Teksti suurus:

Rahandusministri 15. juuli 2004. a määruse nr 125 „Kohustusliku pensionifondi loosimise korra kehtestamine” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:23.01.2017
Avaldamismärge:RT I, 20.01.2017, 3

Rahandusministri 15. juuli 2004. a määruse nr 125 „Kohustusliku pensionifondi loosimise korra kehtestamine” muutmine

Vastu võetud 13.01.2017 nr 5

Määrus kehtestatakse kogumispensionide seaduse § 19 lõike 3 alusel.

Rahandusministri 15. juuli 2004. a määruse nr 125 „Kohustusliku pensionifondi loosimise korra kehtestamine” § 3 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „„Investeerimisfondide seaduse” (RT I 2004, 36, 251) § 76 lõikes 1” tekstiosaga „investeerimisfondide seaduse § 129 lõikes 1”.

Sven Sester
Rahandusminister

Veiko Tali
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json