Teksti suurus:

Haridus- ja teadusministri määruste muutmine

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:23.02.2018
Avaldamismärge:RT I, 20.02.2018, 1

Haridus- ja teadusministri määruste muutmine

Vastu võetud 08.02.2018 nr 3

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 30 lõike 2, § 31 lõike 2, § 34 lõike 3 ja § 66 lõike 2, Eesti Vabariigi haridusseaduse § 366 lõike 32 ning koolieelse lasteasutuse seaduse § 6 lõike 7 ja § 32 alusel.

§ 1.   Haridus- ja teadusministri 23. detsembri 2010. a määruse nr 78 „Lapse erilasteaeda või -rühma vastuvõtmise ning väljaarvamise alused ja kord” muutmine

Haridus- ja teadusministri 23. detsembri 2010. a määruses nr 78 „Lapse erilasteaeda või -rühma vastuvõtmise ning väljaarvamise alused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 2 asendatakse sõna „nõustamiskomisjoni” sõnadega „koolivälise nõustamismeeskonna”;

2) paragrahvi 4 lõike 1 punktis 2 asendatakse sõna „nõustamiskomisjoni” sõnadega „koolivälise nõustamismeeskonna”.

§ 2.   Haridus- ja teadusministri 28. juuni 2011. a määruse nr 28 „Vaeküla Kooli põhimäärus” muutmine

Haridus- ja teadusministri 28. juuni 2011. a määruses nr 28 „Vaeküla Kooli põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõikes 1 asendatakse sõna „Sõmeru” sõnaga „Rakvere”;

2) paragrahvi 3 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahv 8 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 18 lõike 2 punktis 6 asendatakse sõna „nõustamiskomisjoni” sõnadega „koolivälise nõustamismeeskonna”;

5) paragrahvi 21 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Asjaajamine tugineb Vabariigi Valitsuse 25. mai 2017. a määrusele nr 88 „Teenuste korraldamise ja teabehalduse alused”.”.

§ 3.   Haridus- ja teadusministri 28. juuni 2011. a määruse nr 29 „Ahtme Kooli põhimäärus” muutmine

Haridus- ja teadusministri 28. juuni 2011. a määruses nr 29 „Ahtme Kooli põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahv 8 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 18 lõike 2 punktis 6 asendatakse sõna „nõustamiskomisjoni” sõnadega „koolivälise nõustamismeeskonna”;

4) paragrahvi 21 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Asjaajamine tugineb Vabariigi Valitsuse 25. mai 2017. a määrusele nr 88 „Teenuste korraldamise ja teabehalduse alused”.”.

§ 4.   Haridus- ja teadusministri 28. juuni 2011. a määruse nr 30 „Kosejõe Kooli põhimäärus” muutmine

Haridus- ja teadusministri 28. juuni 2011. a määruses nr 30 „Kosejõe Kooli põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahv 8 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 18 lõike 2 punktis 6 asendatakse sõna „nõustamiskomisjoni” sõnadega „koolivälise nõustamismeeskonna”;

4) paragrahvi 21 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Asjaajamine tugineb Vabariigi Valitsuse 25. mai 2017. a määrusele nr 88 „Teenuste korraldamise ja teabehalduse alused”.”.

§ 5.   Haridus- ja teadusministri 28. juuni 2011. a määruse nr 31 „Narva Vanalinna Riigikooli põhimäärus” muutmine

Haridus- ja teadusministri 28. juuni 2011. a määruses nr 31 „Narva Vanalinna Riigikooli põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 16 lõike 2 punktis 6 asendatakse sõna „nõustamiskomisjoni” sõnadega „koolivälise nõustamismeeskonna”;

3) paragrahvi 19 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Asjaajamine tugineb Vabariigi Valitsuse 25. mai 2017. a määrusele nr 88 „Teenuste korraldamise ja teabehalduse alused”.”.

§ 6.   Haridus- ja teadusministri 28. juuni 2011. a määruse nr 32 „Kallemäe Kooli põhimäärus” muutmine

Haridus- ja teadusministri 28. juuni 2011. a määruses nr 32 „Kallemäe Kooli põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõikes 1 asendatakse sõna „Valjala” sõnaga „Saaremaa”;

2) paragrahvi 3 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahv 8 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 18 lõike 2 punktis 6 asendatakse sõna „nõustamiskomisjoni” sõnadega „koolivälise nõustamismeeskonna”;

5) paragrahvi 21 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Asjaajamine tugineb Vabariigi Valitsuse 25. mai 2017. a määrusele nr 88 „Teenuste korraldamise ja teabehalduse alused”.”.

§ 7.   Haridus- ja teadusministeeriumi 28. juuni 2011. a määruse nr 33 „Raikküla Kooli põhimäärus” muutmine

Haridus- ja teadusministeeriumi 28. juuni 2011. a määruses nr 33 „Raikküla Kooli põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõikes 1 asendatakse sõna „Raikküla” sõnaga „Rapla”;

2) paragrahvi 3 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahv 8 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 18 lõike 2 punktis 6 asendatakse sõna „nõustamiskomisjoni” sõnadega „koolivälise nõustamismeeskonna”;

5) paragrahvi 21 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Asjaajamine tugineb Vabariigi Valitsuse 25. mai 2017. a määrusele nr 88 „Teenuste korraldamise ja teabehalduse alused”.”.

§ 8.   Haridus- ja teadusministri 28. juuni 2011. a määruse nr 37 „Valga Jaanikese kooli põhimäärus” muutmine

Haridus- ja teadusministri 28. juuni 2011. a määruses nr 37 „Valga Jaanikese kooli põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõikes 1 asendatakse sõna „linn” sõnaga „vald”;

2) paragrahvi 3 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahv 8 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 18 lõike 2 punktis 6 asendatakse sõna „nõustamiskomisjoni” sõnadega „koolivälise nõustamismeeskonna”;

5) paragrahvi 21 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Asjaajamine tugineb Vabariigi Valitsuse 25. mai 2017. a määrusele nr 88 „Teenuste korraldamise ja teabehalduse alused”.”.

§ 9.   Haridus- ja teadusministri 28. juuni 2011. a määruse nr 38 „Kiigemetsa Kooli põhimäärus” muutmine

Haridus- ja teadusministri 28. juuni 2011. a määruses nr 38 „Kiigemetsa Kooli põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahv 8 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 18 lõike 2 punktis 6 asendatakse sõna „nõustamiskomisjoni” sõnadega „koolivälise nõustamismeeskonna”;

4) paragrahvi 21 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Asjaajamine tugineb Vabariigi Valitsuse 25. mai 2017. a määrusele nr 88 „Teenuste korraldamise ja teabehalduse alused”.”.

§ 10.   Haridus- ja teadusministri 28. juuni 2011. a määruse nr 39 „Urvaste kooli põhimäärus” muutmine

Haridus- ja teadusministri 28. juuni 2011. a määruses nr 39 „Urvaste kooli põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõikes 1 asendatakse sõna „Urvaste” sõnaga „Antsla”;

2) paragrahvi 3 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahv 8 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 18 lõike 2 punktis 6 asendatakse termin „nõustamiskomisjoni” terminiga „koolivälise nõustamismeeskonna”;

5) paragrahvi 21 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Asjaajamine tugineb Vabariigi Valitsuse 25. mai 2017. a määrusele nr 88 „Teenuste korraldamise ja teabehalduse alused”.”.

§ 11.   Haridus- ja teadusministri 14. juuli 2011. a määruse nr 42 „Ämmuste Kooli põhimäärus” muutmine

Haridus- ja teadusministri 14. juuli 2011. a määruses nr 42 „Ämmuste Kooli põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõikes 1 asendatakse sõna „Tarvastu” sõnaga „Viljandi”;

2) paragrahvi 3 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahv 8 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 18 lõike 2 punktis 6 asendatakse sõna „nõustamiskomisjoni” sõnadega „koolivälise nõustamismeeskonna”;

5) paragrahvi 21 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Asjaajamine tugineb Vabariigi Valitsuse 25. mai 2017. a määrusele nr 88 „Teenuste korraldamise ja teabehalduse alused”.”.

§ 12.   Haridus- ja teadusministri 31. augusti 2011. a määruse nr 44 „Koolieelse lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevuse alaste kohustuslike dokumentide loetelu ja nende täitmise kord” muutmine

Haridus- ja teadusministri 31. augusti 2011. a määruse nr 44 „Koolieelse lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevuse alaste kohustuslike dokumentide loetelu ja nende täitmise kord” § 6 lõikes 1 asendatakse sõna „nõustamiskomisjoni” sõnadega „koolivälise nõustamismeeskonna”.

§ 13.   Haridus- ja teadusministri 30. septembri 2011. a määruse nr 48 „Lahmuse Kooli põhimäärus” muutmine

Haridus- ja teadusministri 30. septembri 2011. a määruses nr 48 „Lahmuse Kooli põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõikes 1 asendatakse sõna „Suure-Jaani” sõnaga „Põhja-Sakala”;

2) paragrahvi 3 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahv 8 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 18 lõike 2 punktis 6 asendatakse sõna „nõustamiskomisjoni” sõnadega „koolivälise nõustamismeeskonna”;

5) paragrahvi 21 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Asjaajamine tugineb Vabariigi Valitsuse 25. mai 2017. a määrusele nr 88 „Teenuste korraldamise ja teabehalduse alused”.”.

§ 14.   Haridus- ja teadusministri 30. septembri 2011. a määruse nr 49 „Maarjamaa Hariduskolleegiumi põhimäärus” muutmine

Haridus- ja teadusministri 30. septembri 2011. a määruses nr 49 „Maarjamaa Hariduskolleegiumi põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 2 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

„Kool on hariduslike erivajadustega õpilastele.”;

2) paragrahvi 3 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Kooli asukoht ja tegutsemiskohad on:
1) Kastre vald, Tartu maakond;
2) Tapa vald, Lääne-Viru maakond.”;

3) paragrahvi 7 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 7 lõige 6 sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Kool võib osutada sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud kinnise lasteasutuse teenust.”;

5) paragrahv 8 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 10 lõike 5 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) haridusliku erivajadusega õpilaste, nende vanemate ja nendega töötavate spetsialistide nõustamine ja konsulteerimine ning neile treeningute läbiviimine;”;

7) paragrahvi 15 lõiked 2 ja 3 tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahvi 18 lõike 2 punktis 6 asendatakse sõna „nõustamiskomisjoni” sõnadega „koolivälise nõustamismeeskonna”;

9) paragrahvi 21 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Asjaajamine tugineb Vabariigi Valitsuse 25. mai 2017. a määrusele nr 88 „Teenuste korraldamise ja teabehalduse alused”.”.

§ 15.   Haridus- ja teadusministri 30. septembri 2011. a määruse nr 50 „Tallinna Konstantin Pätsi Vabaõhukooli põhimäärus” muutmine

Haridus- ja teadusministri 30. septembri 2011. a määruses nr 50 „Tallinna Konstantin Pätsi Vabaõhukooli põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 2 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

„Kool on psüühikahäirest tingitud haridusliku erivajadusega õpilastele.”;

2) paragrahvi 3 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 6 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kooli tegevuse eesmärk on olla psüühikahäiretest tingitud haridusliku erivajadusega õpilaste arendamise tunnustatud kompetentsikeskus.

(2) Kooli ülesanne on tagada psüühikahäirest tingitud haridusliku erivajadusega lastele avatud, paindlik ja empaatiline õpi- ja arengukeskkond, kvaliteetne nõustamine ning rehabilitatsiooniteenuse kättesaadavus.”;

4) paragrahv 8 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 10 lõike 5 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) psüühikahäirest tingitud haridusliku erivajadusega õpilaste, nende vanemate ja nendega töötavate spetsialistide nõustamine;”;

6) paragrahvi 18 lõike 2 punktis 6 asendatakse sõna „nõustamiskomisjoni” sõnadega „koolivälise nõustamismeeskonna”;

7) paragrahvi 21 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Asjaajamine tugineb Vabariigi Valitsuse 25. mai 2017. a määrusele nr 88 „Teenuste korraldamise ja teabehalduse alused”.”.

§ 16.   Haridus- ja teadusministri 30. septembri 2011.a määruse nr 51 „Nurme Kooli põhimäärus” muutmine

Haridus- ja teadusministri 30. septembri 2011.a määruses nr 51 „Nurme Kooli põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõikes 1 asendatakse sõna „Koigi” sõnaga „Järva”;

2) paragrahvi 3 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahv 8 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 18 lõike 2 punktis 6 asendatakse sõna „nõustamiskomisjoni” sõnadega „koolivälise nõustamismeeskonna”;

5) paragrahvi 21 lõiget 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Asjaajamine tugineb Vabariigi Valitsuse 25. mai 2017. a määrusele nr 88 „Teenuste korraldamise ja teabehalduse alused”.”.

§ 17.   Haridus- ja teadusministri 30. septembri 2011. a määruse nr 52 „Viljandi Gümnaasiumi põhimäärus” muutmine

Haridus- ja teadusministri 30. septembri 2011. a määruses nr 52 „Viljandi Gümnaasiumi põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvis 16 lõike 2 punktis 6 asendatakse sõna „nõustamiskomisjoni” sõnadega „koolivälise nõustamismeeskonna”;

3) paragrahvi 19 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Asjaajamine tugineb Vabariigi Valitsuse 25. mai 2017. a määrusele nr 88 „Teenuste korraldamise ja teabehalduse alused”.”.

§ 18.   Haridus- ja teadusministri 30. septembri 2011. a määruse nr 53 „Nõo Reaalgümnaasiumi põhimäärus” muutmine

Haridus- ja teadusministri 30. septembri 2011. a määruses nr 53 „Nõo Reaalgümnaasiumi põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 20 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Asjaajamine tugineb Vabariigi Valitsuse 25. mai 2017. a määrusele nr 88 „Teenuste korraldamise ja teabehalduse alused”.”.

§ 19.   Haridus- ja teadusministri 30. septembri 2011. a määruse nr 54 „Noarootsi Gümnaasiumi põhimäärus” muutmine

Haridus- ja teadusministri 30. septembri 2011. a määruses nr 54 „Noarootsi Gümnaasiumi põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõikes 1 asendatakse sõna „Noarootsi” sõnadega „Lääne-Nigula”;

2) paragrahvi 3 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 20 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Asjaajamine tugineb Vabariigi Valitsuse 25. mai 2017. a määrusele nr 88 „Teenuste korraldamise ja teabehalduse alused”.”.

§ 20.   Haridus- ja teadusministri 30. septembri 2011. a määruse nr 56 „Haapsalu Viigi Kooli põhimäärus” muutmine

Haridus- ja teadusministri 30. septembri 2011. a määruses nr 56 „Haapsalu Viigi Kooli põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahv 8 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 18 lõike 2 punktis 6 asendatakse sõna „nõustamiskomisjoni” sõnadega „koolivälise nõustamismeeskonna”;

4) paragrahvi 21 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Asjaajamine tugineb Vabariigi Valitsuse 25. mai 2017. a määrusele nr 88 „Teenuste korraldamise ja teabehalduse alused”.”.

§ 21.   Haridus- ja teadusministri 30. septembri 2011. a määruse nr 57 „Tartu Hiie Kooli põhimäärus” muutmine

Haridus- ja teadusministri 30. septembri 2011. a määruses nr 57 „Tartu Hiie Kooli põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahv 8 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 18 lõike 2 punktis 6 asendatakse sõna „nõustamiskomisjoni” sõnadega „koolivälise nõustamismeeskonna”;

4) paragrahvi 21 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Asjaajamine tugineb Vabariigi Valitsuse 25. mai 2017. a määrusele nr 88 „Teenuste korraldamise ja teabehalduse alused”.”.

§ 22.   Haridus- ja teadusministri 30. septembri 2011. a määruse nr 58 „Tallinna Muusikakeskkooli põhimäärus” muutmine

Haridus- ja teadusministri 30. septembri 2011. a määruses nr 58 „Tallinna Muusikakeskkooli põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 17 lõike 2 punktis 6 asendatakse sõna „nõustamiskomisjoni” sõnadega „koolivälise nõustamismeeskonna”;

3) paragrahvi 20 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Asjaajamine tugineb Vabariigi Valitsuse 25. mai 2017. a määrusele nr 88 „Teenuste korraldamise ja teabehalduse alused”.”.

§ 23.   Haridus- ja teadusministri 30. septembri 2011. a määruse nr 59 „Tartu Emajõe Kooli põhimäärus” muutmine

Haridus- ja teadusministri 30. septembri 2011. a määruses nr 59 „Tartu Emajõe Kooli põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahv 8 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 18 lõike 2 punktis 6 asendatakse sõna „nõustamiskomisjoni” sõnadega „koolivälise nõustamismeeskonna”;

4) paragrahvi 21 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Asjaajamine tugineb Vabariigi Valitsuse 25. mai 2017. a määrusele nr 88 „Teenuste korraldamise ja teabehalduse alused”.”.

§ 24.   Haridus- ja teadusministri 8. novembri 2011. a määruse nr 64 „Porkuni Kooli põhimäärus” muutmine

Haridus- ja teadusministri 8. novembri 2011. a määruses nr 64 „Porkuni Kooli põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõikes 1 asendatakse sõna „Tamsalu” sõnaga „Tapa”:

2) paragrahvi 3 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahv 8 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 18 lõike 2 punktis 6 asendatakse sõna „nõustamiskomisjoni” sõnadega „koolivälise nõustamismeeskonna”;

5) paragrahvi 21 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Asjaajamine tugineb Vabariigi Valitsuse 25. mai 2017. a määrusele nr 88 „Teenuste korraldamise ja teabehalduse alused”.”.

§ 25.   Haridus- ja teadusministri 16. novembri 2011. a määruse nr 66 „Kammeri Kooli põhimäärus” muutmine

Haridus- ja teadusministri 16. novembri 2011. a määruses nr 66 „Kammeri Kooli põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 3 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahv 8 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 18 lõike 2 punktis 6 asendatakse sõna „nõustamiskomisjoni” sõnadega „koolivälise nõustamismeeskonna”;

4) paragrahvi 21 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Asjaajamine tugineb Vabariigi Valitsuse 25. mai 2017. a määrusele nr 88 „Teenuste korraldamise ja teabehalduse alused”.”.

§ 26.   Haridus- ja teadusministri 5. oktoobri 2012. a määruse nr 32 „Läänemaa Ühisgümnaasiumi põhimäärus” muutmine

Haridus- ja teadusministri 5. oktoobri 2012. a määruses nr 32 „Läänemaa Ühisgümnaasiumi põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 15 lõike 2 punktis 6 asendatakse sõna „nõustamiskomisjoni” sõnadega „koolivälise nõustamismeeskonna”;

3) paragrahvi 18 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Asjaajamine tugineb Vabariigi Valitsuse 25. mai 2017. a määrusele nr 88 „Teenuste korraldamise ja teabehalduse alused”.”.

§ 27.   Haridus- ja teadusministri 5. oktoobri 2012. a määruse nr 33 „Jõgevamaa Gümnaasiumi põhimäärus” muutmine

Haridus- ja teadusministri 5. oktoobri 2012. a määruses nr 33 „Jõgevamaa Gümnaasiumi põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 15 lõike 2 punktis 6 asendatakse sõna „nõustamiskomisjon” sõnadega „koolivälise nõustamismeeskonna”;

3) paragrahvi 18 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Asjaajamine tugineb Vabariigi Valitsuse 25. mai 2017. a määrusele nr 88 „Teenuste korraldamise ja teabehalduse alused”.”.

§ 28.   Haridus- ja teadusministri 30. juuli 2015. a määruse nr 33 „Pärnu Koidula Gümnaasiumi põhimäärus” muutmine

Haridus- ja teadusministri 30. juuli 2015. a määruses nr 33 „Pärnu Koidula Gümnaasiumi põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 15 lõike 2 punktis 6 asendatakse sõna „nõustamiskomisjon” sõnadega „koolivälise nõustamismeeskonna”;

3) paragrahvi 18 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Asjaajamine tugineb Vabariigi Valitsuse 25. mai 2017. a määrusele nr 88 „Teenuste korraldamise ja teabehalduse alused”.”.

§ 29.   Haridus- ja teadusministri 30. juuli 2015. a määruse nr 34 „Võru Gümnaasiumi põhimäärus” muutmine

Haridus- ja teadusministri 30. juuli 2015. a määruses nr 34 „Võru Gümnaasiumi põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 15 lõike 2 punktis 6 asendatakse sõna „nõustamiskomisjon” sõnadega „koolivälise nõustamismeeskonna”;

3) paragrahvi 18 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Asjaajamine tugineb Vabariigi Valitsuse 25. mai 2017. a määrusele nr 88 „Teenuste korraldamise ja teabehalduse alused”.”.

§ 30.   Haridus- ja teadusministri 30. juuli 2015. a määruse nr 35 „Tartu Tamme Gümnaasiumi põhimäärus” muutmine

Haridus- ja teadusministri 30. juuli 2015. a määruses nr 35 „Tartu Tamme Gümnaasiumi põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 15 lõike 2 punktis 6 asendatakse sõna „nõustamiskomisjon” sõnadega „koolivälise nõustamismeeskonna”;

3) paragrahvi 18 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Asjaajamine tugineb Vabariigi Valitsuse 25. mai 2017. a määrusele nr 88 „Teenuste korraldamise ja teabehalduse alused”.”.

§ 31.   Haridus- ja teadusministri 30. juuli 2015. a määruse nr 36 „Jõhvi Gümnaasiumi põhimäärus” muutmine

Haridus- ja teadusministri 30. juuli 2015. a määruses nr 36 „Jõhvi Gümnaasiumi põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 15 lõike 2 punktis 6 asendatakse sõna „nõustamiskomisjon” sõnadega „koolivälise nõustamismeeskonna”;

3) paragrahvi 18 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Asjaajamine tugineb Vabariigi Valitsuse 25. mai 2017. a määrusele nr 88 „Teenuste korraldamise ja teabehalduse alused”.”.

§ 32.   Haridus- ja teadusministri 15. detsembri 2015. a määruse nr 54 „Tasemetööde ning põhikooli ja gümnaasiumi lõpueksamite ettevalmistamise ja läbiviimise ning eksamitööde koostamise, hindamise ja säilitamise tingimused ja kord ning tasemetööde, ühtsete põhikooli lõpueksamite ja riigieksamite tulemuste analüüsimise tingimused ja kord” muutmine

Haridus- ja teadusministri 15. detsembri 2015. a määruses nr 54 „Tasemetööde ning põhikooli ja gümnaasiumi lõpueksamite ettevalmistamise ja läbiviimise ning eksamitööde koostamise, hindamise ja säilitamise tingimused ja kord ning tasemetööde, ühtsete põhikooli lõpueksamite ja riigieksamite tulemuste analüüsimise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 10 lõikes 3 asendatakse sõna „nõustamiskomisjoni” sõnadega „koolivälise nõustamismeeskonna”;

2) paragrahvi 34 lõike 1 punkt 13 sõnastatakse järgmiselt:

„13) valmistada ette ja viia läbi individuaalsest õppekavast lähtuv eksamitöö juhul, kui koolivälise nõustamismeeskonna otsusega on õpilasel riiklikus õppekavas sätestatud taotletavaid õpitulemusi vähendatud või asendatud;”.

§ 33.   Haridus- ja teadusministri 1. veebruari 2016. a määruse nr 7 „Hiiumaa Gümnaasiumi põhimäärus” muutmine

Haridus- ja teadusministri 1. veebruari 2016. a määruses nr 7 „Hiiumaa Gümnaasiumi põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõikes 1 asendatakse sõna „Hiiu” sõnaga „Hiiumaa”;

2) paragrahvi 3 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 15 lõike 2 punktis 6 asendatakse sõna „nõustamiskomisjoni” sõnadega „koolivälise nõustamismeeskonna”;

4) paragrahvi 18 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Asjaajamine tugineb Vabariigi Valitsuse 25. mai 2017. a määrusele nr 88 „Teenuste korraldamise ja teabehalduse alused”.”.

§ 34.   Haridus- ja teadusministri 1. veebruari 2016. a määruse nr 8 „Põlva Gümnaasiumi põhimäärus” muutmine

Haridus- ja teadusministri 1. veebruari 2016. a määruses nr 8 „Põlva Gümnaasiumi põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 15 lõike 2 punktis 6 asendatakse sõna „nõustamiskomisjoni” sõnadega „koolivälise nõustamismeeskonna”;

3) paragrahvi 18 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Asjaajamine tugineb Vabariigi Valitsuse 25. mai 2017. a määrusele nr 88 „Teenuste korraldamise ja teabehalduse alused”.”.

§ 35.   Haridus- ja teadusministri 2. mai 2016. a määruse nr 16 „Koolieelsete lasteasutuste, põhikoolide, gümnaasiumide, kutseõppeasutuste ja täienduskoolitusasutuste tegevusnäitajad” muutmine

Haridus- ja teadusministri 2. mai 2016. a määruse nr 16 „Koolieelsete lasteasutuste, põhikoolide, gümnaasiumide, kutseõppeasutuste ja täienduskoolitusasutuste tegevusnäitajad” § 3 lõikes 2 asendatakse sõna „nõustamiskomisjoni” sõnadega „koolivälise nõustamismeeskonna”.

§ 36.   Haridus- ja teadusministri 29. juuli 2016. a määruse nr 53 „Valga Gümnaasiumi põhimäärus” muutmine

Haridus- ja teadusministri 29. juuli 2016. a määruses nr 53 „Valga Gümnaasiumi põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõikes 1 asendatakse sõna „linn” sõnaga „vald”;

2) paragrahvi 3 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 15 lõike 2 punktis 6 asendatakse sõna „nõustamiskomisjon” sõnadega „koolivälise nõustamismeeskonna”;

4) paragrahvi 18 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Asjaajamine tugineb Vabariigi Valitsuse 25. mai 2017. a määrusele nr 88 „Teenuste korraldamise ja teabehalduse alused”.”.

§ 37.   Haridus- ja teadusministri 14. märtsi 2017. a määruse nr 7 „Viimsi Gümnaasiumi põhimäärus” muutmine

Haridus- ja teadusministri 14. märtsi 2017. a määruses nr 7 „Viimsi Gümnaasiumi põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 15 lõike 2 punktis 6 asendatakse sõna „nõustamiskomisjoni” sõnadega „koolivälise nõustamismeeskonna”;

3) paragrahvi 18 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Asjaajamine tugineb Vabariigi Valitsuse 25. mai 2017. a määrusele nr 88 „Teenuste korraldamise ja teabehalduse alused”.”.

§ 38.   Haridus- ja teadusministri 14. märtsi 2017. a määruse nr 8 „Rapla Gümnaasiumi põhimäärus” muutmine

Haridus- ja teadusministri 14. märtsi 2017. a määruses nr 8 „Rapla Gümnaasiumi põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 15 lõike 2 punktis 6 asendatakse sõna „nõustamiskomisjoni” sõnadega „koolivälise nõustamismeeskonna”;

3) paragrahvi 18 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Asjaajamine tugineb Vabariigi Valitsuse 25. mai 2017. a määrusele nr 88 „Teenuste korraldamise ja teabehalduse alused”.”.

§ 39.   Haridus- ja teadusministri 30. oktoobri 2017. a määruse nr 30 „Paide Gümnaasiumi põhimäärus” muutmine

Haridus- ja teadusministri 30. oktoobri 2017. a määruses nr 30 „Paide Gümnaasiumi põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 15 lõike 2 punktis 6 asendatakse sõna „nõustamiskomisjoni” sõnadega „koolivälise nõustamismeeskonna”;

2) paragrahvi 18 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Asjaajamine tugineb Vabariigi Valitsuse 25. mai 2017. a määrusele nr 88 „Teenuste korraldamise ja teabehalduse alused”.”.

Mailis Reps
Minister

Tea Varrak
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json