Teksti suurus:

Tulumaksuseaduse § 11 muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2019
Avaldamismärge:RT I, 20.02.2019, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
13.02.2019 otsus nr 386

Tulumaksuseaduse § 11 muutmise seadus

Vastu võetud 30.01.2019

§ 1.  Tulumaksuseaduse § 11 muutmine

Tulumaksuseaduse §-s 11 tehakse järgmised muudatused:

1) lõikest 1 jäetakse välja sõnad „pärast asjatundjate komisjonilt soovituse küsimist”;

2) lõiked 8 ja 9 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(8) Nimekirja koostamise korra ja selleks esitatavate dokumentide loetelu ning ühingu nimekirja kandmise ja sealt kustutamise korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.

(9) Nimekirja kandmise või sealt kustutamise taotlus esitatakse Maksu- ja Tolliametile. Maksu- ja Tolliamet teeb ühingule teatavaks otsuse nimekirja kandmise, kandmata jätmise või sealt kustutamise kohta 30 päeva jooksul taotluse esitamisest arvates. Ühing kantakse nimekirja või kustutatakse nimekirjast otsuse tegemisele järgneva kalendrikuu 1. kuupäeval.”.

§ 2.  Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2019. aasta 1. juulil.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json