. aasta määruse nr 51 „Rahvastikuregistrisse kantud isiku enda, tema alaealiste laste ja eestkostetavate ning surnud abikaasa andmetele juurdepääsu tagamise täpsem kord” pealkirja ning §-e 2 ja 3 täiendatakse läbivalt pärast sõna „abikaasa” sõnadega „või registreeritud elukaaslase”.

§ 4.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2024. aastal.

Lauri Läänemets
Siseminister

Tarmo Miilits
Kantsler

Lisa Uue eesnime, perekonnanime või isikunime andmise avaldus

Lisa 1 Sünni registreerimise avaldus

Lisa 2 Isaduse omaksvõtu avaldus pärast sünni registreerimist

Lisa 4 Surma registreerimise avaldus

Lisa 5 Abiellumisavaldus

Lisa 5¹ Abiellumisavaldus

Lisa 6¹ Abielu lahutamise ühine avaldus

Lisa 8 Abieluvõimetõendi väljaandmise avaldus

Lisa 10 Sooandmete muutmise avaldus

Lisa 11 Perekonnasündmuse tõendi väljastamise avaldus

Lisa 12 Sünnikanne

Lisa 13 Surmakanne

Lisa 14 Abielukanne

Lisa 14¹ Abielukanne

Lisa 15 Abielulahutuse kanne

Lisa 15¹ Abielulahutuse kanne

Lisa 18¹ Eesti perekonnaseisuasutuses registreeritud abielu tõend

Lisa 18² Eesti perekonnaseisuasutuses registreeritud abielu tõend

Lisa 21 Abieluvõimetõend

Lisa 22 Abieluvõimetõend

Lisa 23 Abieluvõimetõend

Lisa 25 Sünnikanne

Lisa 27 Abiellumisavaldus inglise keeles

Lisa 27¹ Abiellumisavaldus inglise keeles

Lisa 28 Abieluvõimetõendi väljaandmise avaldus inglise keeles

Lisa 29 Perekonnasündmuse tõendi väljastamise avaldus inglise keeles

Lisa 30 Abieluvõimetõend

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json