Teksti suurus:

Riigile kuuluva muuseumikogu kasutamise leping

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:leping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:23.02.2019
Avaldamismärge:RT I, 20.02.2019, 9

Riigile kuuluva muuseumikogu kasutamise leping

Vastu võetud 18.02.2019
 nr 6-9/11

LISA 2


Kultuuriministeerium ja Sihtasutus Virumaa Muuseumid (edaspidi muuseum), edaspidi eraldi pool või koos pooled, on leppinud nende vahel 01.02.2016 sõlmitud riigile kuuluva muuseumikogu kasutamise lepingu nr 6-9/11 (edaspidi leping) muutmises kokku, kooskõlas kultuuriministri 08.07.2013 määruse nr 32 „Muuseumide andmekogu asutamine ja põhimäärus” § 29 lg 3 p-ga 3 ning lähtudes muuseumi esitatud avaldusest, alljärgnevalt.

1. Lepingu punkt 2.1.4 muudetakse ja museaalide esmase dokumenteerimise ja kirjeldamise esimese etapi kirjeldamise tähtpäev „1. detsembril 2018. a” asendatakse tähtpäevaga „31. detsember 2021. a”.

2. Lisa jõustub, kui pooled on selle allkirjastanud.

 

 

Kultuuriministeerium

Sihtasutus Virumaa Muuseumid

Registrikood: 70000941

Registrikood: 90003278

E-posti aadress: min@kul.ee

E-posti aadress: info@svm.ee

 

 

(allkirjastatud digitaalselt)

(allkirjastatud digitaalselt)

Indrek Saar

Ants Leemets

minister

juhatuse liige