Teksti suurus:

Sotsiaalministri 6. novembri 2009. a määruse nr 82 „Terviseameti põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:23.03.2012
Avaldamismärge:RT I, 20.03.2012, 3

Sotsiaalministri 6. novembri 2009. a määruse nr 82 „Terviseameti põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 15.03.2012 nr 5

Määrus kehtestatakse „Vabariigi Valitsuse seaduse” § 40 lõike 2 ja § 42 lõike 1 alusel.

Sotsiaalministri 6. novembri 2009. a määruse nr 82 „Terviseameti põhimäärus” (RT I, 08.11.2011, 4) § 11 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Tervishoiuosakonna põhiülesanneteks on tervishoiutöötajate registreerimine, tegevuslubade väljastamine, kiirabi ja tervishoiu hädaolukorraks valmisoleku ja hädaolukorra lahendamise ning elutähtsate teenuste korraldamine oma pädevuse piires, kutsehaigestumise ja tööst põhjustatud haigestumise analüüsimine, mürgistusteabe töötlemine, mürgistuste raviks vajalike vastumürkide varu moodustamine ja uuendamine.”.

Hanno Pevkur
Minister

Marelle Erlenheim
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json