Teksti suurus:

Nakkushaiguste ja nakkushaiguskahtluse esinemise ning haigestumise ohutegurite kohta teabe edastamise kord ja edastatavate andmete koosseis koos andmesubjekti identifitseerivate isikuandmetega

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.03.2019
Avaldamismärge:RT I, 20.03.2013, 12

Nakkushaiguste ja nakkushaiguskahtluse esinemise ning haigestumise ohutegurite kohta teabe edastamise kord ja edastatavate andmete koosseis koos andmesubjekti identifitseerivate isikuandmetega

Vastu võetud 23.07.2009 nr 134
RT I 2009, 41, 279
jõustumine 01.10.2009

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
10.12.2009RT I 2009, 63, 41501.01.2010
09.12.2010RT I, 17.12.2010, 601.01.2011
08.12.2011RT I, 14.12.2011, 501.01.2012
14.03.2013RT I, 20.03.2013, 401.04.2013

Määrus kehtestatakse nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 21 lõigete 61 ja 7 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse nakkushaiguste ja nakkushaiguskahtluse esinemise ning haigestumise ohutegurite kohta käiva teabe edastamise kord ja edastatavate andmete koosseis ning nende nakkushaiguste loetelu, mille kahtluse või diagnoosimise korral on vajalik andmete edastamine koos andmesubjekti identifitseerivate isikuandmetega.

§ 2.   Nende nakkushaiguste loetelu, mille korral edastatakse andmed koos andmesubjekti identifitseerivate isikuandmetega

  (1) Nakkus- ja parasiithaigused ning tõvestusseisundid, mille kohta tuleb esitada teavet, on:
  1) koolera (A00);
  2) kõhutüüfus (A01.0);
  3) paratüüfused (A01.1–A01.4);
  4) salmonelloos (A02);
  5) shigelloos (A03);
  6) E. coli soolenakkus (A04.0; A04.1; A04.2; A04.4), sh Enterohemorraagilise E. coli nakkus (A04.3);
  7) kampülobakterenteriit (A04.5);
  8) jersinioos (Y.enterocolitica enteriit A04.6);
  9) botulism (A05.1);
  10) soole muud täpsustatud bakter- ja viirusnakkused (A04.8; A05.0; A05.2–A05.8; A08.1–A08.3; A08.5);
  11) rotaviirusenteriit (A08.0);
  12) [kehtetu - RT I, 20.03.2013, 4 - jõust. 01.04.2013]
  13) giardiaas (lambliaas) (A07.1);
  14) krüptosporidioos (A07.2);
  15) tuberkuloos (A15–A19), sh hingamiselundite tuberkuloos (A15–A16.9);
  16) katk (A20);
  17) tulareemia (A21);
  18) siberi katk (A22);
  19) brutselloos (A23);
  20) leptospiroos (A27);
  21) leepra (A30);
  22) listerioos (A32);
  23) teetanus (A33–A35);
  24) difteeria (A36);
  25) läkaköha (A37.0);
  26) sarlakid (A38);
  27) meningokokknakkus (A39);
  28) pneumokokknakkus (Streptococcus pneumoniae tekkene septitseemia A40.3; pneumokokkmeningiit G00.1, Streptococcus pneumoniae tekkene kopsupõletik J13);
  29) H. influenzae nakkus (Haemophilus influenzae septitseemia A41.3, Haemophilus influenzae tekkene meningiit G00.0, Haemophilus influenzae tekkene kopsupõletik J14, täpsustamata paikme Haemophilus influenzae nakkus A49.2);
  30) leegionärihaigus (A48.1);
  31) süüfilis (A50–A53);
  32) gonokokknakkus (A54);
  33) suguliselt levivad klamüüdiahaigused (A55–A56);
  34) [kehtetu - RT I, 20.03.2013, 4 - jõust. 01.04.2013]
  35) Lyme’i tõbi (A69.2);
  36) äge poliomüeliit (A80);
  37) Creutzfeldti-Jakobi tõbi (A81.0);
  38) marutõbi (A82);
  39) puukentsefaliit (A84);
  40) muud viirusentsefaliidid ja meningiidid (A85; A87);
  41) lülijalgse levitatavad viiruspalavikud ja hemorraagilised viiruspalavikud (A90–A99);
  42) tuulerõuged (B01);
  43) leetrid (B05);
  44) punetised (B06; P35.0);
  45) viirushepatiidid (B15–B19);
  46) mumps (B26);
  47) HIV-tõbi (AIDS) (B20–B24);
  48) [kehtetu - RT I, 20.03.2013, 4 - jõust. 01.04.2013]
  49) malaaria (B50-B54);
  50) toksoplasmoos (B58; P37.1);
  51) ehhinokokoos (B67);
  52) difüllobotriaas (B70.0);
  53) trihhinelloos (B75);
  54) [kehtetu - RT I, 20.03.2013, 4 - jõust. 01.04.2013]
  55) [kehtetu - RT I, 20.03.2013, 4 - jõust. 01.04.2013]
  56) [kehtetu - RT I, 20.03.2013, 4 - jõust. 01.04.2013]
  57) äge lõtv halvatus (G61.0);
  58) ülemiste hingamisteede ägedad nakkused (J06);
  59) gripp (J09–J11);
[RT I, 17.12.2010, 6 - jõust. 01.01.2011]
  60) loomahammustused (T14.1);
  61) HIV-nakkus (Z21);
  62) harva esinevad või taas ilmunud ning uued haigused (SARS, rõuged, epideemiline tähniline tüüfus, Q-palavik, gripiviiruse uue tüübi põhjustatud nakkushaigus ja teised);
  63) amöbiaas (A06);
[RT I, 20.03.2013, 4 - jõust. 01.04.2013]
  64) erlihhioos (A79.8);
[RT I, 20.03.2013, 4 - jõust. 01.04.2013]
  65) ornitoos (psittakoos) (A70).
[RT I, 20.03.2013, 4 - jõust. 01.04.2013]

  (2) Nakkushaigus, mille kohta tuleb esitada teave koos andmesubjekti identifitseerivate isikuandmetega, peab olema laboratoorselt kinnitatud, välja arvatud teetanus, sarlakid, Creutzfeldti-Jakobi tõbi, tuulerõuged ja ülemiste hingamisteede ägedad nakkushaigused.
[RT I, 20.03.2013, 4 - jõust. 01.04.2013]

  (3) Nakkushaiguse puhangu kindlakstegemiseks on nõutav laboratoorse kinnituse saamine vähemalt viie haigestunud isiku kohta. Järgmised analoogilise kliinilise pildi ja epidemioloogilise seosega haigusjuhud ei vaja diagnoosi laboratoorset kinnitust. Epideemia kindlakstegemiseks on nõutav laboratoorse kinnituse saamine vähemalt kümne haigestunud isiku kohta. Järgmised analoogilise kliinilise pildi ja epidemioloogilise seosega haigusjuhud ei vaja diagnoosi laboratoorset kinnitust.
[RT I, 20.03.2013, 4 - jõust. 01.04.2013]

  (4) Nakkushaiguse diagnoosinud arst edastab andmed Terviseametile 24 tunni jooksul pärast lõppdiagnoosi selgumist järgmiselt:
  1) lõikes 1, välja arvatud punktides 15, 47 ja 61, loetletud nakkushaiguste kohta paberkandjal lisas 1 toodud vormil või elektrooniliselt lisas 3 toodud andmekoosseisus;
[RT I, 20.03.2013, 4 - jõust. 01.04.2013]
  2) HIV-tõve (AIDS) (B20–B24) ja HIV-nakkuse (Z21) kohta elektrooniliselt lisas 6 toodud andmekoosseisus.

  (41) Nakkushaiguse diagnoosinud arst edastab andmed tuberkuloosi (A15–A19), sh hingamiselundite tuberkuloosi (A15–A16.9) kohta tuberkuloosiregistrile vastavalt rahvatervise seaduse § 145 lõikele 4.
[RT I, 20.03.2013, 4 - jõust. 01.04.2013]

  (5) Patoloog teavitab Terviseametit lahangul avastatud nakkushaiguse diagnoosist.
[RT I 2009, 63, 415 - jõust. 01.01.2010]

  (6) [Kehtetu - RT I, 20.03.2013, 4 - jõust. 01.04.2013]

  (7) Tuberkuloosiregistri volitatud töötleja esitab Terviseametile andmed tuberkuloosi haigestumise kohta.
[RT I, 20.03.2013, 4 - jõust. 01.04.2013]

§ 3.   Nende uurimistulemuste loetelu, mille kohta peavad teavet esitama laborid

  (1) Laborid teavitavad Terviseametit kõikide uuringumeetoditega saadud positiivsetest uuringutulemustest 24 tunni jooksul pärast uuringutulemuste selgumist paberkandjal lisas 2 toodud vormil või elektrooniliselt lisas 5 toodud andmekoosseisus koos andmesubjekti identifitseerivate isikuandmetega järgmiste nakkushaiguste tekitajate suhtes:
[RT I, 20.03.2013, 4 - jõust. 01.04.2013]
  1) hingamiselundkonna nakkushaiguste tekitajad;
  2) seedetrakti nakkushaiguste tekitajad;
  3) toidumürgistuse tekitajad;
  4) hepatiiditekitajad;
  5) sugulisel teel levivad nakkushaiguste tekitajad;
  6) verest ja liikvorist isoleeritud nakkushaiguste tekitajad;
  7) teised bakterid;
  8) teised viirused;
  9) parasiidid;
  10) mükobakterid;
  11) harva esinevad või taas ilmunud ning uued haigused (SARS, rõuged, epideemiline tähniline tüüfus, Q-palavik, gripiviiruse uue tüübi põhjustatud nakkushaigus ja teised).

  (2) Hingamiselundkonna nakkustekitajad on:
  1) Chlamydophila pneumoniae;
[RT I, 20.03.2013, 4 - jõust. 01.04.2013]
  2) Mycoplasma pneumoniae;
  3) Legionella;
  4) adenoviirus;
  5) A-gripiviirus;
  6) B-gripiviirus;
  7) paragripiviirus;
  8) respiratoor-süntsütiaalne viirus;
  9) Bordetella pertussis;
  10) Bordetella parapertussis.

  (3) Seedetrakti nakkustekitajad on:
  1) Salmonella typhi;
  2) Salmonella paratyphi;
  3) teised salmonellad;
  4) Shigella;
  5) Yersinia;
  6) Campylobacter;
  7) Clostridium difficile;
  8) Clostridium perfringens;
  9) Clostridium botulinum;
  10) E. coli EHEC;
  11) Vibrio;
  12) rotaviirus;
  13) adenoviirus;
  14) caliciviirused;
  15) astroviirus;
  16) Cryptosporidium;
  17) Giardia lamblia;
  18) Entamoeba histolytica.

  (4) Toidumürgistuse tekitajad on:
  1) Bacillus cereus;
  2) Staphylococcus;
  3) Pseudomonas;
  4) Plesiomonas;
  5) Citrobacter;
  6) Morganella;
  7) Klebsiella;
  8) Enterobacter;
  9) Enterococcus;
  10) Proteus.

  (5) Hepatiiditekitajad on:
  1) A-hepatiidiviirus;
  2) B-hepatiidiviirus;
  3) C-hepatiidiviirus;
  4) D-hepatiidiviirus;
  5) E-hepatiidiviirus.

  (6) Sugulisel teel levivad nakkustekitajad on:
  1) Chlamydia trachomatis;
  2) Neisseria gonorrhoeae;
  3) Treponema pallidum;
  4) HIV;
  5) [kehtetu - RT I, 20.03.2013, 4 - jõust. 01.04.2013]
  6) papilloomiviirus.

  (7) Verest ja liikvorist isoleeritud nakkustekitajad on:
  1) Streptococcus pneumoniae;
  2) Streptococcus pyogenes;
  3) Streptococcus agalactiae;
  4) Listeria monocytogenes;
  5) Neisseria meningitidis;
  6) Haemophilus influenzae b.

  (8) Teised bakterid on:
  1) Borrelia burgdorferi;
  2) Corynebacterium diphtheriae;
  3) Clostridium tetani;
  4) Francisella tularensis;
  5) Leptospira spp;
  6) Brucella spp;
  7) Bacillus anthracis;
  8) [kehtetu - RT I, 17.12.2010, 6 - jõust. 01.01.2011]
  9) Chlamydia psittaci;
[RT I, 20.03.2013, 4 - jõust. 01.04.2013]
  10) Ehrlichia spp.
[RT I, 20.03.2013, 4 - jõust. 01.04.2013]

  (9) Teised viirused on:
  1) polioviirus ja teised enteroviirused;
  2) parvoviirus;
  3) puukentsefaliidiviirus;
  4) leetriteviirus;
  5) punetisteviirus;
  6) [kehtetu - RT I, 17.12.2010, 6 - jõust. 01.01.2011]
  7) [kehtetu - RT I, 17.12.2010, 6 - jõust. 01.01.2011]
  8) lülijalgse levitatavad viiruspalavike ja hemorraagiliste viiruspalavike tekitajad;
  9) mumpsiviirus;
[RT I, 20.03.2013, 4 - jõust. 01.04.2013]
  10) tsütomegaloviirus.
[RT I, 20.03.2013, 4 - jõust. 01.04.2013]

  (10) Parasiidid on:
  1) Toxoplasma gondii;
  2) Plasmodium spp;
  3) Echinococcus;
  4) Ascaris lumbricoides;
  5) Balantidium coli;
  6) Trichiuris trichiura;
  7) Hymenolepis nana;
  8) Diphyllobothrium latum;
  9) Fasciola hepatica;
  10) [kehtetu - RT I, 17.12.2010, 6 - jõust. 01.01.2011]
  11) Taenia saginata;
  12) Taenia solium;
  13) Trichinella spiralis.

  (11) Mükobakterid on:
  1) [kehtetu - RT I, 17.12.2010, 6 - jõust. 01.01.2011]
  2) [kehtetu - RT I, 17.12.2010, 6 - jõust. 01.01.2011]
  3) Mycobacterium bovis;
  4) Mycobacterium leprae.

  (12) Ravimresistentsed nakkustekitajad on:
[RT I, 17.12.2010, 6 - jõust. 01.01.2011]
  1) Escherichia coli (ESBL);
  2) Staphylococcus aureus (MRSA, VISA, VRSA);
  3) Staphylococcus epidermidis (MRSE);
  4) Streptococcus pneumoniae (penR);
  5) Enterococcus faecalis/faecium (VRE);
  6) Pseudomonas aeruginosa;
  7) Klebsiella pneumoniae ESBL;
  8) teised ravimresistentsed haiglanakkuste tekitajad.

  (13) Laborid teavitavad Terviseametit ravimresistentsuse määramise tulemustest 24 tunni jooksul pärast uuringutulemuste selgumist lisas 5 toodud andmekoosseisus koos andmesubjekti identifitseerivate isikuandmetega.
[RT I, 17.12.2010, 6 - jõust. 01.01.2011]

§ 4.   Teabe edastamise erijuhud

  (1) Grippi ja ülemiste hingamisteede ägedasse nakkusesse haigestunute arvu kohta esitatakse Terviseametile teatis üks kord nädalas lisas 8 toodud andmekoosseisus.
[RT I, 17.12.2010, 6 - jõust. 01.01.2011]

  (2) HIV-nakkuse laboriteatise täidab labor elektrooniliselt lisas 5 toodud andmekoosseisus 24 tunni jooksul ainult pärast HIV-referentlaborist saadud kinnituse saamist. Labor saadab teatise uuringu tellinud arstile ja Terviseametile.
[RT I 2009, 63, 415 - jõust. 01.01.2010]

  (3) Nakkushaigust diagnoosinud arst ja labor teavitavad kohe Terviseametit telefoni teel, elektrooniliselt lisas 4 toodud andmekoosseisus või muu andmevahetuskanali kaudu järgmiste nakkushaiguste kahtluse korral:
[RT I, 20.03.2013, 4 - jõust. 01.04.2013]
  1) koolera (A00);
  2) kõhutüüfus (A01.0);
  3) paratüüfused (A01.1–A01.4);
  4) botulism (A05.1);
  5) katk (A20);
  6) tulareemia (A21);
  7) siberi katk (A22);
  8) [kehtetu - RT I, 17.12.2010, 6 - jõust. 01.01.2011]
  9) [kehtetu - RT I, 17.12.2010, 6 - jõust. 01.01.2011]
  10) difteeria (A36);
  11) meningokokknakkus (A39);
  12) äge poliomüeliit (A80);
  13) marutõbi (A82);
  14) lülijalgse levitatavad viiruspalavikud ja hemorraagilised viiruspalavikud (A90–A99, v.a A98.5);
[RT I, 17.12.2010, 6 - jõust. 01.01.2011]
  15) leetrid (B05);
  16) trihhinelloos (B75);
  17) äge lõtv halvatus (G61.0);
  18) harva esinevad või taas ilmunud ning uued haigused (SARS, rõuged, epideemiline tähniline tüüfus, Q-palavik, gripiviiruse uue tüübi põhjustatud nakkushaigus ja teised).

  (4) Nakkushaiguse diagnoosinud arst ja labor teavitavad kohe Terviseameti elektrooniliselt lisas 7 toodud andmekoosseisus inimeste rühmaviisilise haigestumise kahtluse korral.
[RT I 2009, 63, 415 - jõust. 01.01.2010]

§ 5.   Toidutoorme ja toidu käitlemise eri etappides inimest tõvestavate mikroorganismide avastamisest ja zoonooside levikust teavitamine

  Toidutoorme ja toidu käitlemise eri etappides inimest tõvestavate mikroorganismide avastamisest ja zoonooside levikust teavitatakse „Loomatauditõrje seaduse” §-s 40 sätestatud korras.

§ 6.   Määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 7.   Määruse jõustumine ja rakendamine

  (1) Määrus jõustub 1. oktoobril 2009. a.

  (2) [Kehtetu - RT I, 14.12.2011, 5 - jõust. 01.01.2012]

Lisa 1 Teatis nakkushaige kohta
[RT I, 20.03.2013, 4 - jõust. 01.04.2013]

Lisa 2 Laboriteatis

Lisa 3 Elektrooniline teatis nakkushaige kohta
[RT I, 20.03.2013, 4 - jõust. 01.04.2013]

Lisa 4 Elektrooniline teatis nakkushaiguse kahtluse kohta
[RT I, 20.03.2013, 4 - jõust. 01.04.2013]

Lisa 5 Elektrooniline laboriteatis

Lisa 6 HIV teatis

Lisa 7 Elektrooniline teatis nakkushaiguse puhangu kahtluse kohta

Lisa 8 Elektrooniline teatis gripi ja ägedate respiratoorsete haiguste kohta

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json