Teksti suurus:

Keskkonnaministri 30. juuni 2008. a määruse nr 25 „Meetme „Keskkonnajärelevalve arendamine” tingimused” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:23.03.2015
Avaldamismärge:RT I, 20.03.2015, 5

Keskkonnaministri 30. juuni 2008. a määruse nr 25 „Meetme „Keskkonnajärelevalve arendamine” tingimused” muutmine

Vastu võetud 17.03.2015 nr 16

Määrus kehtestatakse perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse § 12 lõike 4 alusel ja kooskõlas § 19 lõikega 4 ning Vabariigi Valitsuse 19. aprilli 2007. a määruse nr 111 „Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse andmist korraldavate asutuste määramine” § 5 punktiga 2.

Keskkonnaministri 30. juuni 2008. a määruses nr 25 „Meetme „Keskkonnajärelevalve arendamine” tingimused” tehakse järgmine muudatus:

paragrahvi 7 lõikes 2 asendatakse sõna „august” sõnaga „detsember”.

Mati Raidma
Mnister

Andres Talijärv
Kantsler

/otsingu_soovitused.json