Teksti suurus:

Sotsiaalministri 18. augusti 2004. a määruse nr 101 „Eesti Haigekassas kindlustuskaitse tekkimiseks, lõppemiseks ja peatumiseks vajalike dokumentide loetelu ning nendes sisalduvate andmete koosseis” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:23.01.2011
Avaldamismärge:RT I, 20.01.2011, 14

Sotsiaalministri 18. augusti 2004. a määruse nr 101 „Eesti Haigekassas kindlustuskaitse tekkimiseks, lõppemiseks ja peatumiseks vajalike dokumentide loetelu ning nendes sisalduvate andmete koosseis” muutmine

Vastu võetud 10.01.2011 nr 1

Määrus kehtestatakse „Ravikindlustuse seaduse” § 13 lõike 6 punkti 1 alusel.

Sotsiaalministri 18. augusti 2004. a määruse nr 101 „Eesti Haigekassas kindlustuskaitse tekkimiseks, lõppemiseks ja peatumiseks vajalike dokumentide loetelu ning nendes sisalduvate andmete koosseis” (RTL 2004, 115, 1799; 2006, 77, 1442) paragrahvi 2 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

„4) elamisloakaart.”

Hanno Pevkur
Minister

Marelle Erlenheim
Kantsler

/otsingu_soovitused.json