Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 19. detsembri 2012. a määruse nr 115 „Ametniku pikaajalisse välislähetusse saatmise kord, lähetustasu lähtesummad ning lähetustasu arvutamise ja maksmise kord, lähetuskulude hüvitamise tingimused ja kord, hüvitatavate ravikulude loetelu, kaasasoleva perekonnaliikme eest välislähetustasu suurendamise ja maksmise kord ning abikaasatasu maksmise tingimused ja kord” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:23.02.2014
Avaldamismärge:RT I, 20.02.2014, 2

Vabariigi Valitsuse 19. detsembri 2012. a määruse nr 115 „Ametniku pikaajalisse välislähetusse saatmise kord, lähetustasu lähtesummad ning lähetustasu arvutamise ja maksmise kord, lähetuskulude hüvitamise tingimused ja kord, hüvitatavate ravikulude loetelu, kaasasoleva perekonnaliikme eest välislähetustasu suurendamise ja maksmise kord ning abikaasatasu maksmise tingimused ja kord” muutmine

Vastu võetud 13.02.2014 nr 18

Määrus kehtestatakse avaliku teenistuse seaduse § 45 lõigete 5, 7, 9 ja 14 ning § 46 lõike 8 alusel.

Vabariigi Valitsuse 19. detsembri 2012. a määruses nr 115 „Ametniku pikaajalisse välislähetusse saatmise kord, lähetustasu lähtesummad ning lähetustasu arvutamise ja maksmise kord, lähetuskulude hüvitamise tingimused ja kord, hüvitatavate ravikulude loetelu, kaasasoleva perekonnaliikme eest välislähetustasu suurendamise ja maksmise kord ning abikaasatasu maksmise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 9 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Lähetustasu makstakse ametniku arvelduskontole iga kalendrikuu eest järgneva kuu esimese viie tööpäeva jooksul. Vajaduse korral tehakse tasaarvestus eelmiste kuude muudatuste ja täpsustuste põhjal.”;

2) paragrahvi 9 täiendatakse lõigetega 5 ja 6 järgmises sõnastuses:

„(5) Lähetustasu makstakse Eesti krediidiasutuses või välisriigi krediidiasutuse Eesti filiaalis avatud arvelduskontole. Kui välislähetus väljaspool euroala kestab üle ühe aasta, võib ametniku kirjaliku avalduse alusel maksta lähetustasu välisriigi krediidiasutuse arvelduskontole.

(6) Lähetustasu välisriigi krediidiasutuse arvelduskontole maksmise korral ei vastuta makse tegija ajalise viivituse eest, mis on tekkinud makse tegemise ja arvelduskontole raha laekumise vahel, ega lähetustasu suuruse erinevuse eest, mis on tekkinud välisriigi krediidiasutuse teenustasude maksmise või valuutakursi muutumise tõttu makse tegemise ja selle kontole laekumise vahelisel ajal.”;

3) paragrahvi 12 lõige 6 sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Abikaasatasu makstakse lähetatu abikaasa arvelduskontole iga kuu viimasel tööpäeval.”;

4) paragrahvi 12 täiendatakse lõigetega 8 ja 9 järgmises sõnastuses:

„(8) Abikaasatasu makstakse Eesti krediidiasutuses või välisriigi krediidiasutuse Eesti filiaalis avatud arvelduskontole. Kui välislähetus väljaspool euroala kestab üle ühe aasta, võib lähetatud ametniku abikaasa kirjaliku avalduse alusel maksta abikaasatasu välisriigi krediidiasutuse arvelduskontole.

(9) Abikaasatasu välisriigi krediidiasutuse arvelduskontole maksmise korral ei vastuta makse tegija ajalise viivituse eest, mis on tekkinud makse tegemise ja raha arvelduskontole laekumise vahel, ega abikaasatasu suuruse erinevuse eest, mis on tekkinud välisriigi krediidiasutuse teenustasude maksmise või valuutakursi muutumise tõttu makse tegemise ja selle välisriigi krediidiasutuse kontole laekumise vahelisel ajal.”.

Andrus Ansip
Peaminister

Jürgen Ligi
Rahandusminister

Aivar Rahno
Riigikantselei istungiosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json