Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2011. a määruse nr 171 „Strateegiliste kaupade nimekiri” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:23.02.2018
Avaldamismärge:RT I, 20.02.2018, 25

Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2011. a määruse nr 171 „Strateegiliste kaupade nimekiri” muutmine

Vastu võetud 15.02.2018 nr 13

Määrus kehtestatakse strateegilise kauba seaduse § 2 lõike 10 alusel.

Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2011. a määruses nr 171 „Strateegiliste kaupade nimekiri” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse lisa 2 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

2) määruse normitehnilist märkust täiendatakse pärast tekstiosa „komisjoni direktiiviga 2017/433/EL (ELT L 70, 15.03.2017, lk 1–34)” tekstiosaga „, komisjoni direktiiviga 2017/2054/EL (ELT L 311, 25.11.2017, lk 1–37)”.

Jüri Ratas
Peaminister

Jevgeni Ossinovski
Tervise- ja tööminister välisministri ülesannetes

Heiki Loot
Riigisekretär

Lisa 2 Kaitseotstarbeliste toodete nimekiri

/otsingu_soovitused.json