Teksti suurus:

Sotsiaalministri 23. detsembri 2010. a määruse nr 90 „Liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaardi vorm ja väljaandmise tingimused” muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:23.01.2011
Avaldamismärge:RT I, 20.01.2011, 16

Sotsiaalministri 23. detsembri 2010. a määruse nr 90 „Liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaardi vorm ja väljaandmise tingimused” muutmine

Vastu võetud 13.01.2011 nr 3

Määrus kehtestatakse „Liiklusseaduse” § 167 lõike 3 alusel.

Sotsiaalministri 23. detsembri 2010. a määruse nr 90 „Liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaardi vorm ja väljaandmise tingimused” (RT I, 29.12.2010, 120) § 5 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Määrus jõustub 1. juulil 2011. a.”

Hanno Pevkur
Minister

Marelle Erlenheim
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json