Teksti suurus:

Rakkude, kudede ja elundite hankimise, käitlemise ja siirdamise aruannete koostamise nõuded, andmete koosseis ning esitamise kord

Väljaandja:Tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.03.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:18.03.2017
Avaldamismärge:RT I, 20.03.2015, 4

Rakkude, kudede ja elundite hankimise, käitlemise ja siirdamise aruannete koostamise nõuded, andmete koosseis ning esitamise kord

Vastu võetud 18.03.2015 nr 13

Määrus kehtestatakse rakkude, kudede ja elundite hankimise, käitlemise ja siirdamise seaduse § 20 lõike 4 ja § 21 lõike 3 alusel.

§ 1.   Rakkude, kudede ja elundite hankimise, käitlemise ja siirdamise aruannete esitamine ning avaldamine

  (1) Rakkude, kudede ja elundite hankimise, käitlemise ja siirdamise aruandeid (edaspidi aruanne) koostavad ja esitavad rakkude, kudede ja elundite hankimise, käitlemise ja siirdamise seaduse § 20 lõigetes 2 ja 3 ning § 21 lõikes 2 nimetatud isikud.

  (2) Ravimiamet ja riiklik siirdamisasutus kontrollivad esitatud aruandeid ning koostavad ja avaldavad koondandmed.

§ 2.   Aruannete andmete koosseis, aruannete koostamine ja esitamine rakkude, kudede ja elundite hankimise ja käitlemisega ning elundite siirdamisega tegeleva hankija, käitleja ja siirdaja poolt

  (1) Rakkude, kudede ja elundite hankimise ja käitlemisega ning elundite siirdamisega tegelev hankija, käitleja ja siirdaja koostab ja esitab oma tegevusest lähtuvalt kontrollitud aruanded vastavalt määruse lisades kehtestatud andmete koosseisule.

  (2) Sugurakkude hankija ja käitleja koostab ja esitab aruande määruse lisa 1 „Sugurakkude ja embrüote hankimine ja käitlemine” järgi.

  (3) Tüvirakkude hankija ja käitleja koostab ja esitab aruande määruse lisa 2 „Tüvirakkude hankimine ja käitlemine” järgi.

  (4) Kudede hankija ja käitleja koostab ja esitab aruande määruse lisa 3 „Kudede hankimine ja käitlemine” järgi.

  (5) Elundite hankija ja käitleja koostab ja esitab aruande määruse lisa 4 „Elundite hankimine” järgi.

  (6) Siirdamiskeskus koostab ja esitab aruande määruse lisa 5 „Elundite siirdamine” järgi.

  (7) Käesoleva paragrahvi lõigetes 2–4 nimetatud aruanded esitatakse eelmise kalendriaasta kohta hiljemalt aruandeaastale järgneva aasta 1. aprilliks Ravimiametile.

  (8) Käesoleva paragrahvi lõigetes 5 ja 6 nimetatud aruanded esitatakse eelmise kalendriaasta kohta hiljemalt aruandeaastale järgneva aasta 1. aprilliks riiklikule siirdamisasutusele.

  (9) Käesoleva paragrahvi lõigetes 2–5 nimetatud aruanded esitatakse Ravimiameti veebilehel avaldatud vormis.

§ 3.   Rakendussätted

  (1) Kõik 2015. aasta kohta käivad rakkude, kudede ja elundite hankimise, käitlemise ja siirdamise aruanded koostatakse ja esitatakse §-s 2 nimetatud andmekoosseisudes alates 1. jaanuarist 2015.

  (2) Kõik 2014. aasta kohta käivad rakkude, kudede ja elundite käitlemise ja siirdamise aruanded koostatakse ja esitatakse enne 1. jaanuari 2015 kokku lepitud andmekoosseisudes Ravimiametile.

Urmas Kruuse
Tervise- ja tööminister

Rait Kuuse
Sotsiaalala asekantsler kantsleri ülesannetes

Lisa 1 Sugurakkude ja embrüote hankimine ja käitlemine

Lisa 2 Tüvirakkude hankimine ja käitlemine

Lisa 3 Kudede hankimine ja käitlemine

Lisa 4 Elundite hankimine

Lisa 5 Elundite siirdamine

/otsingu_soovitused.json