Teksti suurus:

Prokuratuuri struktuur ja teenistujate koosseis

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2013
Avaldamismärge:RT I, 20.01.2011, 17

Prokuratuuri struktuur ja teenistujate koosseis

Vastu võetud 07.07.2004 nr 52
RTL 2004, 96, 1499
jõustumine 18.07.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
10.09.2004RTL 2004, 126, 195526.09.2004
17.12.2004RTL 2004, 158, 237001.01.2005
11.02.2005RTL 2005, 20, 24101.03.2005, osaliselt 5.09.2005
08.07.2005RTL 2005, 81, 116801.09.2005
25.11.2005RTL 2005, 116, 182601.01.2006
16.06.2006RTL 2006, 50, 92901.07.2006, osaliselt 1.09.2006
13.09.2006RTL 2006, 68, 125501.11.2006
08.12.2006RTL 2006, 88, 162101.01.2007
04.04.2007RTL 2007, 31, 55401.06.2007
26.07.2007RTL 2007, 64, 115201.09.2007
26.09.2007RTL 2007, 76, 131113.10.2007
08.04.2008RTL 2008, 31, 45001.05.2008
09.06.2008RTL 2008, 49, 67901.09.2008
30.06.2010RT I 2010, 42, 25109.07.2010, rakendatakse tagasiulatuvalt 1.07.2010
21.09.2010RT I 2010, 68, 51501.10.2010
14.01.2011RT I, 20.01.2011, 323.01.2011, rakendatakse 01.01.2011

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» § 49 lõike 1 punkti 11, «Avaliku teenistuse seaduse» § 10 lõike 4 ning «Prokuratuuriseaduse» § 4 lõike 3, § 5 lõike 4 ja § 51 alusel.

§ 1.   Prokuratuuri struktuur

  Prokuratuur jaguneb Riigiprokuratuuriks ja temale alluvateks ringkonnaprokuratuurideks.

§ 2.   Riigiprokuratuuri struktuur

  Riigiprokuratuur jaguneb kolmeks osakonnaks, mille täpsem tööjaotus sätestatakse Riigiprokuratuuri tööjaotuskavaga, ning haldusosakonnaks.
[RTL 2007, 64, 1152 - jõust. 01.09.2007]

§ 3.   Ringkonnaprokuratuuri struktuur

  (1) Ringkonnaprokuratuurid on Põhja, Lõuna, Viru ja Lääne Ringkonnaprokuratuur.

  (2) Põhja Ringkonnaprokuratuuri struktuuri kuulub viis osakonda asukohaga Tallinnas.

  (3) Lõuna Ringkonnaprokuratuuri struktuuri kuulub kolm osakonda, millest kaks asuvad Tartus ja üks Viljandis

  (4) Viru Ringkonnaprokuratuuri struktuuri kuulub kolm osakonda, millest üks asub Narvas, üks Jõhvis ja üks Rakveres.
[RT I, 20.01.2011, 3 - jõust. 23.01.2011- rakendatakse 01.01.2011]

  (5) Lääne Ringkonnaprokuratuuri struktuuri kuulub kaks osakonda, millest üks asub Pärnus ja üks Raplas.

  (6) Ringkonnaprokuratuuri osakonna täpsem tööjaotus sätestatakse ringkonnaprokuratuuri tööjaotuskavas.
[RTL 2006, 68, 1255 - jõust. 01.11.2006]

§ 4.   Prokuröride arv

  Riigiprokuratuuri prokuröride arv on 28 ning ringkonnaprokuratuuride prokuröride arv on 171.
[RTL 2007, 31, 554 - jõust. 01.06.2007]

§ 5.   Prokuratuuri teenistujate koosseis

  Prokuratuuri teenistujate koosseis on alljärgnev:

Ametikoht

Ametikoha
põhigrupp

Ametikohtade
arv

RIIGIPROKURATUUR

Riigi peaprokurör

prokurör

  1

Juhtiv riigiprokurör

prokurör

  3

Riigiprokurör

prokurör

14

Prokuröri abi

prokurör

10

HALDUSOSAKOND

Haldusdirektor

kõrgem ametnik

  1

Nõunik

kõrgem ametnik

  1

Konsultant

vanemametnik

2

Avalike suhete talitus

Talituse juhataja

kõrgem ametnik

  1

Nõunik

kõrgem ametnik

  1

Pressinõunik

kõrgem ametnik

  1

Kokku talituses

 

  3

Personalitalitus

Talituse juhataja

kõrgem ametnik

  1

Nõunik

kõrgem ametnik

  2

Kokku talituses

 

  3

Varahalduse- ja infosüsteemide talitus

Talituse juhataja

kõrgem ametnik

  1

Nõunik

kõrgem ametnik

  2

Nooremspetsialist

nooremametnik

  0

Autojuht

Mehhanismide juht

  2

Kokku talituses

 

  5

Rahandustalitus

Pearaamatupidaja – talituse juhataja

kõrgem ametnik

  1

Raamatupidaja

vanemametnik

  1

Kokku talituses

 

  2

Üldtalitus

Talituse juhataja

kõrgem ametnik

  1

Nõunik

kõrgem ametnik

  0

Vanemreferent

vanemametnik

  2

Referent

vanemametnik

  3

Arhivaar

vanemametnik

  1

Tõlk

vanemametnik

  0

Kokku talituses

 

  7

Põhja piirkondlik talitus

Juhataja

kõrgem ametnik

  1

Nõunik

kõrgem ametnik

  0

Konsultant

vanemametnik

1

Pressinõunik

kõrgem ametnik

  1

Vanemreferent

vanemametnik

  8

Referent

vanemametnik

10

Tõlk

vanemametnik

  3

Arhivaar

vanemametnik

  0

Autojuht

mehhanismide juht

  1

Kokku talituses

 

25

Lõuna piirkondlik talitus

Juhataja

kõrgem ametnik

  1

Vanemreferent

vanemametnik

  7

Referent

vanemametnik

  3

Spetsialist

vanemametnik

  0

Autojuht

mehhanismide juht

  3

Pressinõunik

kõrgem ametnik

  1

Kokku talituses

 

15

Viru piirkondlik talitus

Juhataja

kõrgem ametnik

  1

Vanemreferent

vanemametnik

  4

Referent

vanemametnik

  3

Tõlk

vanemametnik

  2

Autojuht

mehhanismide juht

  1

Koristaja

lihttööline

  0

Pressinõunik

kõrgem ametnik

  1

Kokku talituses

 

12

Lääne piirkondlik talitus

Juhataja

kõrgem ametnik

  1

Konsultant

vanemametnik

1

Vanemreferent

vanemametnik

  4

Referent

vanemametnik

  1

Autojuht

mehhanismide juht

  3

Pressinõunik

kõrgem ametnik

  1

Kokku talituses

 

11

Kokku Riigiprokuratuuris,
neist prokuröre

 

115  
28

RINGKONNAPROKURATUURID

PÕHJA RINGKONNAPROKURATUUR

Juhtivprokurör

prokurör

  1

Vanemprokurör

prokurör

  5

Eriasjade prokurör

prokurör

  2

Ringkonnaprokurör

prokurör

27

Prokuröri abi

prokurör

44

Kokku Põhja Ringkonnaprokuratuuris

prokuröre

79

LÕUNA RINGKONNAPROKURATUUR

Juhtivprokurör

prokurör

  1

Vanemprokurör

prokurör

  3

Eriasjade prokurör

prokurör

  1

Ringkonnaprokurör

prokurör

14

Prokuröri abi

prokurör

19

Kokku Lõuna Ringkonnaprokuratuuris

prokuröre

38

VIRU RINGKONNAPROKURATUUR

Juhtivprokurör

prokurör

  1

Vanemprokurör

prokurör

  3

Eriasjade prokurör

prokurör

  2

Ringkonnaprokurör

prokurör

  8

Prokuröri abi

prokurör

16

Kokku Viru Ringkonnaprokuratuuris

prokuröre

30

LÄÄNE RINGKONNAPROKURATUUR

Juhtivprokurör

prokurör

  1

Vanemprokurör

prokurör

  2

Eriasjade prokurör

prokurör

  1

Ringkonnaprokurör

prokurör

  8

Prokuröri abi

prokurör

12

Kokku Lääne Ringkonnaprokuratuuris

 

24

Kokku ringkonnaprokuratuurides prokuröre

 

171  

Kokku prokuratuuris,
neist prokuröre

 

286  
199  


[RT I 2010, 68, 515 - jõust. 01.10.2010]

§ 6.   Riigiprokuröri ja prokuröri abi kuulumine Riigiprokuratuuri osakonda

  Vastavalt «Prokuratuuriseaduse» § 4 lõikele 3 määrab riigiprokuröri ja prokuröri abi kuulumise Riigiprokuratuuri osakonda riigi peaprokurör.

§ 7.   Ringkonnaprokuratuuri prokuröri kuulumine ringkonnaprokuratuuri osakonda

  Vastavalt «Prokuratuuriseaduse» § 5 lõikele 4 määrab ringkonnaprokuröri, eriasjade prokuröri ja prokuröri abi kuulumise ringkonnaprokuratuuri osakonda juhtivprokurör. Eriasjade prokurör võib töötada väljaspool osakonda juhtivprokuröri otsealluvuses.

§ 8.   [Kehtetu – RTL 2005, 20, 241 - jõust. 01.03.2005]

§ 9.     [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json