Teksti suurus:

Haiglate majutuse standardtingimused

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 20.01.2011, 22

Haiglate majutuse standardtingimused

Vastu võetud 15.11.2002 nr 132
RTL 2002, 131, 1919
jõustumine 01.01.2003

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
10.01.2011RT I, 20.01.2011, 1523.01.2011

Määrus kehtestatakse «Ravikindlustuse seaduse» § 68 lõike 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrus kehtestab haiglatele statsionaarse tervishoiuteenuse osutamiseks majutuse standardtingimused.

  (2) Patsientide majutusruumideks on haigla palatiosakondades palatid, puhke- ja toitlustusruumid ning tualettruumid.

§ 2.   Üldnõuded

  (1) Patsientide majutusruumide peavad vastama käesolevas määruses ja sotsiaalministri 17. jaanuari 2002. a määruses nr 18 «Haigla liikide nõuded» kehtestatud nõuetele.

  (2) Kõik patsientide ja külastajate käsutuses olevad ruumid ja hooned peavad olema tähistatud vastava ruumi või hoone nimetusega või üldtuntud tähisega.

  (3) Majutusruumid liikumis-, nägemis- ja kuulmispuudega patsientidele peavad vastama nimetatud puudest tingitud erivajadustele.

  (4) Patsientidel peab olema üldtelefoni ja lihtkirja postkasti kasutamise võimalus.

  (5) Majutusruumid ja nende sisustus peavad olema tehniliselt ja hügieeniliselt korras.

  (6) Patsientide toitlustamine peab toimuma vastavalt haiglasiseselt kinnitatud korrale ja menüüle, mis arvestab patsientide tervise seisundit, vanust, riskirühmade iseärasusi ning arsti määratud dieettoitlustamise nõudeid.

§ 3.   Palatid

  (1) Patsiendid paigutatakse ühe- kuni kuuekohalistesse palatitesse vastavalt meditsiinilistest näidustustest tulenevatele vajadustele.

  (2) Palatite mõõtmed, sisustuse valik ja selle paigutus peab võimaldama igale voodile juurdepääsu voodi otsast ja külgedelt.

  (3) Iga voodit peab olema võimalik vastavalt vajadusele teistest eraldada liigendava vaheseina, kardina või sirmiga.

  (4) Igas palatis ja tualettruumis, välja arvatud psühhiaatria osakonnas, peab olema õe väljakutse süsteem.

  (5) Igas palatis peab olema:
  1) lisaks üldvalgustusele öövalgustus ja iga voodi juures kohtvalgustus,
  2) patsientide kasutuses vähemalt üks 220 V pistikupesa,
  3) igal haigel oma või ühislaud söömiseks,
  4) eraldi koht või lukustatav riidekapp rõivaste riputamiseks täispikkuses, kui patsientide riiete hoidmine ei ole haiglas korraldatud teisiti.

  (6) Igal patsiendil peab palatis olema:
  1) voodi või vajadusel funktsionaalne voodi,
  2) padi,
  3) tekk,
  4) vajadusel lisapadi ja -tekk,
  5) voodilinast, tekilinast või -kotist ja padjapüürist koosnev voodipesukomplekt,
  6) käterätik,
  7) vannilina,
  8) kapp isiklike asjade hoidmiseks,
  9) tool,
  10) joogiklaas.

§ 4.   Toitlustus- ja puhkeruumid

  (1) [Kehtetu - RT I, 20.01.2011, 15 - jõust. 23.01.2011]

  (11) Haiglas toidu käitlemisel peab olema tagatud selle käitlemine vastavalt „Toiduseadusele” ja selle seaduse alusel kehtestatud õigusaktidele.
[RT I, 20.01.2011, 15 - jõust. 23.01.2011]

  (2) Patsiente toitlustatakse söögitoas või palatites.

  (3) Söögitoas või selle vahetus läheduses peab olema käte pesemise võimalus.

  (4) Haiglas peavad olema patsientide puhkeruumid, kus on televiisor ja istekohad.

  (5) Patsientide kasutuses peavad olema üldkasutatavad külmkapid.

§ 5.   Tualettruumid

  (1) WC-poti, duši, valamu ja pesemisraamiga tualettruume peab olema arvestusega üks WC-pott 2–8 voodikoha kohta ning üks dušikoht 2–12 voodikoha kohta, välja arvatud meditsiinilisest näidustusest tuleneva erinõudega ühekohaliste palatite juures paiknevad tualettruumid.

  (2) Tualettruumist, välja arvatud sünnitusabi palat, võib valamu ära jätta, kui see kuulub ühe- või kahekohalise palati juurde.

  (3) Mitmekohalise tualettruumi puhul peab iga WC-pott, dušš või vann asuma eraldi kabiinis.

  (4) Tualettruumis peab olema väljapoole avanev või lükanduks.

  (5) Tualettruumis peab olema:
  1) [Kehtetu - RT I, 20.01.2011, 15 - jõust. 23.01.2011]
  2) peegel, välja arvatud ruumides, mida kasutavad peamiselt isikud, kellele osutatakse haiglas psühhiaatrilise abi tervishoiuteenuseid,
[RT I, 20.01.2011, 15 - jõust. 23.01.2011]
  3) [Kehtetu - RT I, 20.01.2011, 15 - jõust. 23.01.2011]
  4) dosaatoriga seep või ühekordsed seebid,
  5) tualettpaber,
  6) kaanega ja vahetatava kilekotiga prügikast,
  7) võimalus käte kuivatamiseks.
[RT I, 20.01.2011, 15 - jõust. 23.01.2011]

  (6) Tualettruumi seinad ja põrandad peavad olema kaetud niiskuskindla, kergesti puhastatava ja desinfitseeritava materjaliga.

§ 6.   Tehnokommunikatsioonid ja sisekliima

  (1) [Kehtetu - RT I, 20.01.2011, 15 - jõust. 23.01.2011]

  (11) Haiglas kasutatava vee kvaliteet peab vastama „Toiduseadusele” ja „Veeseadusele” ning nende seaduste alusel kehtestatud õigusaktidele.
[RT I, 20.01.2011, 15 - jõust. 23.01.2011]

  (2) Haigla soojaveevarustuses peab ööpäevaringselt olema vähemalt +45 °C vesi.

  (3) Haigla palatites, üldkasutatavates ja tualettruumides peab olema loomulik ventilatsioon või sundventilatsioon.

  (4) Haigla üldvalgustus peab tagama palatites, üldkasutatavates ja tualettruumides normidele vastava ühtlase hajutatud valgustatuse.

  (5) Majutusruumide koristamine ja pesu vahetamine peab toimuma vastavalt haigla hügieenieeskirjale.

§ 7.   Määrus jõustub 1. jaanuaril 2003. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json